Your search returned 204938 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1. คู่มือการดำเนินการทางวินัย / สำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ.

by -- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สำนักมาตรฐานวินัย

Call no.: PLSC JQ 2008 623615Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print Publication: นนทบุรี : กลุ่มโรงพิมพ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงาน ก.พ., 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [PLSC JQ 2008 623615] (1).

2. 00.00 น. / 'รงค์ วงษ์สวรรค์.
00.00 nō̜. / 'Rong Wongsawan.

Narong Wongsawan, 1932-2009. by ณรงค์ วงษ์สวรรค์.

Call no.: LANG&LIT PL 2014 637509Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp : Sommut, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2557 [2014]Other title: Sūn sūn čhut sūn sūn nālikā Other title: ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ นาฬิกา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [LANG&LIT PL 2014 637509] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LANG&LIT PL 2014 637509] (1). Checked out (2).

3. 01-01-00 / R.J. Pineiro เขียน ; ธันวารินทร์ แปล.

by พิเนโร, อาร์. เจ;ธันวารินทร์.

Call no.: นว .พ6345ก123Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, 2542Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [นว .พ6345ก123] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [นว .พ6345ก123] (2).

4. 09/11 8 : 48 AM : documenting America's grestest tragedy / edited by BlueEar.com: Global Writing Worth Reading, with the faculty and students of the New York University Department of Journalism.

by -- BlueEar.com; New York University. Department of Journalism and Mass Communication

Call no.: HV6432 .A13Material type: book Book; Format: print Publication: [S.l.] : BookSurge.com, 2001Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HV6432 .A13] (1).

5. 1, 2, 3 to the zoo.

by Carle, Eric.

Call no.: JE .C278Material type: book Book; Format: print Publication: Cleveland, World Pub. Co. [1968]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [JE .C278] (1).

6. The 1% and the rest of us : a political economy of dominant ownership / Tim Di Muzio.

by Di Muzio, Tim.

Call no.: ECON HB 2015 664834Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: London : Zed Books, c2015Other title: One percent and the rest of us | 1 percent and the rest of us.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [ECON HB 2015 664834] (1).

7. 1 CM / โอสธี.

by โอสธี อุฬารางกูร.

Call no.: รส .อ95ก12Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มาร์ส พับลิชชิ่ง, 2552Other title: 1 เซนติเมตร | หนึ่งเซนติเมตร.Availability: No items available Damaged (1).

8. 1 Enoch : a new translation : based on the Hermeneia commentary / George W. E. Nickelsburg and James C. VanderKam.

by Nickelsburg, George W. E;VanderKam, James C.

Call no.: BS1830.E6A3 2004Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Minneapolis : Fortress Press, c2004Other title: One Enoch | First Enoch.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [BS1830.E6A3 2004] (1).

9. 1 minute Internet, OS/2 Warp.

Call no.: TK5105.875.อ63 ม93Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2538?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [TK5105.875.อ63 ม93] (1).

10. 1 เดียว เจริญ สิริวัฒนภักดี / บุญชัย ใจเย็น เรียบเรียง.

by บุญชัย ใจเย็น.

Call no.: HD9366.ท92 บ726 2556Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publication: นนทบุรี : สัมปชัญญะ, 2556 [2013]Other title: หนึ่งเดียว เจริญ สิริวัฒนภักดี.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HD9366.ท92 บ726 2556] (2).

11. 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ / สุทธิชัย ปทุมล่องทอง.

by สุทธิชัย ปทุมล่องทอง.

Call no.: TX724.5.ท9 ส633Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2545Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [TX724.5.ท9 ส633] (2), Pridi Banomyong Library [TX724.5.ท9 ส633] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [TX724.5.ท9 ส633] (2).

12. 1 ทศวรรษ : โครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ; คณะผู้จัดทำ วิเคราะห์/เรียบเรียง อริยา พรหมสุภา, เบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ.
1 thotsawat : khrōngkān sō̜n sœ̄m phư̄a prap phư̄nthān kānsưksā nakrīan nai phra rāchā nu khro̜ Somdet Phrathēp Rattana Rātsuda... Sayām Bō̜romrāt Kumārī / Samnakngān Khrōngkān Somdet Phrathēp Rattana Rātsuda... Sayām Bō̜romrāt Kumārī Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī ; khana phūčhattham wikhro̜/rīaprīang 'Ariya Phromsupa, Benjawan Damrongkitkān.

'Ariya Phromsupa. Benjawan Damrongkitkān. Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī. Samnakngān Khrōngkān Somdet Phrathēp Rattana Rātsuda... Sayām Bō̜romrāt Kumārī by อริยา พรหมสุภา;เบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ. -- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Call no.: HIST DS 2015 656644Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, [2558] [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HIST DS 2015 656644] (2), Pridi Banomyong Library [HIST DS 2015 656644] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HIST DS 2015 656644] (3).

13. 1 ทศวรรษ กรมทางหลวงชนบท : เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี กรมทางหลวงชนบท 9 ตุลาคม 2545-9 ตุลาคม 2555 / [คณะทำงาน สมโภชน์ ฤทธิเดช ... [และคนอื่น ๆ] ; จัดทำโดย กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักฝึกอบรม กรมทางหลวงชนบท].
1 thotsawat Krom Thāng Lūang Chonnabot : nư̄angnai ʻōkāt khrop rō̜p 10 pī Krom Thāng Lūang Chonnabot 9 Tulākhom 2545-9 Tulākhom 2555 / [Khana Thamngān Somphōt Rithidēt ... [læ khonʻư̄n ʻư̄n] ; čhattham dōi Klum Prachāsamphan læ Phœ̄iphrǣ, Samnak Fưkʻoprom, Krom Thāng Lūang Chonnabot].

Thailand. Krom Thāng Lūang Chonnabot. Somphōt Rithidēt. Thailand. Krom Thāng Lūang Chonnabot. Samnak Fưkʻoprom. Klum Prachāsamphan læ Phœ̄iphrǣ. by สมโภชน์ ฤทธิเดช. -- กรมทางหลวงชนบท; กรมทางหลวงชนบท. สำนักฝึกอบรม. กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

Call no.: TE229 .ท612 2555Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print festschrift ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp : Krom Thāng Lūang Chonnabot, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : กรมทางหลวงชนบท, 2555 [2012]Other title: Nưng thotsawat Krom Thāng Lūang Chonnabot Other title: หนึ่งทศวรรษ กรมทางหลวงชนบท.Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [TE229 .ท612 2555] (1), Pridi Banomyong Library [ENGIN TE 2012 634701] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [ENGIN TE 2012 634701] (1).

14. 1 ทศวรรษ ก.ล.ต. : ทศวรรษแรกของ ก.ล.ต. กับตลาดทุนไทย (พ.ศ. 2535-2545).

by -- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Call no.: HG5750.56 .ก629Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, [2545]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HG5750.56 .ก629] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [HG5750.56 .ก629] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [HG5750.56 .ก629] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HG5750.56 .ก629] (2), Sanya Dharmasakti Library [HG5750.56 .ก629] (1), Thammasat Library, Rangsit Campus [2559/1988] (1). Checked out (1).

15. 1 ทศวรรษ กองทุนแม่ของแผ่นดิน / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม.
1 thotsawat Kō̜ngthun Mǣ khō̜ng Phǣndin / Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Yāsēptit Krasūang Yuttitham.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Yāsēptit. by -- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

Call no.: SOCY HV 2013 665968Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [SOCY HV 2013 665968] (1).

16. 1 ทศวรรษ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by -- สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Call no.: JQ1745.ก55ท6 ท62 2553Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภา, 2553 [2010]Other title: หนึ่งทศวรรษ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [JQ1745.ก55ท6 ท62 2553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [JQ1745.ก55ท6 ท62 2553] (1).

17. 1 ทศวรรษ แห่งการสร้างความมั่นคงพลังงานไทย บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด = A decade of building Thailand's energy security PTT LNG Company Limited.
1 thotsawat hǣng kānsāng khwāmmankhong phalangngan Thai Bō̜risat Phī Thī Thī ʻǢn ʻEn Čhī Čhamkat = A decade of building Thailand's energy security PTT LNG Company Limited.

by -- บริษัทพีทีที แอลเอ็นจี; PTT LNG Co., Ltd

Call no.: ENGIN TP 2014 650689Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Bō̜risat, [2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท, [2557] [2014]Other title: Decade of building Thailand's energy security PTT LNG Company Limited..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [ENGIN TP 2014 650689] (1).

18. 1 ทศวรรษ--ผู้จัดการ.

Call no.: PN5449.ท9 ก612Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ, [2537?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [PN5449.ท9 ก612] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [PN5449.ท9 ก612] (2), Thammasat Library, Rangsit Campus [2559/10680] (3). Damaged (1).

19. 1 ทศวรรษมหัศจรรย์โทรคมนาคมไทย / กองบรรณาธิการ ไพโรจน์ จันทรนิมิ ... [และคนอื่นๆ].

by ไพโรจน์ จันทรนิมิ.

Call no.: HE8390.55 .ก6135Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เทเลคอม เจอร์นัล จำกัด, [2544?]Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [HE8390.55 .ก6135] (1), Pridi Banomyong Library [HE8390.55 .ก6135] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HE8390.55 .ก6135] (1).

20. 1 ทศวรรษแห่งการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม : เปิดตาดู เปิดหูฟัง บอกกล่าว แจ้งเตือน / โดย ลัดดา ตั้งสุภาชัย.

by ลัดดา ตั้งสุภาชัย. -- ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

Call no.: HN700.55.ก8 ล576 2553Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2553 [2010]Other title: หนึ่งทศวรรษแห่งการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม : เปิดตาดู เปิดหูฟัง บอกกล่าว แจ้งเตือน | 1 ทศวรรษการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม : เปิดตาดู เปิดหูฟัง บอกกล่าว แจ้งเตือน | หนึ่งทศวรรษการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม : เปิดตาดู เปิดหูฟัง บอกกล่าว แจ้งเตือน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HN700.55.ก8 ล576 2553] (1).

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305