New Books 2016-12 (Foreign) Subscribe to this list

| Select titles to:
What are the seven wonders of the world? and 100 other great cultural lists, fully explicated / Peter D'Epiro and Mary Desmond Pinkowish.

by D'Epiro, Peter;Pinkowish, Mary Desmond.

Call no.: AG243 .D34 1998Edition: 1st Anchor Books ed.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: New York : Anchor Books, 1998Other title: What are the 7 wonders of the world?.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [AG243 .D34 1998] (1).
What happened, Miss Simone? : a biography / Alan Light.

by Light, Alan.

Call no.: ML420.S55 L54 2016Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: not fiction Publication: Edinburgh : Canongate, 2016Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [ML420.S55 L54 2016] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [ML420.S55 L54 2016] (1).
When norms collide : local responses to activism against female genital mutilation and early marriage / Karisa Cloward.

by Cloward, Karisa.

Call no.: GN484 .C56 2016Edition: 1st ed.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: New York : Oxford University Press, 2016Availability: Items available for loan: Professor Direck Jayanama Library [GN484.C56 2016] (1).
You + the Beatles / compiled by Peter Evans ; music arranged by Arthur Dick.

by Evans, Peter;Dick, Arthur. -- Beatles

Call no.: MS 1993 673117Material type: score Score; Format: print Publication: London : Wise Publications, 1993Other title: You plus the Beatles.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [MS 1993 673117] (1 ).
การศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม / โดย วีรภัทร วัสสระ.

Veerapat Vassara, 1987- Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by วีรภัทร วัสสระ. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Call no.: HF5415.33.ท9 ว657 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Other title: Perception of consumers and factors influencing the purchase of ecodesigned fast-moving sonsumer goods.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HF5415.33.ท9ว657 2559] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [HF5415.33.ท9ว657 2559] (1).
การศึกษาทัศนคติของกลุ่มลูกค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องในช่องทางจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิม (traditional trade) ที่มีต่อกระดาษถ่ายเอกสารระดับพรีเมี่ยม / โดย ทศพล สมบูรณ์สุทธิ์.
Kānsưksā thatsanakhati khō̜ng klum lūkkhā tāng tāng thī kīeokhō̜ng nai chō̜ngthāng čhatčhamnāi bǣp dangdœ̄m (traditional trade) thī mī tō̜ kradāt thāiʻēkkasān radap phrīmīam / dōi Tosapol Somboonsut.

by ทศพล สมบูรณ์สุทธิ์;Tosapol Somboonsut. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี; Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī

Call no.: HF5415.33.ท9 ท53 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Other title: Attitude of the customers involved in the traditional distribution channels at the level of premium copy paper.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [HF5415.33.ท9 ท53 2559] (1). Checked out (1). Place hold
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ : กรณีศึกษา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) / โดย ณัฐกานต์ ทรงพัฒนะโยธิน.
Khwāmsamphan rawāng ʻattrāsūan thāng kānngœ̄n kap phontō̜pthǣn čhāk kānlongthun nai laksap : kō̜ranī sưksā : Talāt Laksap hǣng prathēt Thai (SET / dōi Nattakarn Songphatanayothin.

by ณัฐกานต์ ทรงพัฒนะโยธิน;Nattakarn Songphatanayothin. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี; Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī

Call no.: HF5681.อ63 ณ63 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Other title: How the financial ratio affect return at the Stock Exchange of Thailand (SET).Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [HF5681.อ63 ณ63 2559] (1). Checked out (1). Place hold
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากร้านยาคุณภาพในเขตกรุงเทพมหานคร / โดย กัญญารัตน์ เหล่าปิยะสกุล.
Patčhai thī mī phon tō̜ kāntatsinčhai sư̄ yā læ phalittaphan sœ̄m ʻāhān čhāk rānyā khunaphāp nai khēt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n / dōi Kanyarat Laopiyasakul.

by กัญญารัตน์ เหล่าปิยะสกุล;Kanyarat Laopiyasakul. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี; Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī

Call no.: HF5415.33.ท92ก4 ก628 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Other title: Factors affecting purchase decisions for medicines and dietary supplements at quality drugstores in Bangkok, Thailand.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [HF5415.33.ท92ก4 ก628 2559] (1). Checked out (1). Place hold
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร / โดย เหมือนฝัน ธัญญศรีชัย.
Patčhai thī mī ʻitthiphon tō̜ kāntatsinčhai lư̄ak rīan rōngrīan kūatwichā khō̜ng nakrīan radap matthayommasưksā tō̜n plāi nai khēt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n / dōi Muanphan Tunyasrichai.

by เหมือนฝัน ธัญญศรีชัย;Muanphan Tunyasrichai. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี; Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī

Call no.: HF5415.33.ท92ก4 ห74 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Other title: Factors influencing stutent choice of tutorial schools in the Bangkok Metropolitan area.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HF5415.33.ท92ก4 ห74 2559] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [HF5415.33.ท92ก4 ห74 2559] (1).
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกกำลังกายขนาดใหญ่ (Fitness center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร / โดย มุกดาวรรณ สมบูรณ์วรรณะ.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by มุกดาวรรณ สมบูรณ์วรรณะ;Mukdawan Somboonwanna. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Call no.: HF5415.33.ท9 ม72 2559Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Other title: Factors affecting customer decistion toward fitness center.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HF5415.33 .ท9ม72 2559] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [HF5415.33 .ท9ม72 2559] (1).
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ำผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / โดย อรุณโรจน์ เอกพณิชย์.

Arunroj Eakpanit, 1987- Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by อรุณโรจน์ เอกพณิชย์. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Call no.: HF5415.33.ท92ก4 อ477 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Other title: Factors affecting purchasing cold presses juice drink of consumer in Bangkok areas and perimeters.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HF5415.33.ท92ก4อ477 2559] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [HF5415.33.ท92ก4อ477 2559] (1).
ผลกระทบต่อราคา ปริมาณการซื้อขายและความผันผวนของหลักทรัพย์ภายหลังการเพิ่มหุ้นอ้างอิงของ Single Stock Futures ปี 2556 : กรณีศึกษาประเทศไทย / โดย สุรัตน์ ภัยธิราช.
Phonkrathop tō̜ rākhā parimān kānsư̄ khāi læ khwāmphanphūan khō̜ng laksap phāilang kānphœ̄m hun ʻāngʻing khō̜ng Single Stock Futures pī 2556 : kō̜ranī sưksā Prathēt Thai / dōi Surat Phaitirat.

by สุรัตน์ ภัยธิราช;Surat Phaitirat. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี; Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī

Call no.: HG6041 .ส74 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Other title: Price, volume and volatility impact on underlying stocks after the Single Stock Futures issuance in 2013 : the evidence of Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HG6041 .ส74 2559] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [HG6041 .ส74 2559] (1).
อยู่กับปัจจุบัน / เปลว สีเงิน.

by โรจน์ งามแม้น.

Call no.: BQ4570.ก55 ร92 2551Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [BQ4570.ก55 ร92 2551] (1).
แผนธุรกิจน้ำพริกแกง / โดย พันธ์ณรงค์ กิจวรเกียรติ.

Punnarong Kijvorakiert, 1988- Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by พันธ์ณรงค์ กิจวรเกียรติ. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Call no.: HD9211.ค743ท9 พ63 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Other title: Business plan on chili curry.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HD9211.ค743ท9พ63 2559] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [HD9211.ค743ท9พ63 2559] (1).
แผนธุรกิจร้านขนมหวาน / โดย สินชัย เจนช่างกล.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by สินชัย เจนช่างกล;Sinchai Jenchangkol. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Call no.: HD9057.ท92 ส636 2559Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Other title: Business plan : dessert restaurant.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HD9057.ท92 ส636 2559] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [HD9057.ท92 ส636 2559] (1).
แผนธุรกิจร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง / โดย วชิพรรณ ลิขิตวัฒนโสภณ.

Vachiphan Litkitwattanasopon, 1988- Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by วชิพรรณ ลิขิตวัฒนโสภณ. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Call no.: HD9715.8.ท92 ว26 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Other title: Business plan : a construction materials retailer.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HD9715.8.ท92ว26 2559] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [HD9715.8.ท92ว26 2559] (1).
แผนธุรกิจร้านไอศกรีม Shinkansen Japanese Soft Cream / โดย วิษณุ อานทอง.

Witsanu Arntong, 1986- Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by วิษณุ อานทอง. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Call no.: HD9281.ท92 ว65 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Other title: Business plan : Shinkansen Japanese Soft Cream.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HD9281.ท92ว65 2559] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [HD9281.ท92ว65 2559] (1).
โทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน = Death penalty & human rights / คณะผู้จัดทำ อังคณา สังข์ทอง ... [และคนอื่น ๆ].
Thōt prahān chīwit læ lak sitthi manutsayachon = Death penalty & human rights / khana phūčhattham ʻAngkhanā Sangthō̜ng ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

ʻAngkhanā Sangthō̜ng. Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt. by อังคณา สังข์ทอง. -- สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

Call no.: HV8699.ท9 ท954 2559Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559 [2016]Other title: Death penalty & human rights.Availability: Items available for loan: Professor Direck Jayanama Library [HV8699.ท9 ท954 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HV8699.ท9 ท954 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [HV8699.ท9 ท954 2559] (2). Checked out (1). Place hold
 <<    1  ...  14  15  16  >  >>

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305