New Books 2017-02 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
Islamophobia : เรียนรู้ ลบเลือนความหวาดระแวง / จรัญ มะลูลีม
Islamophobia : rīanrū loplư̄an khwāmwātrawǣng / Charan Maluleem.

Charan Maluleem. by จรัญ มะลูลีม.

Call no.: BP52 .จ46 2559Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp… : Matichon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2559 [2016]Availability: No items available Checked out (2). Place hold
It's me-- ชาลอต โทณวณิก / บรรณาธิการเล่ม พรหมภัสสร ปวินท์สรรค์.
It's me-- Chālō̜t Thō̜nawanik / bannāthikān lēm Phromphatsō̜n Pawinsan.

Chālō̜t Thō̜nawanik. Phromphatsō̜n Pawinsan. by ชาลอต โทณวณิก;พรหมภัสสร ปวินท์สรรค์.

Call no.: HD6054.4.ท9 ช624 2007Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Nēchan Buk, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [HD6054.4.ท9 ช624 2007] (2), Pridi Banomyong Library [HD6054.4.ท9 ช624 2007] (1).
Kaedah penyelidikan bahasa di lapangan / Asmah Haji Omar.

by Asmah Haji Omar.

Call no.: P53.755 .A86 2015Edition: Edisi kedua cetakan kedua.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Publication: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [P53.755 .A86 2015] (1).
Kata pinjaman bahasa Tamil dalam bahasa Melayu / Noriah Mohamed, Selvarani A/P Subramuniam.

by Noriah Mohamed;Selvarani A/P Subramuniam.

Call no.: PL5121 .N67 2015Edition: Cetakan pertama.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [PL5121 .N67 2015] (1).
Know Christie อกาธา คริสตี / สุนันทา วรรณสิทธิ์ เบล เขียน.
Know Christie ʻAkāthā Khrittī / Sununta Wansit Bēn khīan.

Sununta Wansit Bēn. by สุนันทา วรรณสิทธิ์ เบล.

Call no.: PR6005.ค46 ส73 2558Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp…] : Bukmōbī, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : บุ๊คโมบี้, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [PR6005.ค46 ส73 2558] (2).
Know Kafka ฟรันซ์ คาฟคา / ถนอมนวล โอเจริญ เขียน.
Know Kafka Fō̜ran Khāfō̜khā / Thanō̜mnūan ʻŌčharœ̄n khīan.

Thanō̜mnūan ʻŌčharœ̄n. by ถนอมนวล โอเจริญ.

Call no.: PT2621.ค63 ถ347 2558Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp…] : Bukmōbī, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : บุ๊คโมบี้, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [PT2621.ค63 ถ347 2558] (2).
Know Nobokov วลาดิเมียร์ นาโบคอฟ / ปราบดา หยุ่น เขียน.
Know Nobokov / Prāpdā Yun khīan.

Prāpdā Yun, 1973- by ปราบดา หยุ่น.

Call no.: PG3476.น63 ป46 2558Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp…] : Bukmōbī, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : บุ๊คโมบี้, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [PG3476.น63 ป46 2558] (2).
Know Orwell จอร์จ ออร์เวลล์ / บัญชา สุวรรณานนท์ เขียน.
Know Orwell Čhō̜t ʻŌ̜wēn / Banchā Suwannanon khīan.

Banchā Suwannanon. by บัญชา สุวรรณานนท์.

Call no.: PR6029.อ54 บ62 2558Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp…] : Bukmōbī, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : บุ๊คโมบี้, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [PR6029.อ54 บ62 2558] (2).
Makyung : perspectives on Malaysia's traditional theatre / editors, A.S. Hardy Shafii, Jason Tye Kong-Chiang, Shanti Balraj Baboo.

by A. S. Hardy Shafii;Tye, Jason Kong Chiang;Baboo, Shanthi Balraj.

Call no.: PN2899.45.M34 M35 2015Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [PN2899.45.M34 M35 2015] (1).
Mind's eye : collections of hand-coloured black and white photographs / Chaipong Kittinaradorn.

by ชัยพงษ์ กิตตินราดร.

Call no.: TR140.ช64ก2 2551Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [TR140.ช64ก2 2551] (2).
Postmodern : ชะตากรรมโพสต์โมเดิร์นในอุ้งมือนักปรัชญาการเมืองโบราณ / เขียน ไชยันต์ ไชยพร.
Postmodern : chatākam phōt mōdœ̄n nai ʻungmư̄ nakpratyā kānmư̄ang bōrān / Chaiyan Chaiyaphǭn.

Chaiyan Chaiyaphǭn, 1959- by ไชยันต์ ไชยพร.

Call no.: B831.2 .ช94 2553Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung thēp... : Openbooks, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2553 [2010]Availability: No items available Checked out (1). Place hold
Reality fever / อริยา จินตพานิชการ.
Reality fever / ʻAriyā Čhintaphānitchakān.

ʻAriyā Čhintaphānitchakān. by อริยา จินตพานิชการ.

Call no.: PN1992.8.ค53 อ45 2548Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Kantanā Phaplitching, 2548 [2005] Publication: กรุงเทพฯ : กันตนา พับลิชชิ่ง, 2548 [2005]Other title: Rīanlitī fīwœ̄ Other title: เรียลลิตี้ฟีเวอร์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [PN1992.8.ค53 อ45 2548] (2).
Regional inequality in Thailand : political relationship, industrial concentration, community leaders and network effects of urban development / edited by Arayah Preechametta.

by Arayah Preechametta;Pornthep Benyaapikul;Chaleampong Kongcharoen;Thorn Pitidol. -- Thailand Research Fund

Call no.: HT395.T5 R44 2017Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Bangkok : Thammasat Printing House, 2017Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HT395.T5 R44 2017] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [HT395.T5 R44 2017] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HT395.T5 R44 2017] (1).
Secret ingredient จุลินทรีย์แห่งความสำเร็จ / นครินทร์ วนกิจไพบูลย์.
Secret ingredient čhulinsī hǣng khwāmsamret / Nakharin Wanakitphaibūn.

Nakharin Wanakitphaibūn. by นครินทร์ วนกิจไพบูลย์.

Call no.: BF637.ส6 น232 2559Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻAbuk, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2559 [2016]Other title: Čhulinsī hǣng khwāmsamret Other title: จุลินทรีย์แห่งความสำเร็จ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [BF637.ส6 น232 2559] (2).
Silang seni Siti Zainon Ismail / Sakinah Abu Bakar.

by Sakinah Abu Bakar.

Call no.: PL5139.S25 S55 2015Edition: Cetakan Kedua.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [PL5139.S25 S55 2015] (1).
The Alibaba model จากธุรกิจรากหญ้า ปั้นคนธรรมดาให้ก้องโลก / เขียน หลิวอิง, เซี่ยงชงหลิน, ฟางรั่วไหน่ ; แปล ชาญ ธนประกอบ ; เรียบเรียง กำพล ปิยะศิริกุล.
The Alibaba model čhāk thurakit rākyā pan khon thammadā hai kō̜ng lōk / khīan Liu ʻIng, Sīang Chong Lin, Fāng Rūa Nai ; plǣ Chān Thanaprakō̜p ; rīaprīang Kamphon Piyasirikun.

Liu, Ying. Xiang, Song Lin. Fang, Ruo Nai. Chān Thanaprakō̜p. Kamphon Piyasirikun. by หลิว, อิง;เซี่ยง, ชงหลิน;ฟาง, รั่วไหน่;ชาญ ธนประกอบ;กำพล ปิยะศิริกุล.

Call no.: HF5548.325.จ6 ห46 2559Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Nonthaburī : Mōnō Čhēnnœ̄rēchan, 2559 [2016] Publication: นนทบุรี : โมโน เจนเนอเรชั่น, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HF5548.325.จ6 ห46 2559] (2).
The heart of Bangkok and Thammasat University / Srisurang Poolthupya.

by Srisurang Poolthupya.

Call no.: DOC 1997 674887Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Bangkok] : Printing House of Thammasat University, 1997Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 1997 674887] (1).
Things can be done : Sino-Thai's 50-year journey / บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน).
Things can be done : Sino-Thai's 50-year journey / Bō̜risat Sinō-Thai ʻĒnčhīnīaring ʻǣn Khō̜nsatrakchan (Mahāchon).

Bō̜risat Sinō-Thai ʻĒnčhīnīaring ʻǣn Khō̜nsatrakchan. by -- บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

Call no.: HD9715.ท94ซ6 ซ615 2555Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp : Bō̜risat, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพ : บริษัท, 2555 [2012]Other title: Sino-Thai's 50-year journey.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HD9715.ท94ซ6 ซ615 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HD9715.ท94ซ6 ซ615 2555] (1).
Vocabulaire progressif du francais. Niveau avance : avec 390 exercices / Claire Miquel.

by Leroy-Miquel, Claire.

Call no.: PC2445 .L483 2016Edition: [2nd ed.].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Paris] : CLE International, 2016Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [PC2445 .L483 2016] (1). Checked out (1). Place hold
กฎถิ่นกำเนิดสินค้า / โดย พีรดนย์ เดชมา.

Peeradon Dechma, 1989- Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by พีรดนย์ เดชมา. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์

Call no.: HJ6617 .พ64 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahawitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ) Other title: Rules of origin.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HJ6617 .พ64 2559] (1). Checked out (1). Place hold
 <<    1  2  3  4  ...  26    >>

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305