Your search returned 13 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1. 20 ปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน : โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) แขวงเวียงจันทร์ สปป. ลาว [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์].
20 pī sān samphan sō̜ng phǣndin : Khrōngkān Songsœ̄m Kitčhakam Rōngrīan Watthanatham Chon Phao Dek Kamphrā (lak 67) Khwǣng Wīangčhan, Sō̜Pō̜Pō̜. Lāo.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasān Ngān Khrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri. by -- สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Call no.: CDG 2010 669401Material type: computer file Computer File; Format: reformatted digital electronic Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasān Ngān Khrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri (Samnakngān Kō̜Pō̜Rō̜.), 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กพร.), 2553 [2010]Other title: Yīsip pī sān samphan sō̜ng phǣndin Other title: ยี่สิบปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน.Availability: Items available for reference: Professor Direck Jayanama Library [CDG 2010 669401] (1 ).

2. The clinical diagnosis and management of anemia [slide]principle author, Robert S. Hillman.

by Hillman, Robert S. -- American Society of Hematology

Call no.: S875Material type: book Book; Format: print Publication: [S.l.] : American Society of Hematology, c1990Availability: Items available for reference: Nongyao Chaiseri Library [S875] (2 ).

3. A half century among the Siamese and the Lao; an autobiography. [microform].

by McGilvary, Daniel.

Call no.: BV3317.M35 A3 1912Call no.: MC212Material type: book Book; Format: print Publication: New York, Fleming H. Revell (1912)Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [BV3317.M35 A3 1912] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [BV3317.M35 A3 1912] (3 ).

4. [Kokuhou Sanjyusangendou] [postcard]

Call no.: P 1977 663458Material type: visual material Visual Material; Format: regular print ; Type of visual material: picture Publication: Kyoto, Japan : Sanjyu Sangendou Honbou Myouhouin-monzeki, 1977Availability: Items available for reference: Professor Direck Jayanama Library [P 1977 663458] (1 ).

5. เกาหลี Seoul โซล ใครๆ ก็เที่ยวได้ / DPlus Guide Team.
Kaolī Seoul Sōn khrai khrai kō̜ thīeo dai / DPlus Guide Team.

by -- DPlus Guide Team

Call no.: HIST DS 2014 652172Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Prōwichan Čhamkat, 2557[2014] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท โปรวิชั่น จำกัด, 2557 [2014]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HIST DS 2014 652172] (1 ). Checked out (1).

6. ตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] /เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์.

by -- เนติบัณฑิตยสภา

Call no.: CDG1806Material type: computer file Computer File; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2555 [2012]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [CDG1806] (2 ), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [CDG 2012 603829] (3 ), Pridi Banomyong Library [CDG1806] (2 ), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [CDG1806] (1 ), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [CDG1806] (2 ), Sanya Dharmasakti Library [CDG1806] (1 ).

7. แผนที่ทางหลวงประเทศไทย [แผนที่] =Thailand highway map / สมาคมสโมสรกรมทางหลวง.
Phǣnthī thāng lūang prathēt Thai [phǣnthī ] = Thailand highway map / Samākhom Samōsō̜n Krom Thāng Lūang.

Samākhom Samōsō̜n Krom Thāng Lūang. by -- สมาคมสโมสรกรมทางหลวง

Call no.: MA 2014 638577Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, ฉบับปรับปรุงหมายเลขทางหลวงใหม่ 2557.Material type: map Map; Format: regular print Publication: Krung Thēp... : Samākhom Samōsō̜n Krom Thāng Lūang, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมสโมสรกรมทางหลวง, 2557 [2014]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [MA 2014 638577] (1 ), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [MA 2014 638577] (1 ).

8. แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2556 [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / จัดทำและเผยแพร่โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.).
Phǣn phatthanā bukkhalākō̜n dān theknōlōyī sārasonthēt læ kānsư̄sān (ICT) khō̜ng prathēt Thai Phō̜.Sō̜. 2553-2556 [electronic resource] / čhattham læ phœ̄iphrǣ dōi Krasūang Theknōlōyī Sārasonthēt læ Kānsư̄sān, Sathāban Thīprưksā Phư̄a Phatthanā Prasitthiphāp Nai Rātchakān (Sō̜ Pō̜ Rō̜.).

Thailand. Krasūang Thēknōlōyī Sārasonthēt læ Kānsư̄sān. Sathāban Thīprưksā phư̄a Phatthanā Prasitthiphāp nai Rātchakān. by -- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ

Call no.: CDG 2011 634002Material type: computer file Computer File; Format: electronic Publication: Krung Thēp... : Krasūang, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2554 [2011]Availability: Items available for reference: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [CDG 2011 634002] (1 ).

9. พูดเกาหลีเป็นเร็ว [วีดิทัศน์] =Quick steps to speak Korean.

by ลี, พู ยอง;วิภาวดี ปึงจิตต์วิสุทธิ์.

Call no.: CDG .พ7325Material type: visual material Visual Material; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค จำกัด, 2549Other title: Quick steps to speak Korean.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [CDG 2006 490652 V. 1] (2 ), Pridi Banomyong Library [CDG .พ7325] (2 ), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [CDG .พ7325] (2 ).

10. รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] /สำนักงานศาลปกครอง.

by -- สำนักงานศาลปกครอง

Call no.: CDG2165Material type: serial Continuing Resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555- [2012]-Availability: Items available for reference: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [CDG 2012 617150] (1 ), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [CDG2165 2554] (1 ).

11. สถิติจัดหางาน [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] /กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน = Year book of employment statistics / Department of Employment, Ministry of Labour.

by -- กรมการจัดหางาน; Thailand. Department of Employment

Call no.: CDG155Material type: serial Continuing Resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, [2552]-Other title: Year book of employment statistics.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [CDG 2011 575608] (1 ), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [CDG 2012 575608] (1 ), Pridi Banomyong Library [CDG155 2554] (4 ), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [CDG 2012 575608] (6 ), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [CDG155 2554] (1 ).

12. สารคดีพิเศษ สตีฟ จ็อบส์ [วีดิทัศน์] /อำนวยการผลิต อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ; ควบคุมการผลิต ทวิน คงนา ... [และคนอื่น ๆ].
Sārakhadī phisēt Satīp Čho̜p [videorecording] / ʻamnūai kānphalit ʻAdisak Limparungphatthanakit ; khūapkhum kānphalit Thawin Khongnā ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

ʻAdisak Limparungphatthanakit. Thawin Khongnā. Isaacson, Walter. Nanglak Čhāruwat. Sutthichai Yun, 1946- by อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ;ทวิน คงนา;ณงลักษณ์ จารุวัฒน์;สุทธิชัย หยุ่น;ไอแซคสัน, วอลเตอร์.

Call no.: CDG 2012 633641Material type: visual material Visual Material; Type of visual material: videorecording Publication: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Nēchan Brō̜tkhǣtting Khō̜pō̜rēchan Čhamkat (Mahāchon), 2555 [2012] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), 2555 [2012]Other title: Satīp Čho̜p Other title: สตีฟ จ็อบส์.Availability: Items available for reference: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [CDG 2012 633641] (1 ).

13. สิทธิประโยชน์ประชาชนพึงได้รับจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม / เรียบเรียงโดย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักวิชาการแรงงานและสวัสดิการสังคม ส่วนนโยบายและแผน ฝ่ายติดตามและประเมินผล กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.

by -- กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. ส่วนนโยบายและแผน. ฝ่ายติดตามและประเมินผล

Call no.: D .ส633 2542CDG .ส643 2542DOC .ส688 2542กEdition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2542Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC .ส688 2542ก] (2), Pridi Banomyong Library [DOC .ส688 2542ก] (5), Professor Direck Jayanama Library [DOC .ส688 2542ก] (2), Thammasat Library, Rangsit Campus [2555/151852] (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [CDG .ส643 2542] (4 ), Pridi Banomyong Library [CDG .ส643 2542] (9 ), Professor Direck Jayanama Library [CDG .ส643 2542] (4 ), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [CDG .ส643 2542] (11 ).
Damaged (7).

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305