Your search returned 47078 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1. 00.00 น. / 'รงค์ วงษ์สวรรค์.
00.00 nō̜. / 'Rong Wongsawan.

Narong Wongsawan, 1932-2009. by ณรงค์ วงษ์สวรรค์.

Call no.: LANG&LIT PL 2014 637509Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp : Sommut, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2557 [2014]Other title: Sūn sūn čhut sūn sūn nālikā Other title: ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ นาฬิกา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [LANG&LIT PL 2014 637509] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LANG&LIT PL 2014 637509] (1). Checked out (2).

2. 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ / สุทธิชัย ปทุมล่องทอง.

by สุทธิชัย ปทุมล่องทอง.

Call no.: TX724.5.ท9 ส633Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2545Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [TX724.5.ท9 ส633] (2), Pridi Banomyong Library [TX724.5.ท9 ส633] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [TX724.5.ท9 ส633] (2).

3. 1 ทศวรรษ : โครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ; คณะผู้จัดทำ วิเคราะห์/เรียบเรียง อริยา พรหมสุภา, เบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ.
1 thotsawat : khrōngkān sō̜n sœ̄m phư̄a prap phư̄nthān kānsưksā nakrīan nai phra rāchā nu khro̜ Somdet Phrathēp Rattana Rātsuda... Sayām Bō̜romrāt Kumārī / Samnakngān Khrōngkān Somdet Phrathēp Rattana Rātsuda... Sayām Bō̜romrāt Kumārī Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī ; khana phūčhattham wikhro̜/rīaprīang 'Ariya Phromsupa, Benjawan Damrongkitkān.

'Ariya Phromsupa. Benjawan Damrongkitkān. Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī. Samnakngān Khrōngkān Somdet Phrathēp Rattana Rātsuda... Sayām Bō̜romrāt Kumārī by อริยา พรหมสุภา;เบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ. -- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Call no.: HIST DS 2015 656644Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, [2558] [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HIST DS 2015 656644] (2), Pridi Banomyong Library [HIST DS 2015 656644] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HIST DS 2015 656644] (3).

4. 1 ทศวรรษ ก.ล.ต. : ทศวรรษแรกของ ก.ล.ต. กับตลาดทุนไทย (พ.ศ. 2535-2545).

by -- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Call no.: HG5750.56 .ก629Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, [2545]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HG5750.56 .ก629] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [HG5750.56 .ก629] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [HG5750.56 .ก629] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HG5750.56 .ก629] (2), Sanya Dharmasakti Library [HG5750.56 .ก629] (1), Thammasat Library, Rangsit Campus [2559/1988] (1). Checked out (1).

5. 1 ทศวรรษแห่งประชาธิปไตยไทย : บรรณาการแด่อาจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

by เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

Call no.: JQ1745 .อ745Material type: book Book; Format: print Publication: นนทบุรี : มิติใหม่, [2545?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [JQ1745 .อ745] (4), Pridi Banomyong Library [JQ1745 .อ745] (2), Professor Direck Jayanama Library [PLSC JQ 2002 403062] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [JQ1745 .อ745] (3), Thammasat Library, Rangsit Campus [2555/82423] (1).

6. 1 เทศบาล 1 ตัวอย่างที่ดี = One municipality, one good practice : เอกสารประมวลโครงการตัวอย่างที่ดี โครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2552 Sustainable City Award 2009 / บรรณาธิการ ธารี กาเมือง.

by ธารี กาเมือง. -- มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย

Call no.: JS7153.3.ก2 ก123 2554Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย, 2554 [2011]Other title: หนึ่งเทศบาลหนึ่งตัวอย่างที่ดี | One municipality, one good practice.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [JS7153.3.ก2 ก123 2554] (1), Pridi Banomyong Library [JS7153.3.ก2 ก123 2554] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [JS7153.3.ก2 ก123 2554] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [JS7153.3.ก2 ก123 2554] (1).

7. 1 นาทีแนะวิธีแก้ปัญหาการเรียน / ครูแว่น.

by โชติกานต์ เที่ยงธรรม.

Call no.: LB1060 .ช898Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บุ๊คส์ ทู ยู, 2551Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [LB1060 .ช898] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LB1060 .ช898] (1).

8. 1 นาทีแนะวิธีเรียนเก่ง ฉบับติวเข้ม อ่านเสริม เพิ่มเกรดด้วยตนเอง / ครูแว่น โชติกานต์ เที่ยงธรรม.
1 nāthī næ withī rīan keng chabap tiokhem ʻānsœ̄m phœ̄mkrēt dūai tonʻēng / Khrū Wǣn Chōtikān Thīangtham.

Chōtikān Thīangtham. by โชติกานต์ เที่ยงธรรม.

Call no.: EDUC LB 2012 629023Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Nonthaburī : sī Panya, 2555 [2012] Publication: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2555 [2012]Other title: Nưng nāthī næ withī rīan keng chabap tiokhem ʻānsœ̄m phœ̄mkrēt dūai tonʻēng Other title: หนึ่งนาทีแนะวิธีเรียนเก่ง ฉบับติวเข้ม อ่านเสริม เพิ่มเกรดด้วยตนเอง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [EDUC LB 2012 629023] (1), Pridi Banomyong Library [EDUC LB 2012 629023] (1). Checked out (1).

9. 1 นาทีแนะวิธีเรียนเก่ง ฉบับสมบูรณ์ / ครูแว่น โชติกานต์ เที่ยงธรรม.

by โชติกานต์ เที่ยงธรรม.

Call no.: LB1060 .ช912Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บุคส์ ทู ยู, 2549Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [LB1060 .ช912] (2).

10. 1 ปี กับชีวิตที่ผมอยู่ในอเมริกา. season 2, coming home / ชี้ดาบ.
1 pī kap chīwit thī phom yū nai ʻAmērikā season 2 : coming home / Chī Dāp.

Thīranai Sōtthipintha. by ธีรนัย โสตถิปิณฑะ.

Call no.: EDUC LB 2015 666292Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ส.เอเชียเพรส จำกัด, 2558 [2015]Other title: Nưng pī kap chīwit thī phom yū nai ʻAmērikā . Other title: หนึ่งปีกับชีวิตที่ผมอยู่ในอเมริกา..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [EDUC LB 2015 666292] (1).

11. 1 ปี การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดลำปาง ประจำปี 2554 / ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง ; บรรณาธิการ สุวัฒน์ พรมสุวรรณ.

by สุวัฒน์ พรมสุวรรณ. -- ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง

Call no.: HV5840.ท92ล4 ก123 2554Material type: book Book; Format: print Publication: ลำปาง : ศูนย์, [2554] [2011]Other title: หนึ่งปีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดลำปาง ประจำปี 2554.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HV5840.ท92ล4 ก123 2554] (1).

12. 1 ปี โรคต้มยำกุ้ง ในอุ้งเล็บ IMF / ผาณิต รังสรรค์ลีลา.

by ผาณิต รังสรรค์ลีลา.

Call no.: HC445 .ผ63Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.), 2541Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HC445 .ผ63] (1), Pridi Banomyong Library [HC445 .ผ63] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [HC445 .ผ63] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HC445 .ผ63] (2), Thammasat Library, Rangsit Campus [2555/176715] (3). Checked out (1). Withdrawn (1).

13. 1 ปี สึนามิ กับการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / กองบรรณาธิการ มิ่งขวัญ ธรศิริกุล ... [และคนอื่นๆ] ; เรียบเรียงภาษาอังกฤษ Teresita M. Padilla = 1 year after Tsunami : restoration of Thailand's natural resources and environment / editorial staff, Mingkhwan Thornsirikul ... [et al.] ; language editor of the English version, Teresita M. Padilla.

by มิ่งขวัญ ธรศิริกุล;พาดิลลา, เตเรสิตา เอ็ม;Mingkhwan Thornsirikul;Padilla, Teresita M.

Call no.: HV555 .ก12Call no.: CDG .ก12Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HV555 .ก12] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HV555 .ก12] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [HV555 .ก12] (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [CDG .ก12] (1 ), Pridi Banomyong Library [CDG .ก12] (2 ), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [CDG .ก12] (2 ).

14. 1 ปีกับชีวิตผมอยู่ในอเมริกา : season 1 : homecoming / ขี้ดาบ.
1 pī kap chīwit phom yū nai ʻAmēricā : season 1 : homecoming / Khīdāp.

Thīranai Sōtthiphantha. by ธีรนัย โสตถิปัณฑะ.

Call no.: EDUC LB 2014 652995Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Sō̜. ʻĒsīa Phrēt (1989) Čhamkat, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ส.เอเซียเพรส (1989) จำกัด, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [EDUC LB 2014 652995] (1).

15. 1 พระอาจารย์ 9 มารร้าย ปิดอบายใน 1 พรรษา / วีริศ อุโฆษผล สัมภาษณ์และเรียบเรียง.

by วีริศ อุโฆษผล.

Call no.: BQ5410 .ว64 2554Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2554 [2011]Other title: หนึ่งพระอาจารย์เก้ามารร้ายปิดอบายในหนึ่งพรรษา | เปลี่ยนอสรพิษให้เป็นจอมยุทธ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [REL BQ 2011 602034] (1), Pridi Banomyong Library [BQ5410 .ว64 2554] (1).

16. 1 ร้อยพันเรื่องราวจากอีเมลของยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

by ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

Call no.: CT1548.ย524ก4 2552Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : Lattice Work, 2552Other title: หนึ่งร้อยพันเรื่องราวจากอีเมลของยอดเยี่ยม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [CT1548.ย524ก4 2552] (1), Pridi Banomyong Library [CT1548.ย524ก4 2552] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [BIOG CT 2009 551796] (1).

17. 1 ล้านบาทแรกในชีวิต คุณก็ทำได้ = First million in your life you can do it / โดย นรินทร์ รกิติกุล.

by นรินทร์ รกิติกุล.

Call no.: HG179 .น463 2556Material type: book Book; Format: print Publication: นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด, [2556] [2013]Other title: หนึ่งล้านบาทแรกในชีวิต คุณก็ทำได้ | First million in your life you can do it.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [FIN HG 2013 619257] (2), Pridi Banomyong Library [HG179 .น463 2556] (2).

18. 1 ศตวรรษ ศุภสวัสดิ์ : 23 สิงหาคม 2543.

Call no.: DS570.6.ศ74 ก612Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน, [2543?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DS570.6.ศ74 ก612] (1), Pridi Banomyong Library [DS570.6.ศ74 ก612] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DS570.6.ศ74 ก612] (3), Thammasat Library, Rangsit Campus [2555/179193] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [DS570.6.ศ74 ก612] (1 ).

19. 10 best breads / ปริสนา บุญสินสุข.

by ปริสนา บุญสินสุข.

Call no.: TX769 .ป46Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เวลาดี, 2547Other title: เท็น best breads.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [TX769 .ป46] (1).

20. 10 กฎหมายความมั่นคง : พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล กฎอัยการศึกถึง พ.ศ. 2551 เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 2551 ระเบียบข้าราชการทหาร โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน เรือนจำทหาร รัฐธรรมนูญ 2550 : มั่นคง ประมวลกฎหมายอาญาทหาร / [รวบรวมโดย] ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

by -- ไทย; สูตรไพศาล

Call no.: KPT2490.ก28 2551Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2551?]Other title: สิบกฎหมายความมั่นคง..Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Rangsit Campus [2556/5834] (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [KPT2490.ก28 2551] (1 ), Pridi Banomyong Library [KPT2490.ก28 2551] (1 ), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [KPT2490.ก28 2551] (2 ).
Withdrawn (2).

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305