Your search returned 1015 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1. 100 คำถามกับการไกล่เกลี่ย / บรรณาธิการ นนธนวนันพ์ ตั้งตรงจิตต์.
100 khamthām kap kānklaiklīa / bannāthikān Nonthanawanan Tangtrongčhit.

Nonthanawanan Tangtrongčhit. by นนธนวนันพ์ ตั้งตรงจิตต์.

Call no.: DOC 2013 632333Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Rangap Khō̜phiphāt Samnakngān Sān Yuttitham, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556 [2013]Other title: Nưng rō̜i khamthām kap kānklaiklīa Other title: หนึ่งร้อยคำถามกับการไกล่เกลี่ย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 2013 632333] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2013 632333] (1).

2. 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1 = The first war centenary / สุรชาติ บำรุงสุข, กุลนันทน์ คันธิก [บรรณาธิการ].
Pivot to Asia : phonkrathop tō̜ Thai / Surachat Bamrungsuk, Kunlanan Khanthik [bannāthikān].

Surachat Bamrungsuk. Kunlanan Khanthik. by สุรชาติ บำรุงสุข;กุลนันทน์ คันธิก. -- โครงการความมั่นคงศึกษา

Call no.: DOC 2014 639207Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung thēp ... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557 [2014]Other title: Nưngrō̜i pī songkhrāmlōk khrang thī 1 Other title: First war centenary | หนึ่งร้อยปี สงครามโลกครั้งที่ 1.Availability: Items available for loan: Professor Direck Jayanama Library [DOC 2014 639207] (2).

3. 2 ล้านล้านบาทเพื่อคนไทยหรือเพื่อใคร / ผู้ร่วมศึกษา ศจินทร์ ประชาสันต์.
2 lān lān bāt phư̄a khon Thai rư̄ phư̄a khrai / phūrūamsưksā Sačhin Prachāsan.

Sačhin Prachāsan. by ศจินทร์ ประชาสันต์. -- คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน

Call no.: DOC 2013 633709Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Kammakān Prasānngān ʻOngkō̜n Phatthanā ʻĒkkachon, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน, 2556 [2013]Other title: sō̜ng lān lān bāt phư̄a khon Thai rư̄ phư̄a khrai Other title: สองล้านล้านบาทเพื่อคนไทยหรือเพื่อใคร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 2013 633709] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2013 633709] (5).

4. 44 ปี แพทยสภา : แพทย์ไทย ใส่ใจ ห่วงใยประชาชน เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มหาราชินี / [จัดโดย แพทยสภา].
44 pī Phǣtthayasaphā : phǣt Thai saičhai hūangyai prachāchon chalœ̄m phrachonmaphansā 80 phansā mahārāchinī / [čhat dōi Phǣtthayasaphā].

Mahakam rūamphon khon rak sukkhaphāp (2555 : Bangkok) Phǣtthayasaphā. by -- แพทยสภา -- มหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ (2555 : กรุงเทพฯ).

Call no.: DOC 2012 Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Nonthaburī] : Phǣtthayasaphā, 2555 [2012] Publication: [นนทบุรี] : แพทยสภา, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2012 674570] (1).

5. 5 นาทีกับการทำความเข้าใจในการออกเสียงประชามติ / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
5 nāthī kap kāntham khwāmkhaočhai nai kānʻō̜k sīang prachāmati / Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣnrātsadō̜n.

Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣnrātsadō̜n. by -- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Call no.: DOC 2007 643008Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550 [2007]Other title: Hā nāthī kap kāntham khwāmkhaočhai nai kānʻō̜k sīang prachāmati Other title: ห้านาทีกับการทำความเข้าใจในการออกเสียงประชามติ.Availability: Items available for loan: Professor Direck Jayanama Library [DOC 2007 643008] (1).

6. 50 คำถาม / สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม.

by -- สถาบันอนุญาโตตุลาการ

Call no.: 120/2555Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2554?] [2011?]Other title: ห้าสิบคำถาม | ห้าสิบคำถามเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ | ห้าสิบคำถามเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ | 50 คำถามเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ | 50 คำถามเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ.Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [DOC 2011 580176] (1), Sanya Dharmasakti Library [120/2555] (1).

7. 50 คำถามสำหรับผู้สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ / ประกิต วาทีสาธกกิจ.

by ประกิต วาทีสาธกกิจ. -- มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

Call no.: 221/2555Edition: ปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, 2553 [2010]Other title: 50 คำถามสำหรับผู้สูบและไม่สูบบุหรี่.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [221/2555] (1), Pridi Banomyong Library [DOC 2010 600594] (1).

8. 6 ตุลา 2519 ตาย 1 ถ้าไม่ใช่ "ไอ้ปื๊ด" แล้วใคร? : ความอับจนทางปัญญาและ "วิชาประวัติศาสตร์" ของสยามประเทศ(ไทย) / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

Call no.: DOC .ช645845ก15Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 2551Other title: ความอับจนทางปัญญาและ "วิชาประวัติศาสตร์" ของสยามประเทศ(ไทย).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 2008 520610] (2).

9. "6 ตุลา" กับสถานะทางประวัติศาสตร์การเมือง (ใหม่) / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

Call no.: 118/2552Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 2551Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [118/2552] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2008 520609] (1).

10. 60 ปี ภาพยนตร์ "พระเจ้าช้างเผือก" = 60 years of a Pridi Banomyong Films, the King of the White Elephant / คณะกรรมการจัดงานฉลอง 60 ปี ภาพยนตร์ "พระเจ้าช้างเผือก".

by -- คณะกรรมการจัดงานฉลอง 60 ปี ภาพยนตร์ พระเจ้าช้างเผือก

Call no.: DOC .ก156Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2544Other title: 60 years of a Pridi Banomyong films, the King of the White Elephant.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [DOC .ก156] (1), Pridi Banomyong Library [DOC 2001 499692] (2).

11. 60 เรื่องหอมหวน-- เจ้าดอกลำดวนกลีบแกร่ง / จัดทำโดย สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
60 rư̄ang hǭmwān-- Čhao Dǭk Lamdūan klīpkrǣng / čhattham dōi Samnak Songsœ̄m læ Phithak Phūsūngʻāyu Samnakngān Songsœ̄m Sawatdiphāp læ Phithak Dek Yaowachon Phūdǭiʻōkāt Khonphikān læ Phūsūngʻāyu Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut.

Thailand. Samnak Songsœ̄m læ Phithak Phūsūngʻāyu. by -- สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

Call no.: DOC 2007 510749Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung thēp ... : Kǭng Phœ̄phrǣ læ Prachā Samphan Samnakngān Palat Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, [2550?] [2007?] Publication: กรุงเทพฯ : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, [2550?] [2007?]Other title: Hoksip rư̄ang hǭmwān-- Čhao Dǭk Lamdūan klīpkrǣng Other title: หกสิบเรื่องหอมหวน-- เจ้าดอกลำดวนกลีบแกร่ง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2007 510749] (1), Pridi Banomyong Library [DOC 2007 510749] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2007 510749] (1).

12. 7 greens concept : ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม / กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

by -- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

Call no.: DOC 2013 622679Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กอง, [2556] [2013]Other title: ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2013 622679] (2).

13. 75 ปี ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร : สร้างคนสุขภาพ / จัดทำโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
75 čhetsiphā pī sāttrāčhān phisēt nāi phǣt Phaičhit Pawabut : sāng khon sukkhaphāp / čhattham dōi Khana Sāthāranasuksāt Mahāwitthayālai Narēsūan.

Mahāwitthayālai Narēsūan. Khana Sāthāranasuksāt. by -- มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสาธารณสุขศาสตร์

Call no.: DOC 2009 647372Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Phitsanulōk] : Khana, 2552 [2009] Publication: [พิษณุโลก] : คณะ, 2552 [2009]Other title: Čhetsiphā pī sāttrāčhān phisēt nāi phǣt Phaičhit Pawabut : sāng khon sukkhaphāp Other title: เจ็ดสิบห้าปี ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร : สร้างคนสุขภาพ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 2009 647372] (1).

14. FTA ไทย-สหรัฐอเมริกา : ผลได้ ผลเสีย และข้อเสนอแนะ / บรรยายโดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ; เรียบเรียงโดย อิสร์กุล อุณหเกตุ.

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์;อิสร์กุล อุณหเกตุ.

Call no.: DOC .ส427อ74Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2549Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC .ส427อ74] (3), Pridi Banomyong Library [DOC .ส427อ74] (5), Professor Direck Jayanama Library [DOC 2006 481691] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [DOC .ส427อ74] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [DOC .ส427อ74] (2), Thammasat Library, Rangsit Campus [2555/83490] (3). Damaged (3).

15. Future plan อนาคตสีเขียว / บรรณาธิการสิ่งพิมพ์พิเศษ ปณิฏา สุวรรณปาล.
Future plan ʻanākhot sīkhīeo / bannāthikān singphim phisēt Panitā Suwannapān.

Panitā Suwannapān. by ปณิฏา สุวรรณปาล.

Call no.: DOC 2014 636109Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Phōt Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน), 2557 [2014]Other title: ʻAnākhot sīkhīeo Other title: อนาคตสีเขียว.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [DOC 2014 636109] (1).

16. ICPD ปีที่ 15 : ความก้าวหน้าและความท้าทายของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านประชากรและการพัฒนาในประเทศไทย / บรรณาธิการและผู้จัดทำรายงาน ปาริชาต ศิวะรักษ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ปาริชาต ศิวะรักษ์. -- กรมอนามัย. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

Call no.: DOC 2010 624277Material type: book Book; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2010 624277] (1), Pridi Banomyong Library [DOC 2010 624277] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2010 624277] (1).

17. ICT : เครื่องมือในการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน / เกษม กุลประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ ; สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช, บุญลือ คะเชนทร์ชาติ นักวิจัย.

by เกษม กุลประดิษฐ์;สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช;บุญลือ คะเชนทร์ชาติ.

Call no.: DOC .ก75468อ92Material type: book Book; Format: print Publication: นครปฐม : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสังคม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, [2549?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC .ก75468อ92] (1), Faculty of Journalism and Mass Communication Library [DOC .ก75468อ92] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2006 502259] (1).

18. Insight วางกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติแรงงานไทย / คณะผู้จัดทำ สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ].
Insight wāng konlayut fā wikrit rǣngngān Thai / khana phūčhattham Sutthāphā ʻAmō̜nwiwat ... [læ khonʻư̄n ʻư̄n].

Sutthāphā ʻAmō̜nwiwat. by สุทธาภา อมรวิวัฒน์.

Call no.: DOC 2015 653842Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp... : Sūn Wičhai Sētthakit læ Thurakit, Thanākhān Čhamkat (Mahāchon), 2558] [2015] Publication: [กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิย์ จำกัด (มหาชน), 2558] [2015]Other title: Wāng konlayut fā wikrit rǣngngān Thai Other title: วางกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติแรงงานไทย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [DOC 2015 653842] (1).

19. [Khūmư̄ songsœ̄m khwāmrū kīeokap kānkhumkhrō̜ng hǣngngān] = คู่มือส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.
[Khūmư̄ songsœ̄m khwāmrū kīeokap kānkhumkhrō̜ng hǣngngān] = Khūmư̄ songsœ̄m khwāmrū kīeokap kānkhumkhrō̜ng rǣngngān / Krom Sawatdikān læ Khumkhrō̜ng Hǣngngān.

Thailand. Krom Sawatdikān læ Khumkhrō̜ng Rǣngngān. by -- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Call no.: DOC 2011 641424Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2554 [2011]Other title: Khūmư̄ songsœ̄m khwāmrū kīeokap kānkhumkhrō̜ng rǣngngān Other title: คู่มือส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 2011 641424] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2011 641424] (1).

20. Lanna romantic / โครงการศูนย์บริการออกแบบสินค้าหัตถกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Lanna romantic / Khrōngkān Sūn Bō̜rikān ʻŌ̜kbǣp Sinkhā Hatthakam Khana Wičhitsin Mahāwitthayālai Chīang Mai.

Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Wičhitsin. Khrōngkān Sūn Bō̜rikān ʻŌ̜kbǣp Sinkhā Hatthakam. by -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการศูนย์บริการออกแบบสินค้าหัตถกรรม

Call no.: DOC 2013 635357Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Chīang Mai : Khana , Publication: เชียงใหม่ : คณะ, [2556?] [2013?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 2013 635357] (2).

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305