Your search returned 81700 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1. ศัพท์น่ารู้ ดูจากภาพ ไทย-[นิฮงโกะ]-English / ผู้เรียบเรียง บุษบา บรรจงมณี ... [และคนอื่น ๆ] ; ภาพ นฤทธิ์ สรพิพัฒน์.

by บุษบา บรรจงมณี. -- โรงเรียนสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

Call no.: PL678 .พ265 2552Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2552Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Rangsit Campus [2555/148958] (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [PL678 .พ265 2552] (1 ), Pridi Banomyong Library [PL678 .พ265 2552] (1 ), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [PL678 .พ265 2552] (2 ).

2. คู่มือการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด

Call no.: Z675.ม5 ธ437 2546Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 [2003]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Z675.ม5 ธ437 2546] (1), Pridi Banomyong Library [Z675.ม5 ธ437 2546] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Z675.ม5 ธ437 2546] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Z675.ม5 ธ437 2546] (1).

3. คู่มือการดำเนินการทางวินัย / สำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ.

by -- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สำนักมาตรฐานวินัย

Call no.: PLSC JQ 2008 623615Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print Publication: นนทบุรี : กลุ่มโรงพิมพ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงาน ก.พ., 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [PLSC JQ 2008 623615] (1).

4. 07 โชว์ ทำไมต้อง"สด" / ปารมี สุวรรณสิทธิ์.

by ปารมี สุวรรณสิทธิ์.

Call no.: PN1992.8.ว63 ป644Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Dissertation note: สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต. Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [PN1992.8.ว63 ป644] (1), Thammasat Library, Rangsit Campus [2556/21649] (1). Withdrawn (1).

5. 1 slice of movies 1 story of advertising "จากภาพยนตร์สู่การสร้างสรรค์โฆษณา" / สุวภา ภัทรกาญจนานนท์.

by สุวภา ภัทรกาญจนานนท์. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

Call no.: HF5844 .ส74 2553Material type: book Book; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HF5844 .ส74 2553] (1). In transit (1).

6. 1 เดียว เจริญ สิริวัฒนภักดี / บุญชัย ใจเย็น เรียบเรียง.

by บุญชัย ใจเย็น.

Call no.: HD9366.ท92 บ726 2556Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publication: นนทบุรี : สัมปชัญญะ, 2556 [2013]Other title: หนึ่งเดียว เจริญ สิริวัฒนภักดี.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HD9366.ท92 บ726 2556] (2).

7. 1 เดือนที่บ้านปรานี : ความสุขจากมิตรภาพและความสำเร็จทีละก้าวเล็ก ๆ / บันทึกโดย จารุปภา วะสี.
1 dư̄an thī Bān Prānī : khwāmsuk čhāk mittraphāp læ khwāmsamret thī la kāo lek lek / banthưk dōi Čhārupaphā Wasī.

Čhārupaphā Wasī. Mahāwitthayālai Mahidon. Sūn Čhitta Panyā Sưksā. by จารุปภา วะสี. -- มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

Call no.: SOCY HV 2011 641290Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sūn Čhitta Panyā Sưksā Mahāwitthayālai Mahidon, 2554 [2011] Publication: นครปฐม : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [SOCY HV 2011 641290] (2).

8. 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ / สุทธิชัย ปทุมล่องทอง.

by สุทธิชัย ปทุมล่องทอง.

Call no.: TX724.5.ท9 ส633Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2545Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [TX724.5.ท9 ส633] (2), Pridi Banomyong Library [TX724.5.ท9 ส633] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [TX724.5.ท9 ส633] (2).

9. 1 ทศวรรษ : โครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ; คณะผู้จัดทำ วิเคราะห์/เรียบเรียง อริยา พรหมสุภา, เบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ.
1 thotsawat : khrōngkān sō̜n sœ̄m phư̄a prap phư̄nthān kānsưksā nakrīan nai phra rāchā nu khro̜ Somdet Phrathēp Rattana Rātsuda... Sayām Bō̜romrāt Kumārī / Samnakngān Khrōngkān Somdet Phrathēp Rattana Rātsuda... Sayām Bō̜romrāt Kumārī Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī ; khana phūčhattham wikhro̜/rīaprīang 'Ariya Phromsupa, Benjawan Damrongkitkān.

'Ariya Phromsupa. Benjawan Damrongkitkān. Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī. Samnakngān Khrōngkān Somdet Phrathēp Rattana Rātsuda... Sayām Bō̜romrāt Kumārī by อริยา พรหมสุภา;เบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ. -- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Call no.: HIST DS 2015 656644Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, [2558] [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HIST DS 2015 656644] (2), Pridi Banomyong Library [HIST DS 2015 656644] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HIST DS 2015 656644] (3).

10. 1 ทศวรรษ กรมทางหลวงชนบท : เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี กรมทางหลวงชนบท 9 ตุลาคม 2545-9 ตุลาคม 2555 / [คณะทำงาน สมโภชน์ ฤทธิเดช ... [และคนอื่น ๆ] ; จัดทำโดย กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักฝึกอบรม กรมทางหลวงชนบท].
1 thotsawat Krom Thāng Lūang Chonnabot : nư̄angnai ʻōkāt khrop rō̜p 10 pī Krom Thāng Lūang Chonnabot 9 Tulākhom 2545-9 Tulākhom 2555 / [Khana Thamngān Somphōt Rithidēt ... [læ khonʻư̄n ʻư̄n] ; čhattham dōi Klum Prachāsamphan læ Phœ̄iphrǣ, Samnak Fưkʻoprom, Krom Thāng Lūang Chonnabot].

Thailand. Krom Thāng Lūang Chonnabot. Somphōt Rithidēt. Thailand. Krom Thāng Lūang Chonnabot. Samnak Fưkʻoprom. Klum Prachāsamphan læ Phœ̄iphrǣ. by สมโภชน์ ฤทธิเดช. -- กรมทางหลวงชนบท; กรมทางหลวงชนบท. สำนักฝึกอบรม. กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

Call no.: TE229 .ท612 2555Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print festschrift ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp : Krom Thāng Lūang Chonnabot, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : กรมทางหลวงชนบท, 2555 [2012]Other title: Nưng thotsawat Krom Thāng Lūang Chonnabot Other title: หนึ่งทศวรรษ กรมทางหลวงชนบท.Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [TE229 .ท612 2555] (1), Pridi Banomyong Library [ENGIN TE 2012 634701] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [ENGIN TE 2012 634701] (1).

11. 1 ทศวรรษ กองทุนแม่ของแผ่นดิน / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม.
1 thotsawat Kō̜ngthun Mǣ khō̜ng Phǣndin / Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Yāsēptit Krasūang Yuttitham.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Yāsēptit. by -- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

Call no.: SOCY HV 2013 665968Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [SOCY HV 2013 665968] (1).

12. 1 ทศวรรษ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by -- สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Call no.: JQ1745.ก55ท6 ท62 2553Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภา, 2553 [2010]Other title: หนึ่งทศวรรษ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [JQ1745.ก55ท6 ท62 2553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [JQ1745.ก55ท6 ท62 2553] (1).

13. 1 ทศวรรษ แห่งการสร้างความมั่นคงพลังงานไทย บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด = A decade of building Thailand's energy security PTT LNG Company Limited.
1 thotsawat hǣng kānsāng khwāmmankhong phalangngan Thai Bō̜risat Phī Thī Thī ʻǢn ʻEn Čhī Čhamkat = A decade of building Thailand's energy security PTT LNG Company Limited.

by -- บริษัทพีทีที แอลเอ็นจี; PTT LNG Co., Ltd

Call no.: ENGIN TP 2014 650689Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Bō̜risat, [2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท, [2557] [2014]Other title: Decade of building Thailand's energy security PTT LNG Company Limited..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [ENGIN TP 2014 650689] (1).

14. 1 ทศวรรษ--ผู้จัดการ.

Call no.: PN5449.ท9 ก612Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ, [2537?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [PN5449.ท9 ก612] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [PN5449.ท9 ก612] (2), Thammasat Library, Rangsit Campus [2559/10680] (3). Damaged (1).

15. 1 ทศวรรษมหัศจรรย์โทรคมนาคมไทย / กองบรรณาธิการ ไพโรจน์ จันทรนิมิ ... [และคนอื่นๆ].

by ไพโรจน์ จันทรนิมิ.

Call no.: HE8390.55 .ก6135Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เทเลคอม เจอร์นัล จำกัด, [2544?]Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [HE8390.55 .ก6135] (1), Pridi Banomyong Library [HE8390.55 .ก6135] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HE8390.55 .ก6135] (1).

16. 1 ทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเมือง : ผลงาน ปัญหา และอุปสรรค / โดย ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร
1 thotsawat hǣng kanpatirū kānmư̄ang : phonngān panhā læ ʻuppasak / dōi Natchāphat ʻUntrongčhit.

Natchāphat ʻUntrongčhit, 1976- Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร. -- สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

Call no.: JQ1745 .ณ62 2553Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Sathāban Phra Pokklao, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2553 [2010]Other title: Nưng thotsawat hǣng kanpatirū kānmư̄ang : phonngān panhā læ ʻuppasak Other title: หนึ่งทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเมือง : ผลงาน ปัญหา และอุปสรรค.Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya Campus [JQ1745 .ณ62 2553] (2).

17. 1 ทศวรรษแห่งการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม : เปิดตาดู เปิดหูฟัง บอกกล่าว แจ้งเตือน / โดย ลัดดา ตั้งสุภาชัย.

by ลัดดา ตั้งสุภาชัย. -- ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

Call no.: HN700.55.ก8 ล576 2553Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2553 [2010]Other title: หนึ่งทศวรรษแห่งการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม : เปิดตาดู เปิดหูฟัง บอกกล่าว แจ้งเตือน | 1 ทศวรรษการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม : เปิดตาดู เปิดหูฟัง บอกกล่าว แจ้งเตือน | หนึ่งทศวรรษการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม : เปิดตาดู เปิดหูฟัง บอกกล่าว แจ้งเตือน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HN700.55.ก8 ล576 2553] (1).

18. 1 ทศวรรษแห่งประชาธิปไตยไทย : บรรณาการแด่อาจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

by เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

Call no.: JQ1745 .อ745Material type: book Book; Format: print Publication: นนทบุรี : มิติใหม่, [2545?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [JQ1745 .อ745] (4), Pridi Banomyong Library [JQ1745 .อ745] (2), Professor Direck Jayanama Library [PLSC JQ 2002 403062] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [JQ1745 .อ745] (3), Thammasat Library, Rangsit Campus [2555/82423] (1).

19. 1 เทศบาล 1 ตัวอย่างที่ดี = One municipality, one good practice : เอกสารประมวลโครงการตัวอย่างที่ดี โครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2552 Sustainable City Award 2009 / บรรณาธิการ ธารี กาเมือง.

by ธารี กาเมือง. -- มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย

Call no.: JS7153.3.ก2 ก123 2554Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย, 2554 [2011]Other title: หนึ่งเทศบาลหนึ่งตัวอย่างที่ดี | One municipality, one good practice.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [JS7153.3.ก2 ก123 2554] (1), Pridi Banomyong Library [JS7153.3.ก2 ก123 2554] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [JS7153.3.ก2 ก123 2554] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [JS7153.3.ก2 ก123 2554] (1).

20. 1 ประวัติ 1 ผลิตภัณฑ์ = One tambon one product digest / เนื้อหา/รูปเล่ม มนูญ สอนเกิด ... [และคนอื่นๆ].

by มนูญ สอนเกิด. -- การประกวดผลิตภัณฑ์ในงานมหกรรมหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (2545 : นนทบุรี).

Call no.: HF1040.9.ท9 ก64Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ, 2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HF1040.9.ท9 ก64] (1).

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305