Your search returned 75 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1. 00.00 น. / 'รงค์ วงษ์สวรรค์.
00.00 nō̜. / 'Rong Wongsawan.

Narong Wongsawan, 1932-2009. by ณรงค์ วงษ์สวรรค์.

Call no.: LANG&LIT PL 2014 637509Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp : Sommut, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2557 [2014]Other title: Sūn sūn čhut sūn sūn nālikā Other title: ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ นาฬิกา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [LANG&LIT PL 2014 637509] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LANG&LIT PL 2014 637509] (1). Checked out (2).

2. 2 นาฑีบางลำพู / 'รงค์ วงษ์สวรรค์.

by ณรงค์ วงษ์สวรรค์.

Call no.: รส .ณ4ก13Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2538Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [รส .ณ4ก13] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [รส .ณ4ก13] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [รส .ณ4ก13] (1 ).
Checked out (1). Withdrawn (2).

3. Rapper hip-hop โหด-เหียด-แหด / 'รงค์ วงษ์สวรรค์.
Rapper hip-hop hōt-hīad-hǣt / 'Rong Wongsawan.

Narong Wongsawan, 1932-2009. by ณรงค์ วงษ์สวรรค์.

Call no.: MUSI ML 2010 633614Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : a book, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : a book, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [MUSI ML 2010 633614] (1).

4. กรุงเทพฯ รจนา / 'รงค์ วงษ์สวรรค์.

by ณรงค์ วงษ์สวรรค์.

Call no.: รส .ณ4ก42Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บ้านหนังสือ, 2538Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [รส .ณ4ก42] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [รส .ณ4ก42] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [รส .ณ4ก42] (1 ).
Checked out (1).

5. กินหอมตอมม่วน / 'รงค์ วงษ์สวรรค์.

by ณรงค์ วงษ์สวรรค์.

Call no.: PL4209.ณ42 ก14 2540Material type: book Book; Format: print Publication: เชียงใหม่ : มิ่งขวัญ, 2540Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [PL4209.ณ42 ก14 2540] (1), Pridi Banomyong Library [PL4209.ณ42 ก14 2540] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [PL4209.ณ42 ก14 2540] (1), Thammasat Library, Rangsit Campus [2555/5562] (1). Withdrawn (2).

6. ขี่ม้าชมดอกไม้ : สารคดีท่องแดนมังกร / 'รงค์ วงษ์สวรรค์.

by ณรงค์ วงษ์สวรรค์.

Call no.: DS712 .ณ42Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภัคธรรศ, 2519Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DS712 .ณ42] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DS712 .ณ42] (1), Thammasat Library, Rangsit Campus [2555/11834] (2).

7. ขี่ม้าชมดอกไม้ : สารคดีท่องแดนมังกร / 'รงค์ วงษ์สวรรค์.
Khīmā chom dō̜kmai : sārakhadī thō̜ng dǣn mangkō̜n / Rong Wongsawan.

Narong Wongsawan, 1932- by ณรงค์ วงษ์สวรรค์.

Call no.: DS712 .ณ42 2544Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp : Phakkhathat, 2544 [2001] Publication: กรุงเทพฯ : ภัคธรรศ, 2544 [2001]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DS712 .ณ42 2544] (2).

8. ขุนนางป่า / 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ; เสถียร จันทิมาธร บรรณาธิการ.

by ณรงค์ วงษ์สวรรค์.

Call no.: PL4209.ณ42 ก16 2536Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, [2536?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [PL4209.ณ42 ก16 2536] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [PL4209.ณ42 ก16 2536] (2), Thammasat Library, Rangsit Campus [2555/83737] (1). Withdrawn (1).

9. ครูสีดา / 'รงค์ วงษ์สวรรค์.

by ณรงค์ วงษ์สวรรค์.

Call no.: รส .ณ4ค4Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2531Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [รส .ณ4ค4] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [รส .ณ4ค4] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [รส .ณ4ค4] (1 ).
Withdrawn (1).

10. คลี่กิโมโน บนถนนอากาศ / 'รงค์ วงษ์สวรรค์.
Khlī kimōnō bon thanon 'ākāt / Rong Wongsawan.

Rong Wongsawan, 1932-2009. by ณรงค์ วงษ์สวรรค์.

Call no.: GEOG G 2010 635102Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, วาระพิเศษ.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : 'Athittā, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2553 [2010]Other title: Bon thanon 'ākāt khlī kimōnō Other title: บนถนนอากาศ คลี่กิโมโน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [GEOG G 2010 635102] (1).

11. คึกฤทธิ์แสบสันต์ / โดย รงค์ วงษ์สวรรค์ กับเพื่อนหนุ่ม.

by ณรงค์ วงษ์สวรรค์.

Call no.: DS570.6.ค6 ณ4Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2518Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DS570.6.ค6 ณ4] (1), Pridi Banomyong Library [DS570.6.ค6 ณ4] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DS570.6.ค6 ณ4] (1).

12. คืนรัก / 'รงค์ วงษ์สวรรค์.

by ณรงค์ วงษ์สวรรค์.

Call no.: นว .ณ4ค75Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฟรีฟอร์ม, 2552Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [นว .ณ4ค75] (1). Checked out (1).

13. โคบาลนักเลงปืน = American wild West / 'รงค์ วงษ์สวรรค์.

by ณรงค์ วงษ์สวรรค์.

Call no.: HV6446 .ณ42Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2543Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HV6446 .ณ42] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HV6446 .ณ42] (2), Thammasat Library, Rangsit Campus [2555/146379] (1).

14. โครงกระดูกในตู้ฉบับสามัญชน เงาของเวลา / 'รงค์ วงษ์สวรรค์.

by ณรงค์ วงษ์สวรรค์.

Call no.: รส .ณ4ค94Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2542Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [รส .ณ4ค94] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [รส .ณ4ค94] (1 ).
Checked out (1). Withdrawn (1).

15. โครงกระดูกในตู้ฉบับสามัญชน เมนูบ้านท้ายวัง / 'รงค์ วงษ์สวรรค์.

by ณรงค์ วงษ์สวรรค์.

Call no.: PL4209.ณ42 ก14 2541.Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2541Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [PL4209.ณ42 ก14 2541] (1), Pridi Banomyong Library [PL4209.ณ42 ก14 2541] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [PL4209.ณ42 ก14 2541] (3), Thammasat Library, Rangsit Campus [2555/82748] (1). Items available for reference: Thammasat Library, Rangsit Campus [PL4209.ณ42 ก14 2541] (2 ).

16. จากโคนต้นไม้ริมคลองถึงป่าคอนกรีท / 'รงค์ วงษ์สวรรค์.

by ณรงค์ วงษ์สวรรค์.

Call no.: PL4209.ณ42 จ62Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : พรีฟอร์ม, 2553Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [PL4209.ณ42 จ62] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [PL4209.ณ42 จ62] (1). Checked out (2).

17. ไฉไลเป็นบ้า / 'รงค์ วงษ์สวรรค์ เขียน.

by ณรงค์ วงษ์สวรรค์.

Call no.: PN1994 .ณ42Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฟรีฟอร์ม, 2009 [2552]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [COMMD PN 2009 545238] (1), Pridi Banomyong Library [PN1994 .ณ42] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [PN1994 .ณ42] (2).

18. ชุมทางพลอยแดง / รงค์ วงษ์สวรรค์.

by ณรงค์ วงษ์สวรรค์.

Call no.: PL4209.ณ42 ช743 2554Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2554Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [PL4209.ณ42 ช743 2554] (1).

19. ดอกไม้ดอลลาร์ : งานเขียนระดับบรรลุในปัญญาและมารยาทของเกมพนัน / รงค์ วงษ์สวรรค์ เขียน.

by ณรงค์ วงษ์สวรรค์.

Call no.: นว .ณ4ด52Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publication: นนทบุรี : บ้านหนังสือ, 2536Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [นว .ณ4ด52] (1).

20. ดอกไม้ในถังขยะ : บันทึกความเป็นไปของสังคมเมืองหลวง / 'รงค์ วงษ์สวรรค์ เขียน.

by ณรงค์ วงษ์สวรรค์.

Call no.: รส .ณ4ด52Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publication: นนทบุรี : บ้านหนังสือ, 2538Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [รส .ณ4ด52] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [รส .ณ4ด52] (1 ).
Checked out (1). Withdrawn (1).

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305