New Books 2016-01 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
"การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ : รวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) = The 11th National Conference on Political Science and Public Administration (2010) / [จัดโดย] คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
"Kānmư̄ang" khō̜ng "Rat" læ "Thō̜ngthin" Thai phāitai krasǣ lōkāphiwat : rūam botkhatyō̜ Kānprachum Wichākān Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt hǣng Chāt khrang thī 11 (Phō̜.Sō̜. 2553) / [čhat dōi] Khana Kammakān Saphāwičhai hǣng Chāt Sākhā Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt, Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt rūamkap Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng, Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām.

Kānprachum Wichākān Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt hǣng Chāt 2010 : Mahāsārakhām) Khana Kammakān Saphāwičhai hǣng Chāt Sākhā Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt. Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by -- คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง -- (ครั้งที่ 11 : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ 2553 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม).

Call no.: PLSC JQ 2010 657934Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Mahā Sārakhām : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām], 2553 [2010] Publication: [มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม], 2553 [2010]Other title: Kānmư̄ang khō̜ng Rat læ Thō̜ngthin Thai phāitai krasǣ lōkāphiwat Other title: 11th National Conference on Political Science and Public Administration (2010) | การเมืองของรัฐและท้องถิ่นไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์.Availability: Items available for reference: Professor Direck Jayanama Library [PLSC JQ 2010 657934] (1 ).
"ประเพณีสร้างสรรค์" ในสังคมไทยร่วมสมัย / ผู้เขียน ศิราพร ณ ถลาง ... [และคนอื่นๆ].
"Praphēnī sāngsan" nai sangkhom Thai rūamsamai / phūkhīan Sirāphō̜n Na Thalāng ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

Sirāphō̜n Na Thalāng. Paramin Čhāruwō̜n. Chœ̄tchāt Hiranrō. Watcharāphō̜n Ditpān. Chommanāt Sītisān. Pathom Hongsuwan. Prasœ̄t Runrā. by ศิราพร ณ ถลาง;ปรมินท์ จารุวร;เชิดชาติ หิรัญโร;วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน;ชมนาด ศีติสาร;ปฐม หงษ์สุวรรณ;ประเสริฐ รุนรา. -- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Call no.: HIST DS 2015 658341Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HIST DS 2015 658341] (2). Checked out (3). Place hold
10 บุรุษผู้เปลี่ยนแปลงโลก = People who changed the World / ดาณุภา ไชยพรธรรม เรียบเรียง.
10 burut phū plīanplǣng lōk = People who changed the World / Dānuphā Chaiphō̜ntham rīaprīang.

Dānuphā Chaiphō̜ntham. by ดาณุภา ไชยพรธรรม.

Call no.: BIOG CT 2012 658652Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Phrǣ tham, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2555 [2012]Other title: Sibburut phū plīanplǣng lōk Other title: People who changed the World | สิบบุรุษผู้เปลี่ยนแปลงโลก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [BIOG CT 2012 658652] (2).
10 เรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม / ผู้รวบรวมและเรียบเรียง กชามาศ ฐาปนโสภณ.
10 rư̄ang dēn sitthi manutsayachon dān kotmāi læ kānpatibat thī mai pen tham / phūrūaprūam læ rīaprīang Kachāmāt Thāpanasōphon.

Kachāmāt Thāpanasōphon. by กชามาศ ฐาปนโสภณ.

Call no.: PLSC JC 2015 656108Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558 [2015]Other title: Sip rư̄ang dēn sitthi manutsayachon dān kotmāi læ kānpatibat thī mai pen tham Other title: สิบเรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [PLSC JC 2015 656108] (1), Pridi Banomyong Library [PLSC JC 2015 656108] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [PLSC JC 2015 656108] (2), Sanya Dharmasakti Library [PLSC JC 2015 656108] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [PLSC JC 2015 656108] (1).
101 more ways to make training active / Elaine Biech.

by Biech, Elaine.

Call no.: EDUC LB 2015 657728Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Publication: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., c2015Other title: One hundred and one more ways to make training active.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [EDUC LB 2015 657728] (1). Checked out (1). Place hold
108 ปัญหา กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : ศึกษาจากความเห็นของกรมที่ดิน พร้อมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง : การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน, การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม, การจัดการที่ดินของรัฐ, การจัดสรรที่ดิน การค้าที่ดิน และอาคารชุด / ณฤทธิ์ ช่วยเพ็ญ.
108 panhā kotmāi thīdin læ singplūksāng : sưksā čhāk khwāmhen khō̜ng Krom Thīdin phrō̜m khō̜kotmāi thī kīeokhō̜ng : kānʻō̜k nangsư̄ sadǣng sitthi nai thīdin, kān čhotthabīan sitthi læ nitikam, kānčhatkān thīdin khō̜ng rat, kānčhat san thīdin kānkhā thīdin læ ʻākhānchut / Narit Chūaiphen.

Narit Chūaiphen. by ณฤทธิ์ ช่วยเพ็ญ.

Call no.: LAW KPT 2014 657856Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan čhamkat Phim Aksorn, [2557] [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2557] [2014]Other title: Nưng rō̜i panhā kotmāi thīdin læ singplūksāng Other title: หนึ่งร้อยปัญหา กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [LAW KPT 2014 657856] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LAW KPT 2014 657856] (2), Sanya Dharmasakti Library [LAW KPT 2014 657856] (2).
108 ปัญหาสินค้าคงเหลือและการผลิต / โดย สุพัฒน์ อุปนิกขิต.
108 panhā sinkhā khonglư̄a læ kānphalit / dōi Suphat ʻUpanikkhit.

Suphat ʻUpanikkhit. by สุพัฒน์ อุปนิกขิต.

Call no.: COMM HF 2015 657727Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Thamniti Phrēt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส , 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [COMM HF 2015 657727] (3).
2 ล้านล้านบาทเพื่อคนไทยหรือเพื่อใคร / ผู้ร่วมศึกษา ศจินทร์ ประชาสันต์.
2 lān lān bāt phư̄a khon Thai rư̄ phư̄a khrai / phūrūamsưksā Sačhin Prachāsan.

Sačhin Prachāsan. by ศจินทร์ ประชาสันต์. -- คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน

Call no.: DOC 2013 633709Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Kammakān Prasānngān ʻOngkō̜n Phatthanā ʻĒkkachon, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน, 2556 [2013]Other title: sō̜ng lān lān bāt phư̄a khon Thai rư̄ phư̄a khrai Other title: สองล้านล้านบาทเพื่อคนไทยหรือเพื่อใคร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 2013 633709] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2013 633709] (5).
2475 และ 1 ปีหลังการปฏิวัติ = 1932 revolution and the aftermath / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
2475 læ 1 pī lang kānpatiwat = 1932 revolution and the aftermath / Thamrongsak Petchlert-anan.

Thamrongsak Petchlertanan 1964- Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sathāban ʻĒchīasưksā. Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา; มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Call no.: HIST DS 2000 658436Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp : Sathāban ʻĒchīasưksā, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2543 [2000] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 [2000]Other title: 1932 revolution and the aftermath.Availability: No items available Checked out (1). Place hold
60 ปี สุเมธาจารย์ / สหธน รัตนไพจิตร บรรณาธิการ.
60 pī Sumēthāčhān / Sahathon Rattanaphaičhit bannāthikān.

Sahathon Rattanaphaičhit. Chaisit Trachutham. Bunsī Mīwongʻukhōt. Preecha Suwanthat. Viriya Nāmsiriphongphan. Chūkīanti Dilokphǣt. Chuchart Asawaroj. Phanit Thīraphāpwong. Phutthimā Kœ̄tsiri. Wichuda Phongsāpān. Witthawin Tōkīantirungreng. Suwanat Maisūngdī. Sarayuddha Wutthayāphō̜n. Suwatchaphō̜n Sīpollā. Amornsak Phongphasut. Anon Thadium. ʻŪaichai Sukwong. Kīrakīanti Phrathai. Chīaochān Limnopphakhun. Thanyamāt Laowīraphānit. Thanaphon Kǣosathit. Praphāt Khongʻīat. Vinit Wisētsuwannaphūm. Weerawat Jantachote. Sarōt Thō̜ngprakham. Suprīyā Kǣolaʻīat. Anont Māmao. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by Chinapat Visuttipat;Yoshimura, Norihisa;Nishiyama, Yumi;สหธน รัตนไพจิตร;ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม;บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ;ปรีชา สุวรรณทัต;วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์;ชูเกียรติ ดิลกแพทย์;ชูชาติ อัศวโรจน์;พนิต ธีรภาพวงศ์;พุทธิมา เกิดศิริ;วิชุดา พงศาปาน;วิธวินห์ โตเกียรติรุ่งเรือง;สุวณัญฐ์ ไม้สูงดี;สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์;สุวัชรีภรณ์ สีพลลา;อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์;อานนท์ ทัศน์เอี่ยม;อวยชัย สุขวงศ์;กีระเกียรติ พระทัย;เชี่ยวชาญ ลิ้มนพคุณ;ธัญญมาศ เลาห์วีระพานิช;ธนภณ แก้วสถิตย์;ประภาศ คงเอียด;วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ;วีรวัฒน์ จันทโชติ;สาโรช ทองประคำ;สุปรียา แก้วละเอียด;อานนท์ มาเม้า. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์

Call no.: LAW KPT 2015 657939Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Hoksip pī Sumēthāčhān Other title: หกสิบปีสุเมธาจารย์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [LAW KPT 2015 657939] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LAW KPT 2015 657939] (2), Sanya Dharmasakti Library [LAW KPT 2015 657939] (1). Checked out (2). Place hold
60 พรรษา ขวัญหล้าประชาไทย / คณะผู้จัดทำหนังสือ, ชัชชัย ภูวิชยสัมพันธ์ ... [และคนอื่นๆ].
60 pansa kwan lā prachā Thai / khana phūčhattham nangsư̄, Chatchai Phūwitchayasamphan ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n]

Chatchai Phūwitchayasamphan Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri by ชัชชัย ภูวิชยสัมพันธ์. -- สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Call no.: HIST DS 2015 656647Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri (Samnakngān Kō̜ Pō̜ Rō̜.), 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.), 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HIST DS 2015 656647] (1), Pridi Banomyong Library [HIST DS 2015 656647] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HIST DS 2015 656647] (2).
60 วัด วัง และสถานที่สำคัญในพม่า / ภภพพล จันทร์วัฒนกุล.

by ภภพพล จันทร์วัฒนกุล.

Call no.: NA6012 .ภ43 2553Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2553Other title: หกสิบวัด วัง และสถานที่สำคัญในพม่า.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [NA6012 .ภ43 2553] (1), Pridi Banomyong Library [ARCH NA 2010 560502] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [NA6012 .ภ43 2553] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [NA6012 .ภ43 2553] (1).
7 ทศวรรษรำลึกไทยกับมหาศึกเอเชียบูรพา / บรรณาธิการ ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
7 thotsawat ramlưk Thai kap mahāsưk ʻĒchīa Būraphā / bannāthikān Phūri Fūwongcharœ̄n.

Phūri Fūwongcharœ̄n. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khrōngkān Hō̜čhotmāihēt Thammasāt. by ภูริ ฟูวงศ์เจริญ. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์

Call no.: D802.ท9 ก12 2558Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp... : Khrōngkān Hō̜čhotmāihēt, Mahāwitthayālai Thammasāt], 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ : โครงการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2558 [2015]Other title: Čhet thotsawat ramlưk Thai kap mahāsưk ʻĒchīa Būraphā Other title: Thai kap mahāsưk ʻĒchīa Būraphā Other title: เจ็ดทศวรรษรำลึกไทยกับมหาศึกเอเชียบูรพา | ไทยกับมหาศึกเอเชียบูรพา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [D802.ท9 ก12 2558] (1), Professor Direck Jayanama Library [D802.ท9 ก12 2558] (2).
70 ปี วันสันติภาพไทย : ความรู้ ความทรงจำ ประวัติศาสตร์ / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ, บรรณาธิการ.
70 pī wan santiphāp Thai : khwāmrū khwām song čham prawattisāt / Phūri Fūwongcharoen bannāthikān.

Phūri Fūwongcharoen. Mūrāchimā, ʻĒʻičhi. Punnee Būalek. Chānī, Maikhœ̄n. Sō̜rasak Ngāmkhačhō̜nkunkit. Thamrongsak Petchlœ̄tanant. Wasana Wongsurawat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Hō̜čhotmāihēt. by ภูริ ฟูวงศ์เจริญ;พรรณี บัวเล็ก;ชาร์นี่ย์, ไมเคิล;สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ;ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์;วาสนา วงศ์สุรวัฒน์;มูราชิมา, เออิจิ. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์

Call no.: HIST DS 2015 657177Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Hō̜čhotmāihēt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Čhet sip pī wan santiphāp Thai : khwāmrū khwām song čham prawattisāt Other title: เจ็ดสิบปี วันสันติภาพไทย : ความรู้ ความทรงจำ ประวัติศาสตร์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HIST DS 2015 657177] (2), Pridi Banomyong Library [HIST DS 2015 657177] (3), Professor Direck Jayanama Library [HIST DS 2015 657177] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HIST DS 2015 657177] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [HIST DS 2015 657177] (2).
80 ปี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ / คณะผู้จัดทำ พลตรีหญิง อัญชลี ฤกษ์งาม ... [และคนอื่น ๆ].
80 pī Phon Trī Ying Khunying ʻAtsanī Saowaphāp / khana phūčhattham Phon Trī Ying ʻAnchalī Rœ̄kngām ... [læ khon ưn ưn].

ʻAnchalī Rœ̄kngām, Phon.Tǭ.Ying. by อัญชลี ฤกษ์งาม, พล.ต.หญิง.

Call no.: BIOG CT 2013 658778Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Somchāi Kāmphim, [2556] [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สมชายการพิมพ์, [2556] [2013]Other title: Pǣtsip pī Phon Trī Ying Khunying ʻAtsanī Saowaphāp Other title: แปดสิบปี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [BIOG CT 2013 658778] (1).
A critical study of Thailand's higher education reforms : the culture of borrowing / Rattana Lao.

by Rattana Lao.

Call no.: EDUC LC 2015 653594Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: London ; New York : Routledge, 2015Availability: No items available Checked out (2). Place hold
Annual report / Department of Special Investigation, Ministry of Justice.

by -- Thailand. Department of Special Investigation

Call no.: SOCY HV 544816Material type: serial Continuing Resource; Format: print Publication: Bangkok : The Department, [2009]-Other title: DSI annual report.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [SOCY HV 2014 544816] (7 ), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [SOCY HV 2014 544816] (7 ).
Born to be วิศวกรเคมี / ธนวิชญ์ จูละยานนท์.
Born to be witsawakō̜n khēmī / Thanawit Čhūlayānon.

Thanawit Čhūlayānon. by ธนวิชญ์ จูละยานนท์.

Call no.: ENGIN TP 2015 657690Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Nonthaburī : , 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : บายยัวร์เซลฟ์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [ENGIN TP 2015 657690] (2).
Built environment research associates conference 5, 2014 / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Built environment research associates conference 5, 2014 / Khana Sathāpattayakammasāt læ Kānphangmư̄ang Mahāwitthayālai Thammasāt.

Kānprachum Wichākān Built Environment Research Associates Conference 2557 : Mahāwitthayālai Thammasāt) Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sathāpattayakammasāt læ Kānphangmư̄ang. by -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง -- (ครั้งที่ 5 : การประชุมวิชาการ Built Environment Research Associates Conference 2557 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

Call no.: ARCH NA 2014 637198Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Pathum Thānī : Khana, 2557 [2014] Publication: ปทุมธานี : คณะ, 2557 [2014]Other title: BERAC5 proceedings 13 June 2014.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [ARCH NA 2014 637198] (2), Pridi Banomyong Library [ARCH NA 2014 637198] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [ARCH NA 2014 637198] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [ARCH NA 2014 637198] (3).
CLMV pulse : ชีพจรอาเซียน-ท่องเที่ยวและการบริการสุขภาพ. กัมพูชา / หัวหน้าทีมวิจัย Mu Mu Thient ... [และคนอื่นๆ]
CLMV pulse : chīpphačhō̜n ʻĀsīan-thō̜ngthīeo læ kānbō̜rikān sukkhaphāp. Kamphūchā / hūanā thīm wičhai MuMuThient . . . [ læ khon ʻư̄n ʻư̄n ].

Mu Mu Thient. Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Khana Witthayākān Čhatkān. Sūn Wičhai Thurakit læ Sētthakit ʻĪsān. by มู มู เทียน. -- มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะวิทยาการจัดการ. ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน

Call no.: COMM HF 2014 658688Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Khō̜n Kǣn : Sūn Wičhai Thurakit læ Sētthakit ʻĪsān Khana Witthayākān Čhatkān Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, [2557?] [2014?] Publication: ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2557?] [2014?]Other title: Chīpphačhō̜n ʻĀsīan-thō̜ngthīeo læ kānbō̜rikān sukkhaphāp. Other title: Kamphūchā Other title: ชีพจรอาเซียน-ท่องเที่ยวและการบริการสุขภาพ. | กัมพูชา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [COMM HF 2014 658688] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  43    >>

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305