New Books 2016-01 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
CLMV pulse : ชีพจรอาเซียน-ท่องเที่ยวและการบริการสุขภาพ. เวียดนาม / หัวหน้าทีมวิจัย Mu Mu Thient ... [และคนอื่นๆ]
CLMV pulse : chīpphačhō̜n ʻĀsīan-thō̜ngthīeo læ kānbō̜rikān sukkhaphāp. Wīatnām / hūanā thīm wičhai MuMuThient . . . [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

Mu Mu Thient. Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Khana Witthayākān Čhatkān. Sūn Wičhai Thurakit læ Sētthakit ʻĪsān. by มู มู เทียน. -- มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะวิทยาการจัดการ. ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน

Call no.: COMM HF 2014 658699Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Khō̜n Kǣn : Sūn Wičhai Thurakit læ Sētthakit ʻĪsān Khana Witthayākān Čhatkān Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, [2557?] [2014?] Publication: ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2557?] [2014?]Other title: Chīpphačhō̜n ʻĀsīan-thō̜ngthīeo læ kānbō̜rikān sukkhaphāp. Other title: Wīatnām Other title: ชีพจรอาเซียน-ท่องเที่ยวและการบริการสุขภาพ. | เวียดนาม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [COMM HF 2014 658699] (1).
CLMV pulse : ชีพจรอาเซียน-ท่องเที่ยวและการบริการสุขภาพ. เมียนมาร์ / หัวหน้าทีมวิจัย Mu Mu Thient ... [และคนอื่นๆ]
CLMV pulse : chīpphačhō̜n ʻĀsīan-thō̜ngthīeo læ kānbō̜rikān sukkhaphāp. Mīanmā / hūanā thīm wičhai MuMuThient . . . [ læ khon ʻư̄n ʻư̄n ].

Mu Mu Thient. Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Khana Witthayākān Čhatkān. Sūn Wičhai Thurakit læ Sētthakit ʻĪsān. by มู มู เทียน. -- มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะวิทยาการจัดการ. ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน

Call no.: COMM HF 2014 658696Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Khō̜n Kǣn : Sūn Wičhai Thurakit læ Sētthakit ʻĪsān Khana Witthayākān Čhatkān Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, [2557?] [2014?] Publication: ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2557?] [2014?]Other title: Chīpphačhō̜n ʻĀsīan-thō̜ngthīeo læ kānbō̜rikān sukkhaphāp. Other title: Mīanmā Other title: ชีพจรอาเซียน-ท่องเที่ยวและการบริการสุขภาพ. | เมียนมาร์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [COMM HF 2014 658696] (1).
Collective resistance of Chengzhongcun villagers in China : a case of Guangzhou, Guanghdong province / Xianwen Kuang.

by Kuang, Xianwen. -- Lunds universitet. Centrum för öst- och sydöstasienstudier

Call no.: DOC 2012 659088Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Lund : Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 2012Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 2012 659088] (1).
Dartmouth's love ไอวี่สื่อรักผูกมัดหัวใจนายเย็นชา / Hideko_Sunshine เขียน.
Dartmouth's love ʻAiwī sư̄ rak phūkmat hūačhai nāi yenchā / Hideko_Sunshine khīan.

Hideko Sunshine. by ฮิเดโกะ ซันชายน์.

Call no.: FIC 2014 657884Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Čhǣmsai, [2557] [2014] Publication: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [FIC 2014 657884] (1).
ISIS : เจาะลึกกองกำลังรัฐอิสลาม / Michael Weiss และ Hassan Hassan เขียน ; ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์ แปล.
ISIS : čho̜ lưk kō̜ng kamlang Rat ʻItsalām / Michael Weiss læ Hassan Hassan khīan ; Pairat Phongphānit plǣ.

Weiss, Michael Pairat Phongphānit. Hassan, Hassan. by ไวสส์, ไมเคิล (ไมเคิล ดักลาส);ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์;ฮัซซาน, ฮัซซาน.

Call no.: SOCY HV 2015 657897Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp ... : Matichon, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [SOCY HV 2015 657897] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [SOCY HV 2015 657897] (1). Checked out (1). Place hold
Justine, or, the Misfortunes of virtue / the Marquis de Sade ; translated with an introduction and notes by John Phillips.

by Sade, marquis de;Phillips, John.

Call no.: LANG&LIT PQ 2012 658025Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: fiction Publication: Oxford : Oxford University Press, 2012Other title: Misfortunes of virtue.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [LANG&LIT PQ 2012 658025] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LANG&LIT PQ 2012 658025] (1).
Menu digest มีอะไรในเมนู? / ผู้เขียน แพท แสงธรรม ; ภาพประกอบ อลยา ชลประเสริฐสุข.
Menu digest mī ʻarai nai mēnū? / phukhīan Phǣt Sǣngtham ; ʻAlayā Chonprasœ̄tsuk.

Phatthanaphong Sǣngtham. ʻAlayā Chonprasœ̄tsuk. by พัฒนพงศ์ แสงธรรม;อลยา ชลประเสริฐสุข.

Call no.: HECON TX 2015 654623Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction ; Audience: Adult; Publication: Krung Thēp... : Bǭrisat ʻIntœ̄nēchannǣn Winthēt Čhamkat, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ จำกัด, 2558 [2015]Other title: Mī ʻarai nai mēnū? Other title: มีอะไรในเมนู?.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HECON TX 2015 654623] (1), Pridi Banomyong Library [HECON TX 2015 654623] (2).
Muslim inspirations on arms trade and disarmament / edited by Mohamed Yunus Yasin, Mohammad Fikri Pido.

by Yasin, Mohamed Yunus;Pido, Mohammad Fikri. -- Asian Muslim Action Network

Call no.: DOC 2012 659078Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Bangkok : Asian Muslim Action Network, 2012Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 2012 659078] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2012 659078] (1).
Perfect match แฟนฉัน! รับประกันความเพอร์เฟ็กต์ / May112 เขียน.
Perfect match fǣn chan! rapprakan khwām phœ̄fek / May112 khīan.

Mē112. by เม112.

Call no.: FIC 2014 630314Material type: book Book; Format: print ; Literary form: fiction Publication: Krung Thēp... : Čhǣmsai, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2557?] [2014?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [FIC 2014 630314] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [FIC 2014 630314] (1).
Silver book : คู่มือการตลาดเชิงรุกและพัฒนารูปแบบชุดเครื่องประดับเงินที่เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย / จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ; ศักดา ศิริพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ... [และคนอื่น ๆ].
Silverbook : khūmư̄ kāntalāt chœ̄ng ruk læ phatthanā rūpbǣp chut khrư̄angpradap ngœ̄n thī mo̜som kap talāt paomāi / čhattham dōi Sathāban Wičhai læ Phatthanā ʻAnyamanī læ Khrư̄angpradap hǣng Chāt (ʻOngkān Mahāchon) ; Sakdā Siriphan hūanā khrōngkān ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

Sakdā Siriphan. Sathāban Wičhai læ Phatthanā ʻAnyamanī læ Khrư̄angpradap hǣng Chāt. by ศักดา ศิริพันธุ์. -- สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Call no.: IND HD 2015 657721Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣ Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), [2558?] [2015?] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), [2558?] [2015?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [IND HD 2015 657721] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [IND HD 2015 657721] (1).
Super heroes "เรื่องเล่าจากเงาฝัน" / แป้งเขียว เรื่อง ; คิ้วต่ำ ภาพ.
Super heroes Rư̄anglaočhākngaofan / Pǣngkhīao rư̄ang ; Khiutam phāp.

Pǣngkhīao. Khiutam. by แป้งเขียว;คิ้วต่ำ.

Call no.: MGNT HD 2014 658170Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Thanaphrēt Čhamkat, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ธนาเพรส จำกัด, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [MGNT HD 2014 658170] (2).
Talk like TED / โดย Carmine Gallo ; พลอยแสง เอกญาติ แปล.
Talk like TED / dōi Carmine Gallo ; Phlō̜isǣng ʻĒkyāt plǣ

Gallo, Carmine Phlō̜isǣng ʻĒkyāt by แกลโล, คาร์ไมน์;พลอยแสง เอกญาติ.

Call no.: COMM HF 2015 654831Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻŌphēnwœ̄nsa, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [COMM HF 2015 654831] (1), Pridi Banomyong Library [COMM HF 2015 654831] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [COMM HF 2015 654831] (1). Checked out (2). Place hold
Violet kiss ยัยแสนสวยช่วยรักษาแผลใจน้องชายจอมดื้อ / Hideko_Sunshine เขียน.
Violet kiss yaisǣnsūai chūai raksā phlǣčhai nō̜ngchāi čhō̜mdư̄ / Hideko_Sunshine khīan.

Hideko Sunshine. by ฮิเดโกะ ซันชายน์.

Call no.: FIC 2014 657859Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Čhǣmsai, [2557] [2014] Publication: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2557] [2014]Availability: No items available Checked out (1). Place hold
Zombie prince-- รักลวงใจ / ปราณธร.
Zombie prince-- rak lūang čhai / Prānthō̜n.

Prānthō̜n. by ณัชชา พระคุณ.

Call no.: FIC 2008 640647Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: fiction Publication: Krung Thēp... : Čhǣmsai, 2551 [2008] Publication: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [FIC 2008 640647] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [FIC 2008 640647] (1).
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.
Kotmāi thī kīeokhō̜ng kap sārasonthēt thāng kānphǣt læ sāthāranasuk / Chatsumon Phrưtthipinyo.

Chatsumon Phrưtthipinyo. by ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

Call no.: LAW KPT 2015 658121Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkōn Mahāwitthayālai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [LAW KPT 2015 658121] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LAW KPT 2015 658121] (3), Sanya Dharmasakti Library [LAW KPT 2015 658121] (2).
กฎหมายพิเศษ พร้อมสอบ. การค้าระหว่างประเทศ / ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.
Kotmāi phisēt phrō̜m sō̜p. Kānkhā rawāng prathēt / Kō̜ngwit Watcharāphō̜n.

Kō̜ngwit Watcharāphō̜n. by ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.

Call no.: LAW KPT 2015 658062Edition: อัพเดตล่าสุด 2558.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Rān Sawatdikān Nangsư̄ Kotmāi "Panarat", 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2558 [2015]Other title: Kānkhā rawāng prathēt. Other title: การค้าระหว่างประเทศ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [LAW KPT 2015 658062] (2). Checked out (3). In transit (1). Place hold
กฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.
Kotmāi wādūai kānthūangthām nī / Suphit Prānītphonlakrang.

Suphit Prānītphonlakrang, 1957- by สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Call no.: LAW KPT 2015 658397Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻIntœ̄ Buk, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : อินเตอร์บุ๊คส์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LAW KPT 2015 658397] (2), Sanya Dharmasakti Library [LAW KPT 2015 658397] (1). Checked out (1). Place hold
กฎหมายสำหรับผู้บริหารการศึกษา = Law for education administrator / สฎายุ ธีระวณิชตระกูล.
Kotmāi samrap phūbǭrihān kānsưksā = Law for education administrator / Sadāyu Thīrawanittrakūn.

Sadayu Teeravanittrakul. by สฎายุ ธีระวณิชตระกูล.

Call no.: LAW KPT 2014 658127Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Chonburī : Bǭrisat Ket Kūt Khrī'ēchan Čhamkat, 2557 [2014] Publication: ชลบุรี : บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จำกัด, 2557 [2014]Other title: Law for education administrator.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [LAW KPT 2014 658127] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LAW KPT 2014 658127] (2), Sanya Dharmasakti Library [LAW KPT 2014 658127] (2).
กฎหมายใหม่ พ.ศ. 2558 / รวบรวมโดย คมกริช วัฒนเสถียร.
Kotmāi mai Phō̜.Sō̜. 2558 / rūaprūam dōi Khomkrit Watthanasathīan.

Thailand. Khomkrit Watthanasathīan. by คมกริช วัฒนเสถียร. -- ไทย

Call no.: LAW KPT 2015 658332Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Bandit Thai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : บัณฑิตไทย, 2558 [2015]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [LAW KPT 2015 658332] (1 ), Pridi Banomyong Library [LAW KPT 2015 658332] (2 ), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LAW KPT 2015 658332] (2 ), Sanya Dharmasakti Library [LAW KPT 2015 658332] (2 ).
กฎแห่งกรรม. เล่ม 11 / ท. เลียงพิบูลย์.
Kot hǣng kam. lem 11 / Thō̜. Līangphibūn.

Thō̜ngyok Līangphibūn, 1901-1984- by ทองหยก เลียงพิบูลย์.

Call no.: REL BQ 2005 657857Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Aksǭn Sayām Kānphim, [2548] [2005] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรสยามการพิมพ์, [2548] [2005]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [REL BQ 2005 657857] (1).
 <<    1  2  3  4  ...  43    >>

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305