Your search returned 3 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1. 20 ปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน : โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) แขวงเวียงจันทร์ สปป. ลาว [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์].
20 pī sān samphan sō̜ng phǣndin : Khrōngkān Songsœ̄m Kitčhakam Rōngrīan Watthanatham Chon Phao Dek Kamphrā (lak 67) Khwǣng Wīangčhan, Sō̜Pō̜Pō̜. Lāo.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasān Ngān Khrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri. by -- สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Call no.: CDG 2010 669401Material type: computer file Computer File; Format: reformatted digital electronic Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasān Ngān Khrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri (Samnakngān Kō̜Pō̜Rō̜.), 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กพร.), 2553 [2010]Other title: Yīsip pī sān samphan sō̜ng phǣndin Other title: ยี่สิบปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน.Availability: Items available for reference: Professor Direck Jayanama Library [CDG 2010 669401] (1 ).

2. [Kokuhou Sanjyusangendou] [postcard]

Call no.: P 1977 663458Material type: visual material Visual Material; Format: regular print ; Type of visual material: picture Publication: Kyoto, Japan : Sanjyu Sangendou Honbou Myouhouin-monzeki, 1977Availability: Items available for reference: Professor Direck Jayanama Library [P 1977 663458] (1 ).

3. สิทธิประโยชน์ประชาชนพึงได้รับจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม / เรียบเรียงโดย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักวิชาการแรงงานและสวัสดิการสังคม ส่วนนโยบายและแผน ฝ่ายติดตามและประเมินผล กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.

by -- กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. ส่วนนโยบายและแผน. ฝ่ายติดตามและประเมินผล

Call no.: D .ส633 2542CDG .ส643 2542DOC .ส688 2542กEdition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2542Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC .ส688 2542ก] (2), Pridi Banomyong Library [DOC .ส688 2542ก] (5), Professor Direck Jayanama Library [DOC .ส688 2542ก] (2), Thammasat Library, Rangsit Campus [2555/151852] (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [CDG .ส643 2542] (4 ), Pridi Banomyong Library [CDG .ส643 2542] (9 ), Professor Direck Jayanama Library [CDG .ส643 2542] (4 ), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [CDG .ส643 2542] (11 ).
Damaged (7).

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305