Your search returned 3 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1. 71 ปี วันสันติภาพไทย : สันติ-ประชา-ทำ / กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ ; จัดทำโดย หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
71 pī wan santiphāp Thai : santi-prachā-tham / Kasidit ʻAnanthanāthō̜n bannāthikān ; čhattham dōi Hō̜čhotmāihēt Mahāwitthayālai Thammasāt.

Kasidit ʻAnanthanāthō̜n. Hō̜čhotmāihēt Mahāwitthayālai Thammasāt. by กษิดิศ อนันทนาธร. -- หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Call no.: HIST DS 2016 669693Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Čhetsip ʻet pī wan santiphāp Thai Other title: เจ็ดสิบเอ็ดปีวันสันติภาพไทย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [HIST DS 2016 669693] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [HIST DS 2016 669693] (1 ).

2. ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2559 : หนังสือที่ระลึกในวาระ 116 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2559 / กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ.
Prīdī bannānusō̜n 2559 : nangsư̄ thīralư̄k nai wāra 116 pī chātakān Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Prīdī Banomyong 11 Phrưtsaphākhom 2559 / Kasidit ʻAnanthanāthō̜n bannāthikān.

Kasidit ʻAnanthanāthō̜n. Mahāwitthayālai Thammasāt. Mūnnithi Prīdī Banomyong. by กษิดิศ อนันทนาธร. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; มูลนิธิปรีดี พนมยงค์

Call no.: HIST DS 2016 666749Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Nangsư̄ thīralư̄k nai wāra 116 pī chātakān Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Prīdī Banomyong 11 Phrưtsaphākhom 2559 Other title: หนังสือที่ระลึกในวาระ 116 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2559.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HIST DS 2016 666749] (1), Pridi Banomyong Library [HIST DS 2016 666749] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [HIST DS 2016 666749] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HIST DS 2016 666749] (2). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [HIST DS 2016 666749] (1 ).

3. รางวัลสันติประชาธรรม ประจำปี 2559 / บรรณาธิการ กษิดิศ อนันทนาธร.
Rāngwan Sunti prachā tham pračham pī 2559 / bannāthikān Kasidit ʻAnanthanāthō̜n.

Kasidit ʻAnanthanāthō̜n. Khrōngkān 100 pī Chātakān Sō̜.Dō̜Rō̜.Pūai ʻƯngphākō̜n Mahāwitthayālai Thammasāt. by กษิดิศ อนันทนาธร. -- โครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Call no.: ETHI BJ 2016 669700Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān 100 pī Chātakān Sō̜.Dō̜Rō̜.Pūai ʻƯngphākō̜n Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [ETHI BJ 2016 669700] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [ETHI BJ 2016 669700] (1 ).

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305