Your search returned 462840 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
41. 1 ทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเมือง : ผลงาน ปัญหา และอุปสรรค / โดย ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร
1 thotsawat hǣng kanpatirū kānmư̄ang : phonngān panhā læ ʻuppasak / dōi Natchāphat ʻUntrongčhit.

Natchāphat ʻUntrongčhit, 1976- Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร. -- สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

Call no.: JQ1745 .ณ62 2553Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Sathāban Phra Pokklao, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2553 [2010]Other title: Nưng thotsawat hǣng kanpatirū kānmư̄ang : phonngān panhā læ ʻuppasak Other title: หนึ่งทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเมือง : ผลงาน ปัญหา และอุปสรรค.Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya Campus [JQ1745 .ณ62 2553] (2).

42. 1 ทศวรรษแห่งการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม : เปิดตาดู เปิดหูฟัง บอกกล่าว แจ้งเตือน / โดย ลัดดา ตั้งสุภาชัย.

by ลัดดา ตั้งสุภาชัย. -- ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

Call no.: HN700.55.ก8 ล576 2553Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2553 [2010]Other title: หนึ่งทศวรรษแห่งการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม : เปิดตาดู เปิดหูฟัง บอกกล่าว แจ้งเตือน | 1 ทศวรรษการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม : เปิดตาดู เปิดหูฟัง บอกกล่าว แจ้งเตือน | หนึ่งทศวรรษการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม : เปิดตาดู เปิดหูฟัง บอกกล่าว แจ้งเตือน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HN700.55.ก8 ล576 2553] (1).

43. 1 ทศวรรษแห่งประชาธิปไตยไทย : บรรณาการแด่อาจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

by เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

Call no.: JQ1745 .อ745Material type: book Book; Format: print Publication: นนทบุรี : มิติใหม่, [2545?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [JQ1745 .อ745] (4), Pridi Banomyong Library [JQ1745 .อ745] (2), Professor Direck Jayanama Library [PLSC JQ 2002 403062] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [JQ1745 .อ745] (3), Thammasat Library, Rangsit Campus [2555/82423] (1).

44. 1 เทศบาล 1 ตัวอย่างที่ดี = One municipality, one good practice : เอกสารประมวลโครงการตัวอย่างที่ดี โครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2552 Sustainable City Award 2009 / บรรณาธิการ ธารี กาเมือง.

by ธารี กาเมือง. -- มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย

Call no.: JS7153.3.ก2 ก123 2554Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย, 2554 [2011]Other title: หนึ่งเทศบาลหนึ่งตัวอย่างที่ดี | One municipality, one good practice.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [JS7153.3.ก2 ก123 2554] (1), Pridi Banomyong Library [JS7153.3.ก2 ก123 2554] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [JS7153.3.ก2 ก123 2554] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [JS7153.3.ก2 ก123 2554] (1).

45. 1 นาทีแนะวิธีแก้ปัญหาการเรียน / ครูแว่น.

by โชติกานต์ เที่ยงธรรม.

Call no.: LB1060 .ช898Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บุ๊คส์ ทู ยู, 2551Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [LB1060 .ช898] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LB1060 .ช898] (1).

46. 1 นาทีแนะวิธีฉลาดคิด ฉลาดเขียน ฉลาดเรียน ฉลาดจำ / โดย ครูแว่น โชติกานต์ เที่ยงธรรม.

by โชติกานต์ เที่ยงธรรม.

Call no.: LB1060 .ช8982 2555Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print Publication: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2555 [2012]Other title: หนึ่งนาทีแนะวิธีฉลาดคิด ฉลาดเขียน ฉลาดเรียน ฉลาดจำ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LB1060 .ช8982 2555] (2).

47. 1 นาทีแนะวิธีเรียนเก่ง ฉบับติวเข้ม อ่านเสริม เพิ่มเกรดด้วยตนเอง / ครูแว่น โชติกานต์ เที่ยงธรรม.
1 nāthī næ withī rīan keng chabap tiokhem ʻānsœ̄m phœ̄mkrēt dūai tonʻēng / Khrū Wǣn Chōtikān Thīangtham.

Chōtikān Thīangtham. by โชติกานต์ เที่ยงธรรม.

Call no.: EDUC LB 2012 629023Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Nonthaburī : sī Panya, 2555 [2012] Publication: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2555 [2012]Other title: Nưng nāthī næ withī rīan keng chabap tiokhem ʻānsœ̄m phœ̄mkrēt dūai tonʻēng Other title: หนึ่งนาทีแนะวิธีเรียนเก่ง ฉบับติวเข้ม อ่านเสริม เพิ่มเกรดด้วยตนเอง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [EDUC LB 2012 629023] (1), Pridi Banomyong Library [EDUC LB 2012 629023] (1). Checked out (1).

48. 1 นาทีแนะวิธีเรียนเก่ง ฉบับสมบูรณ์ / ครูแว่น โชติกานต์ เที่ยงธรรม.

by โชติกานต์ เที่ยงธรรม.

Call no.: LB1060 .ช912Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บุคส์ ทู ยู, 2549Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [LB1060 .ช912] (2).

49. 1 นาทีเพื่อชีวิต / พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช).
1 nāthī phư̄a chīwit / Phra Thammakittiwong (Thō̜ngdī Suratēchō).

Phra Thammakittiwong (Thō̜ngdī) Mūnnithi Phutthapratchayā. by พระเทพปริยัติโมลี (ทองดี). -- มูลนิธิพุทธปรัชญา

Call no.: REL BQ 2012 631629Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Phutthapratchayā, [2555] [2012] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธปรัชญา, [2555] [2012]Other title: Nưng nāthī phư̄a chīwit Other title: หนึ่งนาทีเพื่อชีวิต.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [REL BQ 2012 631629] (1).

50. 1 ประวัติ 1 ผลิตภัณฑ์ = One tambon one product digest / เนื้อหา/รูปเล่ม มนูญ สอนเกิด ... [และคนอื่นๆ].

by มนูญ สอนเกิด. -- การประกวดผลิตภัณฑ์ในงานมหกรรมหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (2545 : นนทบุรี).

Call no.: HF1040.9.ท9 ก64Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ, 2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HF1040.9.ท9 ก64] (1).

51. 1 ปี กับชีวิตที่ผมอยู่ในอเมริกา. season 2, coming home / ชี้ดาบ.
1 pī kap chīwit thī phom yū nai ʻAmērikā season 2 : coming home / Chī Dāp.

Thīranai Sōtthipintha. by ธีรนัย โสตถิปิณฑะ.

Call no.: EDUC LB 2015 666292Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ส.เอเชียเพรส จำกัด, 2558 [2015]Other title: Nưng pī kap chīwit thī phom yū nai ʻAmērikā . Other title: หนึ่งปีกับชีวิตที่ผมอยู่ในอเมริกา..Availability: No items available Checked out (1).

52. 1 ปี การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดลำปาง ประจำปี 2554 / ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง ; บรรณาธิการ สุวัฒน์ พรมสุวรรณ.

by สุวัฒน์ พรมสุวรรณ. -- ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง

Call no.: HV5840.ท92ล4 ก123 2554Material type: book Book; Format: print Publication: ลำปาง : ศูนย์, [2554] [2011]Other title: หนึ่งปีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดลำปาง ประจำปี 2554.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HV5840.ท92ล4 ก123 2554] (1).

53. 1 ปี โรคต้มยำกุ้ง ในอุ้งเล็บ IMF / ผาณิต รังสรรค์ลีลา.

by ผาณิต รังสรรค์ลีลา.

Call no.: HC445 .ผ63Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.), 2541Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HC445 .ผ63] (1), Pridi Banomyong Library [HC445 .ผ63] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [HC445 .ผ63] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HC445 .ผ63] (2), Thammasat Library, Rangsit Campus [2555/176715] (3). Checked out (1). Withdrawn (1).

54. 1 ปี สึนามิ กับการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / กองบรรณาธิการ มิ่งขวัญ ธรศิริกุล ... [และคนอื่นๆ] ; เรียบเรียงภาษาอังกฤษ Teresita M. Padilla = 1 year after Tsunami : restoration of Thailand's natural resources and environment / editorial staff, Mingkhwan Thornsirikul ... [et al.] ; language editor of the English version, Teresita M. Padilla.

by มิ่งขวัญ ธรศิริกุล;พาดิลลา, เตเรสิตา เอ็ม;Mingkhwan Thornsirikul;Padilla, Teresita M.

Call no.: HV555 .ก12Call no.: CDG .ก12Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HV555 .ก12] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HV555 .ก12] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [HV555 .ก12] (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [CDG .ก12] (1 ), Pridi Banomyong Library [CDG .ก12] (2 ), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [CDG .ก12] (2 ).

55. 1 ปีกับงานกรมที่ดิน : วิเคราะห์บทบาทการบริหารการเปลี่ยนแปลง / จัดทำโดย กองแผนงาน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย.

by พีรพล ไตรทศาวิทย์. -- กรมที่ดิน. กองแผนงาน

Call no.: HD890.55.ฮ63 พ64Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2549Other title: หนึ่งปีกับงานกรมที่ดิน : วิเคราะห์บทบาทการบริหารการเปลี่ยนแปลง.Availability: Items available for loan: Professor Direck Jayanama Library [HD890.55.ฮ63 พ64] (1).

56. 1 ปีกับชีวิตผมอยู่ในอเมริกา : season 1 : homecoming / ขี้ดาบ.
1 pī kap chīwit phom yū nai ʻAmēricā : season 1 : homecoming / Khīdāp.

Thīranai Sōtthiphantha. by ธีรนัย โสตถิปัณฑะ.

Call no.: EDUC LB 2014 652995Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Sō̜. ʻĒsīa Phrēt (1989) Čhamkat, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ส.เอเซียเพรส (1989) จำกัด, 2557 [2014]Availability: No items available Checked out (1).

57. 1 ปีที่เติมเต็ม คุณภาพการศึกษาไทย = One year to strive toward quality education : 1 ปีที่ตั้งมั่นปลูกการศึกษาไทยให้เบ่งบาน 1 ปีที่การศึกษาไทยพร้อมด้วยคุณภาพ / รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by -- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา

Call no.: LA1221 .ก12 2553Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2553?]Other title: 1 ปีที่เติมเต็ม คุณภาพการศึกษาไทย : ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ เพื่อสร้างการศึกษาไทยให้พร้อมด้วยคุณภาพ | หนึ่งปีที่เติมเต็ม คุณภาพการศึกษาไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [LA1221 .ก12 2553] (1).

58. 1 ปีผลงานรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กับภารกิจฟื้นฟูชาติ / กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์อินไซด์การเมือง.

Call no.: JQ1745.ก55ผ4 ก114Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการ, 2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [JQ1745.ก55ผ4 ก114] (1), Professor Direck Jayanama Library [JQ1745.ก55ผ4 ก114] (1).

59. 1 ปีรัฐบาลทักษิณ คิดใหม่ทำใหม่ : คำมั่นสัญญา 15 ประการกับประชาชน ทำได้จริงหรือ ? หรือแค่โฆษณา / ตรีพล เจาะจิตต์.

by ตรีพล เจาะจิตต์.

Call no.: JQ1745.ก55น4 ต46Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท พี. เอ. ลีฟวิ่ง จำกัด, 2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [JQ1745.ก55น4 ต46] (2), Professor Direck Jayanama Library [JQ1745.ก55น4 ต46] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [JQ1745.ก55น4 ต46] (3), Thammasat Library, Rangsit Campus [2555/126820] (1).

60. 1 พระอาจารย์ 9 มารร้าย ปิดอบายใน 1 พรรษา / วีริศ อุโฆษผล สัมภาษณ์และเรียบเรียง.

by วีริศ อุโฆษผล.

Call no.: BQ5410 .ว64 2554Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2554 [2011]Other title: หนึ่งพระอาจารย์เก้ามารร้ายปิดอบายในหนึ่งพรรษา | เปลี่ยนอสรพิษให้เป็นจอมยุทธ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [REL BQ 2011 602034] (1), Pridi Banomyong Library [BQ5410 .ว64 2554] (1).

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305