Your search returned 863 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1. 100 คำถามกับการไกล่เกลี่ย / บรรณาธิการ นนธนวนันพ์ ตั้งตรงจิตต์.
100 khamthām kap kānklaiklīa / bannāthikān Nonthanawanan Tangtrongčhit.

Nonthanawanan Tangtrongčhit. by นนธนวนันพ์ ตั้งตรงจิตต์.

Call no.: DOC 2013 632333Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Rangap Khō̜phiphāt Samnakngān Sān Yuttitham, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556 [2013]Other title: Nưng rō̜i khamthām kap kānklaiklīa Other title: หนึ่งร้อยคำถามกับการไกล่เกลี่ย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 2013 632333] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2013 632333] (1).

2. 115 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์ / จัดทำโดย งานสื่อสารองค์กร กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
115 pī Chat kān Preedee Phanomyong / čhattham dōi Ngān Sư̄sānʻongkō̜n Kō̜ng Phǣnngān Samnakngān ʻAthikānbō̜dī Mahāwitthayālai Thammasāt.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān ʻAthikānbō̜dī. Kō̜ng Phǣnngān. by -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานอธิการบดี. กองแผนงาน

Call no.: DOC 2015 647223Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Nưng rō̜i sip hā pī Chat kān Preedee Phanomyong Other title: หนึ่งร้อยสิบห้าปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2015 647223] (1), Pridi Banomyong Library [DOC 2015 647223] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2015 647223] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [DOC 2015 647223] (1).

3. 2 ปีแห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สมคิด เลิศไพฑูรย์.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Call no.: 031/2556Material type: book Book; Format: print Publication: [ปทุมธานี : ม.ป.พ., 2555?] [2012?]Other title: สองปีแห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2012 607516] (1), Pridi Banomyong Library [031/2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [031/2556] (1).

4. 2 ล้านล้านบาทเพื่อคนไทยหรือเพื่อใคร / ผู้ร่วมศึกษา ศจินทร์ ประชาสันต์.
2 lān lān bāt phư̄a khon Thai rư̄ phư̄a khrai / phūrūamsưksā Sačhin Prachāsan.

Sačhin Prachāsan. by ศจินทร์ ประชาสันต์. -- คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน

Call no.: DOC 2013 633709Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Kammakān Prasānngān ʻOngkō̜n Phatthanā ʻĒkkachon, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน, 2556 [2013]Other title: sō̜ng lān lān bāt phư̄a khon Thai rư̄ phư̄a khrai Other title: สองล้านล้านบาทเพื่อคนไทยหรือเพื่อใคร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 2013 633709] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2013 633709] (5).

5. 2580 เชียงคานในวันพรุ่ง : เมืองต้นแบบวางแผนรับมือโลกร้อน / บรรณาธิการ ศุภกร ชินวรรโณ, นันทิยา ตั้งวิสุทธิจิต.
2580 Chīang Khān nai wan phrung : mư̄ang tonbǣp wāngphǣn rapmư̄ lōk rō̜n / bannāthikān Supphakō̜n Chinwannō, Nanthiyā Tangwisutthičhit.

Kānsēwanā chœ̄ng patibatkān "mō̜ng kwāng khit klai wisaithat 2580 Chīang Khān" (2553 : Lœ̄i) Supphakō̜n Chinwannō. Nanthiyā Tangwisutthičhit. by ศุภกร ชินวรรโณ;นันทิยา ตั้งวิสุทธิจิต. -- การเสวนาเชิงปฏิบัติการ "มองกว้าง คิดไกล วิสัยทัศน์ 2580 เชียงคาน" (2554 : เลย).

Call no.: DOC 2011 669449Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Phrinʻǣt mī (Prathēt Thai) Čhamkat, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท พริ้นท์แอทมี (ประเทศไทย) จำกัด, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2011 669449] (1).

6. 44 ปี แพทยสภา : แพทย์ไทย ใส่ใจ ห่วงใยประชาชน เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มหาราชินี / [จัดโดย แพทยสภา].
44 pī Phǣtthayasaphā : phǣt Thai saičhai hūangyai prachāchon chalœ̄m phrachonmaphansā 80 phansā mahārāchinī / [čhat dōi Phǣtthayasaphā].

Mahakam rūamphon khon rak sukkhaphāp (2555 : Bangkok) Phǣtthayasaphā. by -- แพทยสภา -- มหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ (2555 : กรุงเทพฯ).

Call no.: DOC 2012 Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Nonthaburī] : Phǣtthayasaphā, 2555 [2012] Publication: [นนทบุรี] : แพทยสภา, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2012 674570] (1).

7. 50 ปี 50 ประเด็นถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร.
50 pī 50 praden thām-tō̜p kō̜ranī Prāsāt Phrawihān.

Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. by -- กระทรวงการต่างประเทศ

Call no.: DOC 2013 650367Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Krasūang Kāntāngprathēt, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการต่างประเทศ, 2556 [2013]Other title: Hāsip pī Hāsip praden thām-tō̜p kō̜ranī Prāsāt Phrawihān. Other title: 50 ปี 50 ประเด็นถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2013 650367] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2013 650367] (1).

8. 568 ความรักของคนพิเศษ / อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี.
568 khwām rak khō̜ng khon phisēt / ʻAtisak Čhưngphatthanāwadee

ʻAtisak Čhưngphatthanāwadee Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Thantaphǣtthayasāt. Sākhā Wicha ธhantakamchumchon by อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี.

Call no.: DOC 2015 655071Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Chīang Mai : Sākhā Wicha Thantakamchumchon Khana Thantaphǣtthayasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2558 [2015] Publication: เชียงใหม่ : สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [DOC 2015 655071] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2015 655071] (1).

9. "6 ตุลา" กับสถานะทางประวัติศาสตร์การเมือง (ใหม่) / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

Call no.: 118/2552Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 2551Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [118/2552] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2008 520609] (1).

10. 60 เรื่องหอมหวน-- เจ้าดอกลำดวนกลีบแกร่ง / จัดทำโดย สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
60 rư̄ang hǭmwān-- Čhao Dǭk Lamdūan klīpkrǣng / čhattham dōi Samnak Songsœ̄m læ Phithak Phūsūngʻāyu Samnakngān Songsœ̄m Sawatdiphāp læ Phithak Dek Yaowachon Phūdǭiʻōkāt Khonphikān læ Phūsūngʻāyu Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut.

Thailand. Samnak Songsœ̄m læ Phithak Phūsūngʻāyu. by -- สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

Call no.: DOC 2007 510749Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung thēp ... : Kǭng Phœ̄phrǣ læ Prachā Samphan Samnakngān Palat Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, [2550?] [2007?] Publication: กรุงเทพฯ : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, [2550?] [2007?]Other title: Hoksip rư̄ang hǭmwān-- Čhao Dǭk Lamdūan klīpkrǣng Other title: หกสิบเรื่องหอมหวน-- เจ้าดอกลำดวนกลีบแกร่ง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2007 510749] (1), Pridi Banomyong Library [DOC 2007 510749] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2007 510749] (1).

11. 650 million persons with disabilities live in Asia and the Pacific / World Health Organization

by -- World Health Organization

Call no.: DOC 2012 652259Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Bangkok : United Nations, c2012Other title: Incheon strategy to "make the right real" for persons with disabilities in Asia and Pacific.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2012 652259] (1).

12. An ABC for baby linguists / Michael Bernstein.

by Bernstein, Michael.

Call no.: DOC 2013 649348Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Medford, Mass. : Cascadilla Press, 2013Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2013 649348] (1).

13. Amazing Thai caladium / author, Salida Pirenthorn.

by Salida Pirenthorn. -- Thailand. Horticultural Research Institute; Horticultural Science Society of Thailand

Call no.: DOC 2006 676429Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Bangkok, Thailand : Royal Flora Ratchaphruek 2006 : Horticultural Research Institute : Horticultural Science Society of Thailand, 2006Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2006 676429] (1).

14. Announcement of the Board of Investment. no. 2/2557, Policies and criteria for investment promotion.

by -- Thailand. Board of Investment

Call no.: DOC 2014 645490Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Bangkok] : Board of Investment [2014]Other title: Policies and criteria for investment promotion.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2014 645490] (1), Pridi Banomyong Library [DOC 2014 645490] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2014 645490] (1).

15. Anthropology and ethnology.

by Suenari, Michiro.

Call no.: 106/30Material type: book Book; Format: print Publication: Tokyo, Centre of East Asian Cultural Studies, 1975Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 1975 246197] (1), Thammasat Library, Rangsit Campus [2555/81736] (1). Damaged (1).

16. Argentin@ : manual de civilizacion : Espanol lengua extranjera : claves.

Call no.: DOC 2009 641182Edition: [1st ed.].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Madrid] : Edelsa Grupo Didascalia, 2009Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2009 641182] (1).

17. ASEAN mini book : We are ASEAN Towards ASEAN Community 2015 / กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ.

by -- กรมอาเซียน

Call no.: DOC 2011 613015Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, [2554?] [2011?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 2011 613015] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2011 613015] (1).

18. Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN) : responding to the urban climate challenge / editors, Sarah Opitz-Stapleton ... [et al.].

by Opitz-Stapleton, Sarah. -- Institute for Social and Environmental Transition (Boulder, Colo.)

Call no.: DOC 2009 624531Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Boulder, Colo. : Institute for Social and Environmental Transition, 2009Other title: Responding to the urban climate challenge.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 2009 624531] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2009 624531] (1).

19. Asia-Pacific input document for the Post-2015 Framework for Disaster Risk Reduction (HFA2) : risk sensitive development as the cornerstone of resilience and sustainability, 26th June 2014, Bangkok.

by -- United Nations. Office for Disaster Risk Reduction -- (6th : Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 2014 : Bangkok).

Call no.: DOC 2014 649685Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Bangkok, Thailand] : The United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), 2014Other title: HFA2 : risk sensitive development as the cornerstone of resilience and sustainability.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 2014 649685] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2014 649685] (1).

20. Assessing security policy development of East Asian countries / editor in chief, Chia-Sheng Chen.

by Chen, Chia-Sheng;Saunders, Phillip;Czulda, Robert;Boon, Hoo Tiang;Chien, Pei Yin. -- China. Ministry of National Defense. Office of Defense Studies

Call no.: DOC 2014 636514Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Taipei : Office of Defense Studies, Ministry of National Defense, Republic of China, 2014Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2014 636514] (1).

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305