Your search returned 353 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1. 1 ปี พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง / กลุ่มจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง.

by -- สำนักงานศาลปกครอง. กลุ่มจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

Call no.: 172/2556Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [172/2556] (1), Pridi Banomyong Library [172/2556] (1), Sanya Dharmasakti Library [DOC 2012 604205] (1).

2. 115 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์ / จัดทำโดย งานสื่อสารองค์กร กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
115 pī Chat kān Preedee Phanomyong / čhattham dōi Ngān Sư̄sānʻongkō̜n Kō̜ng Phǣnngān Samnakngān ʻAthikānbō̜dī Mahāwitthayālai Thammasāt.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān ʻAthikānbō̜dī. Kō̜ng Phǣnngān. by -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานอธิการบดี. กองแผนงาน

Call no.: DOC 2015 647223Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Nưng rō̜i sip hā pī Chat kān Preedee Phanomyong Other title: หนึ่งร้อยสิบห้าปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2015 647223] (1), Pridi Banomyong Library [DOC 2015 647223] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2015 647223] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [DOC 2015 647223] (1).

3. 2 ปีแห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สมคิด เลิศไพฑูรย์.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Call no.: 031/2556Material type: book Book; Format: print Publication: [ปทุมธานี : ม.ป.พ., 2555?] [2012?]Other title: สองปีแห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2012 607516] (1), Pridi Banomyong Library [031/2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [031/2556] (1).

4. 50 ปี 50 ประเด็นถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร.
50 pī 50 praden thām-tō̜p kō̜ranī Prāsāt Phrawihān.

Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. by -- กระทรวงการต่างประเทศ

Call no.: DOC 2013 650367Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Krasūang Kāntāngprathēt, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการต่างประเทศ, 2556 [2013]Other title: Hāsip pī Hāsip praden thām-tō̜p kō̜ranī Prāsāt Phrawihān. Other title: 50 ปี 50 ประเด็นถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2013 650367] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2013 650367] (1).

5. 60 เรื่องหอมหวน-- เจ้าดอกลำดวนกลีบแกร่ง / จัดทำโดย สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
60 rư̄ang hǭmwān-- Čhao Dǭk Lamdūan klīpkrǣng / čhattham dōi Samnak Songsœ̄m læ Phithak Phūsūngʻāyu Samnakngān Songsœ̄m Sawatdiphāp læ Phithak Dek Yaowachon Phūdǭiʻōkāt Khonphikān læ Phūsūngʻāyu Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut.

Thailand. Samnak Songsœ̄m læ Phithak Phūsūngʻāyu. by -- สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

Call no.: DOC 2007 510749Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung thēp ... : Kǭng Phœ̄phrǣ læ Prachā Samphan Samnakngān Palat Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, [2550?] [2007?] Publication: กรุงเทพฯ : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, [2550?] [2007?]Other title: Hoksip rư̄ang hǭmwān-- Čhao Dǭk Lamdūan klīpkrǣng Other title: หกสิบเรื่องหอมหวน-- เจ้าดอกลำดวนกลีบแกร่ง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2007 510749] (1), Pridi Banomyong Library [DOC 2007 510749] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2007 510749] (1).

6. 7 greens concept : ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม / กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

by -- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

Call no.: DOC 2013 622679Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กอง, [2556] [2013]Other title: ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2013 622679] (2).

7. Announcement of the Board of Investment. no. 2/2557, Policies and criteria for investment promotion.

by -- Thailand. Board of Investment

Call no.: DOC 2014 645490Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Bangkok] : Board of Investment [2014]Other title: Policies and criteria for investment promotion.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2014 645490] (1), Pridi Banomyong Library [DOC 2014 645490] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2014 645490] (1).

8. Does forest devolution benefit the upland poor? : an ethnography of forest access and control in Vietnam / To Xuan Phuc.

by To, Phuc Xuan. -- Chiang Mai University. Faculty of Social Sciences. Regional Center for Social Science and Sustainable Development

Call no.: 130/2011Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Chiang Mai, Thailand : Regional Center for Social Science and Sustainable Development, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University, 2008Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [130/2011] (1), Pridi Banomyong Library [DOC 2008 562400] (2).

9. Does immigration to Thailand reduce the wages of Thailand workers? / John Bryant, Pungpond Rukumnuaykit.

by Bryant, John;Pungpond Rukumnuaykit.

Call no.: 146/2009Material type: book Book; Format: print Publication: [S.l.] : World Bank, 2007Other title: Labor migration in the Greater Mekong Sub-region.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2007 520427] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [146/2009] (1 ), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [146/2009] (1 ).

10. Ecological politics of the Mekong region : a historical perspective : keynote speech / Charnvit Kasetsiri.

by Charnvit Kasetsiri.

Call no.: 020/2011Material type: book Book; Format: print Publication: [S.l. : s.n.], 2009Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [020/2011] (1), Pridi Banomyong Library [DOC 2009 542376] (3). Damaged (2).

11. Essays on the three prophets : nonviolence, murder and foregiveness / Chaiwat Satha-Anand.

by Chaiwat Satha-Anand. -- Dunedin Abrahamic Interfaith Group

Call no.: DOC 2014 635973Edition: 2nd printing.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Dunedin, N.Z. : Dunedin Abrahamic Interfaith Group, University of Otago, 2014Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2014 635973] (3), Pridi Banomyong Library [DOC 2014 635973] (1), Professor Direck Jayanama Library [DOC 2014 635973] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2014 635973] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [DOC 2014 635973] (1). In transit (1).

12. Farmers' associations in Cambodia : internal functions and external relations / Ngin Chanrith.

by Ngin Chanrith. -- Chiang Mai University. Regional Center for Social Science and Sustainable Development

Call no.: 001/2012Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Chiang Mai, Thailand : Regional Center for Social Science and Sustainable Development (RCSD), Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University, 2010Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [001/2012] (1), Pridi Banomyong Library [001/2012] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [001/2012] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [DOC 2010 588135] (1 ).

13. Fighting corruption in transformation societies / Marc Saxer.

by Saxer, Marc.

Call no.: DOC 2014 631594Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Bangkok : Friedrich-Ebert-Stiftung Thailand Office, 2014Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2014 631594] (2), Pridi Banomyong Library [DOC 2014 631594] (2), Professor Direck Jayanama Library [DOC 2014 631594] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [DOC 2014 631594] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2014 631594] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [DOC 2014 631594] (2).

14. The formation and transformation of local institutions in community-based natural resource management : two case studies in Mae Wang watershed, Chiang Mai, Thailand / Wang Jianping.

by Wang, Jianping. -- Chiang Mai University Regional Center for Social Science and Sustainable Development

Call no.: 004/2012Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Chiang Mai, Thailand : Regional Center for Social Science and Sustainable Development (RCSD), Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University, 2008Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [004/2012] (1), Pridi Banomyong Library [DOC 2008 588140] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [004/2012] (1).

15. FTA fact book / Department of Trade Negotiations, Ministry of Commerce.

by -- Thailand. Department of Trade Negotiations

Call no.: DOC 2009 643893Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Nonthaburi, Thailand : The Department, [2009?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2009 643893] (2).

16. FTA ไทย-สหรัฐอเมริกา : ผลได้ ผลเสีย และข้อเสนอแนะ / บรรยายโดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ; เรียบเรียงโดย อิสร์กุล อุณหเกตุ.

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์;อิสร์กุล อุณหเกตุ.

Call no.: DOC .ส427อ74Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2549Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC .ส427อ74] (3), Pridi Banomyong Library [DOC .ส427อ74] (5), Professor Direck Jayanama Library [DOC 2006 481691] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [DOC .ส427อ74] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [DOC .ส427อ74] (2), Thammasat Library, Rangsit Campus [2555/83490] (3). Damaged (3).

17. ICPD ปีที่ 15 : ความก้าวหน้าและความท้าทายของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านประชากรและการพัฒนาในประเทศไทย / บรรณาธิการและผู้จัดทำรายงาน ปาริชาต ศิวะรักษ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ปาริชาต ศิวะรักษ์. -- กรมอนามัย. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

Call no.: DOC 2010 624277Material type: book Book; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2010 624277] (1), Pridi Banomyong Library [DOC 2010 624277] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2010 624277] (1).

18. ICT : เครื่องมือในการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน / เกษม กุลประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ ; สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช, บุญลือ คะเชนทร์ชาติ นักวิจัย.

by เกษม กุลประดิษฐ์;สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช;บุญลือ คะเชนทร์ชาติ.

Call no.: DOC .ก75468อ92Material type: book Book; Format: print Publication: นครปฐม : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสังคม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, [2549?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC .ก75468อ92] (1), Faculty of Journalism and Mass Communication Library [DOC .ก75468อ92] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2006 502259] (1).

19. The impact of road development on the spread of HIV/AIDS in the Greater Mekong Sub-region : a case-study of Xishuangbanna, Yunnan Province, the People's Republic of China / Liwa Pardthaisong-Chaipanich.

by Liwa Pardthaisong-Chaipanich.

Call no.: 452/2009Material type: book Book; Format: print Publication: Chiang Mai, Thailand : Regional Center for Social Science and Sustainable Development 2009Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [452/2009] (1), Nongyao Chaiseri Library [452/2009] (1), Pridi Banomyong Library [DOC 2009 534445] (2).

20. Justice system in the deep south of Thailand / International Commission of Jurists.

by -- International Commission of Jurists

Call no.: DOC 2012 630849Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Bangkok : International Commission of Jurists, [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2012 630849] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2012 630849] (1), Sanya Dharmasakti Library [DOC 2012 630849] (1).

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305