New Books 2016-02 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
¡̕Tequila! : distilling the spirit of Mexico / Marie Sarita Gaytán.

by Gaytan, Marie Sarita.

Call no.: ENGIN TP 2014 659904Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Stanford, California : Stanford University Press, c2014Other title: Distilling the spirit of Mexico.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [ENGIN TP 2014 659904] (1).
"คนกลุ่มน้อยนิด" กับ "ชีวิตแห่งการต่อรอง" ในบริบทความรุนแรงถึงตาย : กรณีศึกษาชาวคาทอลิกในปัตตานี / โดย พัทธ์ธิรา นาคอุไรรัตน์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Sahawitthayākān. by พัทธ์ธิรา นาคอุไรรัตน์;Padtheera Narkurairattana. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยสหวิทยาการ; Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Sahawitthayākān

Call no.: REL BX 2014 660193Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Sahawitthayākān Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Dissertation note: ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาสหวิทยาการ) Other title: "Micro-monority" and "negotiated lives" in deadly conclict : a case study of the Catholics in Pattani, Southern Thailand.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [REL BX 2014 660193] (1), Pridi Banomyong Library [REL BX 2014 660193] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [REL BX 2014 660193] (1).
"นุง" ในจีนตอนใต้ : ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม / โดย ดำรงพล อินทร์จันทร์.

Damrongphon Inchan, 1972- Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Sahawitthayākān. by ดำรงพล อินทร์จันทร์. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยสหวิทยาการ

Call no.: HIST DS 2014 660373Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Sahawitthayākān, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ) Other title: "Nung" of Southern China : their historical linguistic and cultural backgrounds.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HIST DS 2014 660373] (1), Pridi Banomyong Library [HIST DS 2014 660373] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HIST DS 2014 660373] (1).
1 ทศวรรษ : โครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ; คณะผู้จัดทำ วิเคราะห์/เรียบเรียง อริยา พรหมสุภา, เบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ.
1 thotsawat : khrōngkān sō̜n sœ̄m phư̄a prap phư̄nthān kānsưksā nakrīan nai phra rāchā nu khro̜ Somdet Phrathēp Rattana Rātsuda... Sayām Bō̜romrāt Kumārī / Samnakngān Khrōngkān Somdet Phrathēp Rattana Rātsuda... Sayām Bō̜romrāt Kumārī Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī ; khana phūčhattham wikhro̜/rīaprīang 'Ariya Phromsupa, Benjawan Damrongkitkān.

'Ariya Phromsupa. Benjawan Damrongkitkān. Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī. Samnakngān Khrōngkān Somdet Phrathēp Rattana Rātsuda... Sayām Bō̜romrāt Kumārī by อริยา พรหมสุภา;เบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ. -- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Call no.: HIST DS 2015 656644Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, [2558] [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HIST DS 2015 656644] (2), Pridi Banomyong Library [HIST DS 2015 656644] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HIST DS 2015 656644] (3).
10 สุดยอดแผนธุรกิจ = DTN Business Plan Award 2015 : สร้าง Landmark ตลาดอาเซียน / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.
10 sutyō̜t phǣn thurakit = DTN Business Plan Award 2015 : sāng Landmark talāt 'Āsīan / Krom Čhēračhā Kānkhā rawāng Prathēt.

Thailand. Krom Čhēračhā Kānkhā rawāng Prathēt. by -- กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

Call no.: HD30.28 .ก14 2558Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Nonthaburī : Krom, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : กรม, 2558 [2015]Other title: Sip sutyǭt phǣn thurakit = DTN Business Plan Award 2015 : sāng Landmark talāt 'Āsīan Other title: DTN Business Plan Award 2015 | สิบสุดยอดแผนธุรกิจ = DTN Business Plan Award 2015 : สร้าง Landmark ตลาดอาเซียน | .Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HD30.28 .ก14 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [MGNT HD 2015 659233] (1). Checked out (1). Place hold
1001 ภาพเขียนที่ต้องเห็นก่อนตาย / บรรณาธิการ Stephen Farthing ; รติพร ชัยปิยะพร แปล.
1001 phāp khīan thī tō̜ng hen kō̜n tāi / bannāthikān Stephen Farthing ; Ratiphō̜n Chaipiyaphō̜n plǣ.

Farthing, Stephen, 1950- Ratiphō̜n Chaipiyaphō̜n. by ฟาร์ธิง, สตีเฟน;รติพร ชัยปิยะพร.

Call no.: ART ND 2015 659543Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Dœ Krēt Fāiʻāt Čhamkat, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จำกัด, 2558 [2015]Other title: Nưng phan nưng phāp khīan thī tō̜ng hen kō̜n tāi Other title: หนึ่งพันหนึ่ง ภาพเขียนที่ต้องเห็นก่อนตาย.Availability: No items available Checked out (2). Place hold
114 กรมชลประทาน : สายธารแห่งพระบารมี / คณะทำงาน ทวี เต็มญารศิลป์ ... [และคนอื่น ๆ].
114 Krom Chonlaprathān : sāi thān hǣng phra bāramī / Krom Chonlaprathān Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n.

Thawī Temyārasin. Krom Chonlaprathān. by ทวี เต็มญารศิลป์. -- กรมชลประทาน

Call no.: HIST DS 2016 669405Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom Chonlaprathān Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559 [2016]Other title: Nưngrō̜isipsī Krom Chonlaprathān : sāi thān hǣng phra bāramī Other title: หนึ่งร้อยสิบสี่ปี กรมชลประทาน : สายธารแห่งพระบารมี.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HIST DS 2016 669405] (1).
120 ปี กรมการปกครอง / กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ; คณะทำงาน วิภาส ตรีประทีป ... [และคนอื่น ๆ].

by วิภาส ตรีประทีป. -- กรมการปกครอง

Call no.: JQ1746.ฮ72 ก634 2555Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2555 [2012]Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบปีกรมการปกครอง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [PLSC JQ 2012 606648] (1), Pridi Banomyong Library [JQ1746.ฮ72 ก634 2555] (1), Professor Direck Jayanama Library [PLSC JQ 2012 606648] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [JQ1746.ฮ72 ก634 2555] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [PLSC JQ 2012 606648] (1).
20 ปีปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ / บรรณาธิการ ปกป้อง จันวิทย์.

by ปกป้อง จันวิทย์.

Call no.: HN700.55.ก8 ก14Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: ยี่สิบปีปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HN700.55.ก8 ก14] (2), Pridi Banomyong Library [SOCY HN 2007 500705] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [HN700.55.ก8 ก14] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [HN700.55.ก8 ก14] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HN700.55.ก8 ก14] (7), Thammasat Library, Pattaya Campus [HN700.55.ก8 ก14] (1). Checked out (1). Place hold
20 สาระกับ 20 ปี ถุงยางอนามัย / ผู้จัดทำ สุภาวรรณ จงธรรมวัฒน์.
20 sāra kāp 20 pī thungyāng ʻanāmai / phūčhattham Suphāwan Čhongthammawat.

Suphāwan Čhongthammawat. Thailand. Krom Witthayāsāt Kānphǣt. Kǭng Rangsī læ Khrư̄angmư Phǣt. by สุภาวรรณ จงธรรมวัฒน์. -- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. กองรังสีและเครื่องมือแพทย์

Call no.: MED WJ 2010 659259Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Nonthaburī : Kǭng Rangsī læ Khrư̄angmư̄ Phǣt Krom Witthayāsāt Kānphǣt Krasūang Sāthāranasuk, 2553 [2010] Publication: นนทบุรี : กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2553 [2010]Other title: Yīsip sāra kāp yīsip pī thungyāng ʻanāmai Other title: ยี่สิบสาระกับยี่สิบปีถุงยางอนามัย.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [MED WJ 2010 659259] (1).
2000+ : the urgencies of architectural theory / convened by Mark Wigley ; edited by James Graham.

by Wigley, Mark;Graham, James. -- 2000+ (Conference) (2014 : Columbia University).

Call no.: ARCH NA 2015 659910Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: New York, N.Y. : GSAPP Books, 2015Other title: Two thousand plus : the urgencies of architectural theory.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [ARCH NA 2015 659910] (1).
2580 เชียงคานในวันพรุ่ง : เมืองต้นแบบวางแผนรับมือโลกร้อน / บรรณาธิการ ศุภกร ชินวรรโณ, นันทิยา ตั้งวิสุทธิจิต.
2580 Chīang Khān nai wan phrung : mư̄ang tonbǣp wāngphǣn rapmư̄ lōk rō̜n / bannāthikān Supphakō̜n Chinwannō, Nanthiyā Tangwisutthičhit.

Kānsēwanā chœ̄ng patibatkān "mō̜ng kwāng khit klai wisaithat 2580 Chīang Khān" (2553 : Lœ̄i) Supphakō̜n Chinwannō. Nanthiyā Tangwisutthičhit. by ศุภกร ชินวรรโณ;นันทิยา ตั้งวิสุทธิจิต. -- การเสวนาเชิงปฏิบัติการ "มองกว้าง คิดไกล วิสัยทัศน์ 2580 เชียงคาน" (2554 : เลย).

Call no.: DOC 2011 669449Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Phrinʻǣt mī (Prathēt Thai) Čhamkat, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท พริ้นท์แอทมี (ประเทศไทย) จำกัด, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2011 669449] (1).
33 ประเด็น ถาม-ตอบ ราชอาณาจักรไทยกำลังจะเสียดินแดน / พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ; บรรณาธิการเรียบเรียง ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์.

by ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์. -- พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

Call no.: DS575.5.ก6 ก135 2554Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, [2554?] [2011?]Other title: สามสิบสามประเด็น ถาม-ตอบ ราชอาณาจักรไทยกำลังจะเสียดินแดน.Availability: Items available for loan: Professor Direck Jayanama Library [HIST DS 2011 593976] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [DS575.5.ก6 ก135 2554] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [HIST DS 2011 593976] (1 ).
50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เปรู / กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ.
50 pī khwāmsamphan Thai-Pērū / Krom ʻAmērikā læ Pǣsifik Tai Krasūang Kāntāngprathēt.

Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. Krom ʻAmērikā læ Pǣsifik Tai. by -- กระทรวงการต่างประเทศ. กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

Call no.: HIST DS 2015 659363Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Krom, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2558 [2015]Other title: Hāsip pī khwāmsamphan Thai-Pērū Other title: ห้าสิบปี ความสัมพันธ์ไทย-เปรู.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HIST DS 2015 659363] (1).
8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 = Eight decades of thai democracy : dynamics of balancing power / บรรณาธิการ, ถวิลวดี บุรีกุล, เลิศพร อุดมพงษ์ และณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี
8 thotsawat prachāthipatai Thai : phonlawat hǣng dunʻamnāt : kānprachum wichākān Sathāban Phrapokklao khrang thī 16 pračham pī 2557 = 8 decades of Thai democracy : dynamics of balancing power / bannāthikān, Thawinwadī Burīkun, Lœ̄tphō̜n ʻUdomphong læ Natthakān Sukonrattanamēthī.

Sathāban Phra Pokklao. kānprachum wichākān 2014 : Krung Thēp...) Thawinwadī Burīkun. Lœ̄tphō̜n ʻUdomphong. Natthakān Sukonrattanamēthī. Sathāban Phra Pokklao. by ถวิลวดี บุรีกุล;เลิศพร อุดมพงษ์;ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี. -- สถาบันพระปกเกล้า. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 16 : 2557 : กรุงเทพฯ); สถาบันพระปกเกล้า

Call no.: PLSC JQ 2015 660383Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558, [2015]Other title: Kānprachum wichākān Sathāban Phrapokklao khrang thī 16 pračham pī 2557 "8 thotsawat prachāthipatai Thai : phonlawat hǣng dunʻamnāt" Other title: Eight decades of thai democracy : dynamics of balancing power | การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 "8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ".Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [PLSC JQ 2015 660383] (2), Professor Direck Jayanama Library [PLSC JQ 2015 660383] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [PLSC JQ 2015 660383] (1), Sanya Dharmasakti Library [PLSC JQ 2015 660383] (1). Checked out (1). Place hold
A Glastonbury romance / John Cowper Powys.

by Powys, John Cowper.

Call no.: FIC 1996 659874Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: fiction Publication: Woodstock, N.Y. : Overlook Press, 1996, c1967Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [FIC 1996 659874] (1).
Against nature : the concept of nature in critical theory / Steven Vogel.

by Vogel, Steven.

Call no.: PHIL BD 1996 659927Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Albany : State University of New York Press, c1996Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [PHIL BD 1996 659927] (1).
Antichrist / Amy Simmons

by Simmons, Amy.

Call no.: COMMD PN 2015 659921Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Leighton Buzzard : Auteur, 2015Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [COMMD PN 2015 659921] (1).
Aroma-- กลิ่นกรุ่นอุ่นหัวใจ / อัญชรีย์.
Aroma-- klin karun ʻun hūačhai / ʻAncharī.

ʻAncharī Noiniyom. by อัญชรีย์ น้อยนิยม.

Call no.: FIC 2015 659539Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: fiction Publication: Krung Thēp... : Čhǣmsai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [FIC 2015 659539] (1).
Bang !! สืบรักค้นหัวใจเจ้าชายยากูซ่า / เจ้าหญิงผู้เลอโฉม เขียน.
Bang !! sư̄p rak khon hūačhai čhaochāi yākūsā / Čhaoying Phūlœ̄chōm khīan.

Čhaoying Phūlœ̄chōm. by เจ้าหญิงผู้เลอโฉม.

Call no.: FIC 2007 633850Material type: book Book; Format: print ; Literary form: fiction Publication: Krung Thēp ... : Čhǣmsai, [2550] [2007] Publication: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2550] [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [FIC 2007 633850] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [FIC 2007 633850] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  58    >>

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305