New Books 2015-10 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
"พระเสด็จสู่ฟ้าสุราลัย พระการุญยังอยู่ในใจนิรันดร์" สมเด็จพระเจ้าภาคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี / คณะผู้จัดทำ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ... [และคนอื่น ๆ].

by สุขุมพันธ์ บริพัตร, ม.ร.ว. -- กรุงเทพมหานคร

Call no.: HIST DS 2012 625920Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานคร, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HIST DS 2012 625920] (1), Pridi Banomyong Library [HIST DS 2012 625920] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HIST DS 2012 625920] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [CRE 2012 625920] (1 ).
"หงส์ดำ" กับการก่อการร้ายใหม่ = "Black swan" new terrorism / สุรชาติ บำรุงสุข.
"Hong dam" kap kānkō̜kānrāi mai = "Black swan" new terrorism / Surachāt Bamrungsuk.

Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by สุรชาติ บำรุงสุข. -- โครงการความมั่นคงศึกษา; สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง

Call no.: DOC 2015 654090Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2558 [2015]Other title: Hong dam kap kānkō̜kānrāi mai Other title: "Black swan" new terrorism | หงส์ดำกับการก่อการร้ายใหม่.Availability: Items available for loan: Professor Direck Jayanama Library [DOC 2015 654090] (2).
10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ (เคล็ดวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ) / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. -- กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

Call no.: H62 .ก946 2553Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2553 [2010]Other title: สิบขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ (เคล็ดวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [H62 .ก946 2553] (1). Checked out (2). Place hold
100 ปี เภสัชจุฬา 100 ศิษย์เก่าดีเด่น / จัดทำโดย สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ ทวีพงษ์ เทียมสุวรรณ, คณิต สุวรรณบริรักษ์.
100 pī Phēsat Čhulā 100 sitkao dīdēn / čhattham dōi Samākhom Nisit kao Khana Phēsatchasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai ; bannāthikān Thawīphong Thīamsuwan, Kanit Suwanbō̜rirak.

Thawīphong Thīamsuwan. Kanit Suwanbō̜rirak. by ทวีพงษ์ เทียมสุวรรณ;คณิต สุวรรณบริรักษ์. -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์

Call no.: MED WZ 2013 653307Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Samākhom Nisit kao Khana Phēsatchasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [MED WZ 2013 653307] (2), Pridi Banomyong Library [MED WZ 2013 653307] (2).
117 ปี ความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ จากอดีตที่มานะบากบั่น-- สู่ปัจจุบันที่มั่นคงยั่งยืน / [บรรณาธิการ ฐานุพงศ์ เรืองจิรวิทย์].
117 pī khwāmrūammư̄ dān kānpāmai rawāng prathēt čhāk ʻadīt thī māna bākban-- sū patčhuban thī mankhong yangyư̄n / [bannāthikān Thānuphong Rư̄angčhirawit].

Thailand. Krom Pāmai. Thānuphong Rư̄angčhirawit. by ฐานุพงศ์ เรืองจิรวิทย์. -- กรมป่าไม้

Call no.: AGRI SD 2013 654304Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom Pāmai, Krasūang Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556 [2013]Other title: Nưngrō̜isipčhet pī khwāmrūammư̄ dān kānpāmai rawāng prathēt čhāk ʻadīt thī māna bākban-- sū patčhuban thī mankhong yangyư̄n Other title: หนึ่งร้อยสิบเจ็ดปีความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ จากอดีตที่มานะบากบั่น-- สู่ปัจจุบันที่มั่นคงยั่งยืน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [AGRI SD 2013 654304] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [AGRI SD 2013 654304] (2).
124 ปี แห่งการอำนวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย / คณะผู้จัดทำ ปทิตตา โฉมประดิษฐ์ ... [และคนอื่น ๆ].
124 pī hǣng kānʻamnūai khwāmpentham lot khwāmlư̄amlam sāng sangkhom hǣng khwāmplō̜tphai / khana phūčhattham Pathittā Chōmpradit ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

Pathittā Chōmpradit. by ปทิตตา โฉมประดิษฐ์.

Call no.: LAW KPT 2015 648482Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Krasūang Yuttitham, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2558 [2015]Other title: Nưngrō̜iyīsipsī pī hǣng kānʻamnūai khwāmpentham lot khwāmlư̄amlam sāng sangkhom hǣng khwāmplō̜tphai Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ ปี แห่งการอำนวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [LAW KPT 2015 648482] (1), Pridi Banomyong Library [LAW KPT 2015 648482] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [LAW KPT 2015 648482] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LAW KPT 2015 648482] (4), Sanya Dharmasakti Library [LAW KPT 2015 648482] (1).
40 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : Share for all.
40 pī Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai : Share for all.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by -- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Call no.: MGNT HD 2015 651414Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp... ] : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558 [2015]Other title: Share for all.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [MGNT HD 2015 651414] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [MGNT HD 2015 651414] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [MGNT HD 2015 651414] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [MGNT HD 2015 651414] (2).
80 คำกริยาวิเศษฐ์ ลงท้ายด้วย "ริ" / ณัฏฐิรา ทับทิม.
80 kham kriyā wisēt longthāi dūai "ri" / Natthirā Thapthim.

Natthirā Thapthim. by ณัฏฐิรา ทับทิม.

Call no.: LANG&LIT PL 2012 653415Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Phāsā læ Watthanatham Samākhom Songsœ̄m theknōlōyī (Thai - Yīpun), 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2555 [2012]Other title: Pǣt sip pī kham kriyā wisēt longthāi dūai "ri" Other title: แปดสิบปี คำกริยาวิเศษฐ์ ลงท้ายด้วย "ริ".Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [LANG&LIT PL 2012 653415] (1).
Abstract การประชุมวิชาการระดับชาติ "ภาษา วรรณดคีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ : การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก" ครั้งที่ 2 / โดยความร่วมมือทางวิชาการ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ; บรรณาธิการ สุภัค มหาวรากร.
Abstract kānprachum wichākān radap chāt "phāsā wannakhadī Thai læ kānsō̜n phāsā Thai nai thāna phāsā tāngprathēt : kānrīanrū læ sāngsan čhāk sangkhom Thai sū sangkhom lōk" khrang thī 2 / dōi khwāmrūammư̄ thāng wichākān Phāk Wichā Phāsā Thai læ Phāsā Tawanʻō̜k Khana Manutsayasāt Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt ; bannāthikān Suphak Mahāwarākō̜n.

Kānprachum wichākān radap chāt "phāsā wannakhadī Thai læ kānsō̜n phāsā Thai nai thāna phāsā tāngprathēt : kānrīanrū læ sāngsan čhāk sangkhom Thai sū sangkhom lōk " 2558 : Krung Thēp...) Suphak Mahāwarākō̜n. Lin, Xiumei. Nittayā Kānčhanawan. Phimphāphō̜n Bunprasœ̄t. Suntharī Khanthamphan. Banphot Sirichai. Phatthayā Čhitmettā. Nitradī Tātthō̜ng. Siriphō̜n Panyāmēthīkun. Suphāwan Kǣopongpok. Khunanyā Banlư̄. Natthayā Phiriyawibūn. Thanidā Phromprasit. Surīnēt Čharatčharungkīat, 1984- Wiphādā Nanthum. 'Aphiwat Phongmalī. Monthichā Chānprakhōn. Dūangdēn Bunpok. Nưngrưthai Pānkǣo. Donrưthai Khāodīdēt. Warī Rư̄angsuk. Rattanaphon Chư̄nkhā. Surachai Chinnabut. Thawatchai Sulālai. Supānī Phatthō̜ng. Thanaphon Phengkǣo. Phānuphong 'Udomsin. ʻAkkhawit Rư̄angrō̜ng. Nithiʻō̜n Phō̜nʻamphaisakun. Pharit Suphasētthasiri. Phisit Kō̜pbun. Sakchai Trakūnlœ̄tngām. Chonladā Rư̄angraklikhit. Phitchathō̜n Pathawang. ʻAphilak Kasēmphonkūn. Thongchai Sæchīa, 1986- Songphop Khunmathurot. Rawīkēt Thammawong. Phra Mahā Prīchā ʻĪangsawāt. Čhanyawan Čharatčharūnrit. Suphāwadī Yādī. Kanitthā Phutsathīan. Wātsanā Kānčhanakhūha. Namphưng ʻĒtkhōbā. Phakāsī Yenbut. Čhurīrat Nitčhampā. Sabaisak Khuruthat. Mali Chinphrưtthiwong. Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt. Phāk Wichā Phāsā Thai læ Phāsā Tawanʻō̜k. by Truong, Thi Hang;Huynh Van Phuc;Liu, Ronghan;Dao, Thi Lan Anh;สุภัค มหาวรากร;หลิน, ซิวเหมย;นิตยา กาญจนะวรรณ;พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ;สุนทรี คันธรรมพันธ์;บรรพต ศิริชัย;พัทธยา จิตต์เมตตา;นิตย์รดี ตาดทอง;ศิริพร ปัญญาเมธีกุล;สุภาวรรณ แก้วป้องปก;คุณัญญา บรรลือ;ณัฐยา พิริยะวิบูลย์;ธนิดา พรหมประสิทธิ์;สุรีเนตร จรัสจรุงเกียรติ;วิภาดา หนันทุม;อภิวัฒน์ พงษ์มาลี;มณฑิชา ชาญประโคน;ดวงเด่น บุญปก;หนึ่งฤทัย ปานแก้ว;ดลฤทัย ขาวดีเดช;วรี เรืองสุข;รัตนพล ชื่นค้า;สุรชัย ชินบุตร;สุปาณี พัดทอง;ธนพล เพ็งแก้ว;ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์;อัควิทย์ เรืองรอง;นิธิอร พรอำไพสกุล;พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ;พิสิทธิ์ กอบบุญ;ศักดิ์ชัย ตระกูลเลิศงาม;ชลลดา เรืองรักษ์ลิขิต;พิชชธร ปะทะวัง;อภิลักษณ์ เกษมผลกูล;ธงชัย แซ่เจี่ย;ทรงภพ ขุนมธุรส;รวีเกตุ ธรรมวงศ์;พระมหาปรีชา เอียงสวาท;จรรยวรรณ จรัสจรูญฤทธิ์;สุภาวดี ยาดี;กนิษฐา พุทธเสถียร;วาสนา กาญจนะคูหะ;น้ำผึ้ง เอสโคบาร์;ผกาศรี เย็นบุตร;จุรีรัตน์ นิจจำปา;สไบศักดิ์ คุรุธัช;มะลิ ชินพฤทธิวงศ์;ธวัชชัย สุลาลัย. -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก -- (ครั้งที่ 2 : การประชุมวิชาการระดับชาติ "ภาษา วรรณดคีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ : การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก" 2558 : กรุงเทพฯ).

Call no.: LANG&LIT PL 2015 650503Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Santisiri kānphim, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : สันติศิริการพิมพ์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [LANG&LIT PL 2015 650503] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LANG&LIT PL 2015 650503] (1).
Apsara สาปอัปสรา / ภาคินัย.
Apsara sāp ʻapsarā / Phākhinai.

Phākhinai Kasirak. by ภาคินัย กสิรักษ์.

Call no.: FIC 2014 653831Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: fiction Publication: Krung Thēp... : Sofa Pub., 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : Sofa Pub., 2557 [2014]Other title: Sō̜n Other title: ซ่อน.Availability: No items available Checked out (1). Place hold
Asian brand strategy : building and sustaining strong global brands in Asia / Martin Roll.

by Roll, Martin.

Call no.: MGNT HD 2015 653096Edition: [2nd ed.], rev. and updated.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2015Other title: Asian brand strategy : building & sustaining strong global brands in Asia.Availability: No items available Checked out (1). Place hold
From Royal Initiatives : 60 years of the people's happiness under the Royal aegis / editorial board, Chalermkiat Anvises ... [et al.] ; Translated by Chalermprakiat Center of Translation and Interpretation, Faculty of Arts, Chulalongkorn University.

by Chalermkiat Anvises. -- Chulalongkorn University. Faculty of Arts Chalermprakiat Center of Translation and Interpretation; Office of the Royal Development Projects Board (Thailand)

Call no.: HIST DS 2008 653295Edition: 1st ed.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Bangkok : Office of the Royal Development Projects Board, 2008Other title: Sixty years of the people's happiness under the Royal aegis | 60 years of the people's happiness under the Royal aegis.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HIST DS 2008 653295] (1).
Haunted อาถรรพ์เรือนลั่นทม / ภาคินัย.
Haunted ʻāthan rư̄an lanthom / Phākhinai.

Phākhinai Kasirak. by ภาคินัย กสิรักษ์.

Call no.: FIC 2015 653808Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: fiction Publication: Krung Thēp... : Sofa Pub, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : Sofa Pub, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [FIC 2015 653808] (1).
Holy ศพ-เซ่น-ศาล / ภาคินัย.
Holy sop-sēn-sān / Phākhinai.

Phākhinai Kasirak. by ภาคินัย กสิรักษ์.

Call no.: FIC 2014 653813Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: fiction Publication: Krung Thēp... : Sofa Pub, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : Sofa Pub, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [FIC 2014 653813] (1).
Home simple : a simple home decoration / เรื่อง ปานเพชร ภักดิ์ศรีวงศ์ ; เรียบเรียง อริยา จินตพานิชการ ; ภาพประกอบ จีรยุทธ เอี่ยมโสภา, ไพโรจน์ แก้วบรรพต.

by ปานเพชร ภักดิ์ศรีวงศ์;อริยา จินตพานิชการ;จีรยุทธ เอี่ยมโสภา;ไพโรจน์ แก้วบรรพต.

Call no.: NK2115 .ป63Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทกันตนาพับลิชชิ่ง จำกัด, 2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [ART NK 2002 542845] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [NK2115 .ป63] (1).
Insight วางกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติแรงงานไทย / คณะผู้จัดทำ สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ].
Insight wāng konlayut fā wikrit rǣngngān Thai / khana phūčhattham Sutthāphā ʻAmō̜nwiwat ... [læ khonʻư̄n ʻư̄n].

Sutthāphā ʻAmō̜nwiwat. by สุทธาภา อมรวิวัฒน์.

Call no.: DOC 2015 653842Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp... : Sūn Wičhai Sētthakit læ Thurakit, Thanākhān Čhamkat (Mahāchon), 2558] [2015] Publication: [กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิย์ จำกัด (มหาชน), 2558] [2015]Other title: Wāng konlayut fā wikrit rǣngngān Thai Other title: วางกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติแรงงานไทย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [DOC 2015 653842] (1).
Kitchen garden / ศศิยา ศิริพานิช, เสริมศิริ จันทร์เปรม.
Kitchen garden / Sasiyā Siriphānit, Sœ̄msiri Čhanprēm

Sasiyā Siriphānit Sœ̄msiri Čhanprēm by ศศิยา ศิริพานิช;เสริมศิริ จันทร์เปรม.

Call no.: AGRI SB 2011 653543Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... Bān læ Sūan, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2554 [2011]Other title: Sūan sūai kin dai Other title: สวนสวยกินได้.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [AGRI SB 2011 653543] (1).
Lift ลิฟต์ซ่อนศพ / ภาคินัย.
Lift lip sō̜n sop / Phākhinai.

Phākhinai Kasirak. by ภาคินัย กสิรักษ์.

Call no.: FIC 2015 653835Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: fiction Publication: Krung Thēp... : Sofa Pub., 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : Sofa Pub., 2558 [2015]Availability: No items available Checked out (1). Place hold
Museum พิพิธภัณฑ์ หุ่น-หั่น-หัว / ภาคินัย.
Museum phiphitthaphan hun-han-hūa / Phākhinai.

Phākhinai Kasirak. by ภาคินัย กสิรักษ์.

Call no.: FIC 2012 653834Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: fiction Publication: Krung Thēp... : Sofa Pub., 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : Sofa Pub., 2555 [2012]Other title: Khā Other title: ฆ่า.Availability: No items available Checked out (1). Place hold
Not in the heavens : the tradition of Jewish secular thought / David Biale.

by Biale, David.

Call no.: BM195 .B53 2011Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Princeton, N.J. : Princeton University Press, c2011Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [REL BM 2011 588433] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [REL BM 2011 588433] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  43    >>

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305