Your search returned 60 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1. 115 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์ / จัดทำโดย งานสื่อสารองค์กร กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
115 pī Chat kān Preedee Phanomyong / čhattham dōi Ngān Sư̄sānʻongkō̜n Kō̜ng Phǣnngān Samnakngān ʻAthikānbō̜dī Mahāwitthayālai Thammasāt.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān ʻAthikānbō̜dī. Kō̜ng Phǣnngān. by -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานอธิการบดี. กองแผนงาน

Call no.: DOC 2015 647223Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Nưng rō̜i sip hā pī Chat kān Preedee Phanomyong Other title: หนึ่งร้อยสิบห้าปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2015 647223] (1), Pridi Banomyong Library [DOC 2015 647223] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2015 647223] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [DOC 2015 647223] (1).

2. 50 คำถาม / สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม.

by -- สถาบันอนุญาโตตุลาการ

Call no.: 120/2555Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2554?] [2011?]Other title: ห้าสิบคำถาม | ห้าสิบคำถามเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ | ห้าสิบคำถามเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ | 50 คำถามเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ | 50 คำถามเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ.Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [DOC 2011 580176] (1), Sanya Dharmasakti Library [120/2555] (1).

3. 99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ / ดำเนินการโดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม.
99 phra bō̜rom rāchōwāt nō̜mnam rāt romyen pensuk sān / damnœ̄n kān dōi Klum Prachāsamphan Samnakngān Palat Krasūang Watthanatham.

Bhumibol Adulyadej, phra bāt somdet phra ..., 1927-2016. Krasūang Watthanatham. Thanākhān ʻŌ̜msin. by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ. -- กระทรวงวัฒนธรรม; ธนาคารออมสิน

Call no.: DOC 2016 675135Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Krasūang Watthanatham, Thanākhān ʻŌ̜msin, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, ธนาคารออมสิน, 2559 [2016]Other title: Kao sip kao phra bō̜rom rāchōwāt nō̜mnam rāt romyen pensuk sān Other title: เก้่าสิบเก้าพระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์.Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [DOC 2016 675135] (4).

4. ASEAN economic integration and social cohesion : progress and perspectives : proceedings of a seminar / organized by Konrad Adenauer Stiftung ; in collaboration with Chula Global Network and Centre for European Studies, Chulalongkorn University.

by -- Chulalongkorn University. Chula Global Network; Chulalongkorn University. Centre for European Studies; Konrad-Adenauer-Stiftung (Singapore) -- International Seminar on "ASEAN Economic Integration and Social Cohesion : Progress and Perspectives" (2009 : Chulalongkorn University).

Call no.: DOC 2009 629570Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: [Bangkok] : Chulalongkorn University, 2009Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [DOC 2009 629570] (2).

5. Biosphere reserve implementation : the Latin American experience / Claudio Daniele, Marcelo Acerbi, and Sebastian Carenzo.

by Daniele, Claudio;Acerbi, Marcelo;Carenzo, Sebastian. -- Unesco. Programme on Man and the Biosphere; United Nations University; Third World Academy of Sciences

Call no.: DOC 1999 669318Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Paris : Unesco, South-South Cooperation Programme, 1999Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 1999 669318] (1).

6. International education 2014 / text, Tibor Krausz ; editor, Simon Kind.

by Krausz, Tibor;Kind, Simon.

Call no.: DOC 2014 629981Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Bangkok : Bangkok Post, [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [DOC 2014 629981] (1).

7. Mediators : aesthetics, politics, and the city / Reinhold Martin.

by Martin, Reinhold.

Call no.: DOC 2014 640181Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Minneapolis : University Of Minnesota Press, [2014]Availability: No items available Checked out (1).

8. Monthly report of recent economic and financial developments / Bank of Japan.

by -- Bank of Japan

Call no.: 051/2010Material type: serial Continuing Resource; Format: print Publication: [Tokyo] : The Bank, 1998-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [DOC 2015 531362 May] (81).

9. Outline of criminal justice in Japan.

by -- Japan. Supreme Court

Call no.: DOC 2003 632212Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: [Tokyo] : Supreme Court of Japan, 2003Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [DOC 2003 632212] (1).

10. Outlook for economic activity and prices.

by -- Bank of Japan

Call no.: 503/2009Material type: serial Continuing Resource; Format: print Publication: [Tokyo] : Bank of Japan, 2004-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [DOC 2016 434338 V. 1] (17).

11. The right to be forgotten in the European Human Rights Regime / Robert Fellner.

by Fellner, Robert.

Call no.: DOC 2014 672936Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Munchen : GRIN Verlag GmbH, c2014Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 2014 672936] (1).

12. A rose never withers it lives in remembrance, Nehru, 2nd death anniversary, May 27, 1966.

by -- India. External Publicity Division

Call no.: DOC 1966 663510Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Delhi] : External Publicity Division, Government of India, 1966Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 1966 663510] (1).

13. Tired of talk that comes to nothing.

Call no.: DOC 1996 643946Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Bangkok, Thailand : Burma Issues, [1996]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 1996 643946] (1).

14. Travel the universe of Greater Europe : an adventure story / [concept and original French text: Sophie Jeleff ; illustration: Aurélie Guillerey].

by Jeleff, Sophie;Guillerey, Aurélie. -- Council of Europe. Public Relations Division

Call no.: DOC 2013 673818Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Strasbourg] : Council of Europe Public Relations Division, 2013Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [DOC 2013 673818] (1).

15. การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการจัดการมลพิษ / กองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; ผู้เรียบเรียง พรพิมล พันธ์เมธาฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ].
Kāndamnœ̄n ngān khwāmrūammư̄ rawāng prathēt dān kānčhatkān monlaphit / Kō̜ng phǣnngān læ pramœ̄nphon Krom khūapkhum monlaphit Krasūang sapphayākō̜n thammachāt læ singwǣtlō̜m ; phūrīaprīang Phō̜nphimon Phanmethārit. ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

Phō̜nphimon Phanmethārit. Krom khūapkhum monlaphit. Kō̜ng phǣnngān læ pramœ̄nphon. by พรพิมล พันธ์เมธาฤทธิ์. -- กรมควบคุมมลพิษ. กองแผนงานและประเมินผล

Call no.: DOC 2015 651205Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Kong, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2015 651205] (1), Pridi Banomyong Library [DOC 2015 651205] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2015 651205] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [DOC 2015 651205] (2). Checked out (1).

16. การทำลายความเห็นแก่ตัว / พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ).
Kānthamlāi khwāmhenkǣtūa / Phrathamkōsāčhān (Phutthathāt Phikkhu).

Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993. by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม).

Call no.: DOC 2012 673825Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Thammasaphā, [2555?] [2012?] Publication: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2555?] [2012?]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [DOC 2012 673825] (1).

17. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย = Good agricultural practices for Thai Hom Mali rice / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].
Kānpatibat thāng kānkasēt thī dī samrap khāo hǭm mali Thai = Good agricultural practices for Thai Hom Mali rice / [Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by -- คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร; สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Call no.: DOC 2009 670964Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2552 [2009] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552 [2009]Other title: Māttrathān Sinkhā Kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 4400-2552 Other title: Good agricultural practices for Thai Hom Mali rice | Thai agricultural standard : TAS 4400-2009 | มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 4400-2552.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2009 670964] (5), Pridi Banomyong Library [DOC 2009 670964] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2009 670964] (2).

18. การประเมินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ / สรุปและเรียบเรียง ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์.
Kānpramœ̄n kō̜ngthun prap khrōngsāng kānphalit phāk kasēt phư̄a phœ̄m khīt khwāmsāmāt kānkhǣngkhan khō̜ng prathēt / sarup læ rīaprīang Chaisit 'Anuchitwō̜rawong.

Chaisit 'Anuchitwō̜rawong. Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. by ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์. -- มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

Call no.: DOC 2015 664900Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung thēp ... : Sathāban Wičhai phư̄a Phatthanā Prathēt Thai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 2015 664900] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [DOC 2015 664900] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2015 664900] (2).

19. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : คู่มือประชาชน / สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
Kānpǭngkan læ prāpprām kānfǭkngœ̄n : khūmư̄ prachāchon / Samnakngān Pǭngkan læ Prāpprām Kānfǭkngœ̄n.

Samnakngān Pǭngkan læ Prāpprām Kānfǭkngœ̄n. by -- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Call no.: DOC 2016 673834Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung thēp ... : Samnakngān, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [DOC 2016 673834] (1).

20. แก้ทุจริต คิดฐานสอง / สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ; อุทิศ บัวศรี ประธานคณะทำงาน ... [และคนอื่น ๆ].
Kǣ thutčharit khit thān sō̜ng / Samnak Pō̜ngkan Kānthutčharit Phākrat, Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt ; ʻUthit Būasrī prathān khanatham ngān ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

ʻUthit Būasrī. Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt. Samnak Pō̜ngkan Kānthutčharit Phākrat. by อุทิศ บัวศรี. -- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ

Call no.: DOC 2016 673849Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2559 [2016] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [DOC 2016 673849] (2).

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305