New Books 2017-02 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
ไทยเอ็นจีโอ : เรื่องราวเอ็นจีโอไทย จากเว็บไซต์ ThaiNGO.org / ยุทธนา วรุณปิติกุล, สุพิตา เริงจิต.

by ยุทธนา วรุณปิติกุล;สุพิตา เริงจิต.

Call no.: HN700.55.ฮ9พ6 ย73Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จำกัด, 2553Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HN700.55.ฮ9พ6 ย73] (2), Pridi Banomyong Library [HN700.55.ฮ9พ6 ย73] (2), Professor Direck Jayanama Library [HN700.55.ฮ9พ6 ย73] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HN700.55.ฮ9พ6 ย73] (1). Checked out (1). Place hold
ไทยแลนด์แดนสวรรค์ / สฤณี อาชวานันทกุล.
Thailǣn dǣn sawan / Sarưnī ʻĀtwānanthakun.

Sarưnī ʻĀtwānanthakun. by สฤณี อาชวานันทกุล.

Call no.: PL4209 .ส449 2551Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Chāikhō̜p, 2551 [2008] Publication: กรุงเทพฯ : ชายขอบ, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [PL4209 .ส449 2551] (2).
ไม่มีขา ใช่ว่าไม่มีลมหายใจ / ร้อยตรี ต่วนอัมรัน กูโซะ เขียน ; พิชญาพร โพธิ์สง่า เรียบเรียง.
Mai mī khā chai wā mai mī lomhāičhai / Rō̜i Trī Tūanʻamran Kūso khīan ; Phitchayāphō̜n Phōsangā rīaprīang.

Tūanʻamran Kūso, Rō̜.Tǭ. Phitchayāphō̜n Phōsangā, 1992- by ต่วนอัมรัน กูโซะ, ร.ต;พิชญาพร โพธิ์สง่า.

Call no.: CT1548.ต53 ก3 2558กEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Phrǣo, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : แพรว, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [CT1548.ต53 ก3 2558ก] (1).
ไม่มีวันดับสูญ / Laura Hillenbrand เขียน ; นพดล เวชสวัสดิ์ แปล.
Maimī wan dapsūn / Laura Hillenbrand khīan ; Nopphadon Wētsawat plǣ.

Hillenbrand, Laura. Nopphadon Wētsawat. by ฮิลเลนแบรนด์, ลอรา;นพดล เวชสวัสดิ์.

Call no.: D805.ญ6 ซ84 2557Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp… : ʻŒ̄nnēt, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : เอิร์นเนส, 2557 [2014]Availability: No items available Checked out (1). Place hold
ไวยากรณ์ภาษาไทยถิ่นเหนือ = Grammar of Northern Thai dialect / สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ =
Waiyākō̜n phāsā Thai thin Nư̄a = Grammar of Northern Thai dialect / Sorabud Rungrojsuwan.

Sō̜rabut Rungrōtsuwan, by สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ.

Call no.: PL4251.ท971 ส43 2555Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: เชียงราย : ชอบพิมพ์, 2555 [2012]Other title: Grammar of Northern Thai dialect.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [PL4251.ท971 ส43 2555] (1), Pridi Banomyong Library [PL4251.ท971 ส43 2555] (2).
 <<    1  ...  24  25  26  >  >>

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305