Your search returned 1886 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1. 1 ปี พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง / กลุ่มจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง.

by -- สำนักงานศาลปกครอง. กลุ่มจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

Call no.: 172/2556Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [172/2556] (1), Pridi Banomyong Library [172/2556] (1), Sanya Dharmasakti Library [DOC 2012 604205] (1).

2. 10 ธันวา วันธรรมศาสตร์ รักชาติไทย หวนอดีตสู่การเรียนรู้จิตวิญญาญธรรมศาสตร์ จากสวนประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย / เรื่องโดย วิภา ดาวมณี.
10 Thanwā wan Thammasāt rak chāt Thai hūan ʻadīt sū kānrīanrū čhitwinyān thammasāt čhāk Sūan Prawattisāt Thammasāt kap kāntō̜sū phư̄a prachāthipatai / rư̄ang dōi Wiphā Dāomanī.

Wiphā Dāomanī. by วิภา ดาวมณี.

Call no.: DOC 2007 657456Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2550?] [2007?] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2550?] [2007?]Other title: Sip Thanwā wan Thammasāt rak chāt Thai hūan ʻadīt sū kānrīanrū čhitwinyān thammasāt čhāk Sūan Prawattisāt Thammasāt kap kāntō̜sū phư̄a prachāthipatai Other title: สิบธันวา วันธรรมศาสตร์ รักชาติไทย หวนอดีตสู่การเรียนรู้จิตวิญญาญธรรมศาสตร์ จากสวนประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 2007 657456] (2).

3. 100 คำถามกับการไกล่เกลี่ย / บรรณาธิการ นนธนวนันพ์ ตั้งตรงจิตต์.
100 khamthām kap kānklaiklīa / bannāthikān Nonthanawanan Tangtrongčhit.

Nonthanawanan Tangtrongčhit. by นนธนวนันพ์ ตั้งตรงจิตต์.

Call no.: DOC 2013 632333Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Rangap Khō̜phiphāt Samnakngān Sān Yuttitham, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556 [2013]Other title: Nưng rō̜i khamthām kap kānklaiklīa Other title: หนึ่งร้อยคำถามกับการไกล่เกลี่ย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 2013 632333] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2013 632333] (1).

4. 101 things to do in Jarkarta / PATA Indonesia Chapter.

by -- PATA Indonesia Chapter

Call no.: DOC 1995Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Jakarta?] : PATA Indonesia Chapter, [1995?]Other title: One hundred one things to do in Jarkarta.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 1995 672107] (1).

5. 115 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์ / จัดทำโดย งานสื่อสารองค์กร กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
115 pī Chat kān Preedee Phanomyong / čhattham dōi Ngān Sư̄sānʻongkō̜n Kō̜ng Phǣnngān Samnakngān ʻAthikānbō̜dī Mahāwitthayālai Thammasāt.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān ʻAthikānbō̜dī. Kō̜ng Phǣnngān. by -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานอธิการบดี. กองแผนงาน

Call no.: DOC 2015 647223Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Nưng rō̜i sip hā pī Chat kān Preedee Phanomyong Other title: หนึ่งร้อยสิบห้าปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2015 647223] (1), Pridi Banomyong Library [DOC 2015 647223] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2015 647223] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [DOC 2015 647223] (1).

6. 2 ปีแห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สมคิด เลิศไพฑูรย์.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Call no.: 031/2556Material type: book Book; Format: print Publication: [ปทุมธานี : ม.ป.พ., 2555?] [2012?]Other title: สองปีแห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2012 607516] (1), Pridi Banomyong Library [031/2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [031/2556] (1).

7. 2 ล้านล้านบาทเพื่อคนไทยหรือเพื่อใคร / ผู้ร่วมศึกษา ศจินทร์ ประชาสันต์.
2 lān lān bāt phư̄a khon Thai rư̄ phư̄a khrai / phūrūamsưksā Sačhin Prachāsan.

Sačhin Prachāsan. by ศจินทร์ ประชาสันต์. -- คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน

Call no.: DOC 2013 633709Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Kammakān Prasānngān ʻOngkō̜n Phatthanā ʻĒkkachon, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน, 2556 [2013]Other title: sō̜ng lān lān bāt phư̄a khon Thai rư̄ phư̄a khrai Other title: สองล้านล้านบาทเพื่อคนไทยหรือเพื่อใคร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 2013 633709] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2013 633709] (5).

8. 20 years of Greater Mekong Subregion (GMS) : the changes to changes 8-9 December 2011, Centara Duang Tawan (Chiang Rung Room) Chiang Mai, Thailand / organized by Greater Mekong Subregion Studies Center (GMS), Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University.

by -- Chiang Mai University. Greater Mekong Subregion Studies Center -- International Seminar on 20 Years of Greater Mekong Subregion (GMS) (2011 : Chiang Mai University).

Call no.: DOC 2011 643474Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Chiang Mai] : The Center, [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 2011 643474] (1).

9. 2009 publications catalog / Cornell Southeast Asia Program.

by -- Cornell University. Southeast Asia Program

Call no.: DOC 2009 675675Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Ithaca, N.Y. : Cornell University Southeast Asia Program, [2009]Other title: Southeast Asia Program publications : 2009 catalog.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 2009 675675] (1).

10. 2013 publications catalog / Cornell Southeast Asia Program.

by -- Cornell University. Southeast Asia Program

Call no.: DOC 2013 672069Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Ithaca, N.Y. : Cornell Southeast Asia Program, 2013Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 2013 672069] (1).

11. 2ème Congrès international de criminologie.

by -- International Society of Criminology -- (2e : Congrès international de criminologie 1950 : Paris).

Call no.: DOC 1950 668354Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Paris : Société internationale de Criminologie, 1950Other title: Deuxième Congrès international de criminologie.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 1950 668354] (1).

12. 3 May, World Press Freedom Day / Unesco.

by -- Unesco

Call no.: DOC 1998 668228Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Paris : Unesco, [1998]Other title: Press freedom.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 1998 668228] (1).

13. 3 ปี แห่งการพัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555-2558.
3 pī hǣng kānphatthanā Khana Thantaphǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt Phō̜.Sō̜.2555-2558.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Thantaphǣtthayasāt. by -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะทันตแพทยศาสตร์

Call no.: DOC 2015 649179Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana, 2558 [2015] Publication: [ปทุมธานี] : คณะ, 2558 [2015]Other title: Sām pī hǣng kānphatthanā Khana Thantaphǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt Phō̜.Sō̜.2555-2558 Other title: สามปี แห่งการพัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555-2558.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [DOC 2015 649179] (3), Pridi Banomyong Library [DOC 2015 649179] (3).

14. 50 คำถามสำหรับผู้สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ / ประกิต วาทีสาธกกิจ.

by ประกิต วาทีสาธกกิจ. -- มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

Call no.: 221/2555Edition: ปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, 2553 [2010]Other title: 50 คำถามสำหรับผู้สูบและไม่สูบบุหรี่.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [221/2555] (1), Pridi Banomyong Library [DOC 2010 600594] (1).

15. 56th birthday of His Majesty the King.

Call no.: DOC 1983 665352Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Bangkok] : Bangkok Post/World, 1983Other title: Fifty-sixth birthday of His Majesty the King.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 1983 665352] (1).

16. 59th birthday of His Majesty the King.

Call no.: DOC 1986 665354Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Bangkok] : Bangkok Post, 1986Other title: Fifty-ninth birthday of His Majesty the King.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 1986 665354] (1).

17. 6 ตุลา 2519 ตาย 1 ถ้าไม่ใช่ "ไอ้ปื๊ด" แล้วใคร? : ความอับจนทางปัญญาและ "วิชาประวัติศาสตร์" ของสยามประเทศ(ไทย) / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

Call no.: DOC .ช645845ก15Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 2551Other title: ความอับจนทางปัญญาและ "วิชาประวัติศาสตร์" ของสยามประเทศ(ไทย).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 2008 520610] (2).

18. "6 ตุลา" กับสถานะทางประวัติศาสตร์การเมือง (ใหม่) / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

Call no.: 118/2552Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 2551Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [118/2552] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2008 520609] (1).

19. 60 ปี ภาพยนตร์ "พระเจ้าช้างเผือก" = 60 years of a Pridi Banomyong Films, the King of the White Elephant / คณะกรรมการจัดงานฉลอง 60 ปี ภาพยนตร์ "พระเจ้าช้างเผือก".

by -- คณะกรรมการจัดงานฉลอง 60 ปี ภาพยนตร์ พระเจ้าช้างเผือก

Call no.: DOC .ก156Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2544Other title: 60 years of a Pridi Banomyong films, the King of the White Elephant.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [DOC .ก156] (1), Pridi Banomyong Library [DOC 2001 499692] (2).

20. 60 เรื่องหอมหวน-- เจ้าดอกลำดวนกลีบแกร่ง / จัดทำโดย สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
60 rư̄ang hǭmwān-- Čhao Dǭk Lamdūan klīpkrǣng / čhattham dōi Samnak Songsœ̄m læ Phithak Phūsūngʻāyu Samnakngān Songsœ̄m Sawatdiphāp læ Phithak Dek Yaowachon Phūdǭiʻōkāt Khonphikān læ Phūsūngʻāyu Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut.

Thailand. Samnak Songsœ̄m læ Phithak Phūsūngʻāyu. by -- สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

Call no.: DOC 2007 510749Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung thēp ... : Kǭng Phœ̄phrǣ læ Prachā Samphan Samnakngān Palat Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, [2550?] [2007?] Publication: กรุงเทพฯ : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, [2550?] [2007?]Other title: Hoksip rư̄ang hǭmwān-- Čhao Dǭk Lamdūan klīpkrǣng Other title: หกสิบเรื่องหอมหวน-- เจ้าดอกลำดวนกลีบแกร่ง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2007 510749] (1), Pridi Banomyong Library [DOC 2007 510749] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2007 510749] (1).

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305