New Books 2017-03 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
สองแนวคิดของความยุติธรรมทางสังคมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข = 2 the concept of social justice for happiness in society / มงคล เทียนประเทืองชัย.
Sō̜ng nǣokhit khō̜ng khwām yuttitham thāng sangkhom phư̄a yū rūam kan yāng pensuk = 2 the concept of social justice for happiness in society / Mongkol Thianprathuangchai.

Mongkol Thianprathuangchai, 1962- by มงคล เทียนประเทืองชัย.

Call no.: HM671 .ม22 2558Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Rangsit, 2558 [2015] Publication: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558 [2015]Other title: 2 แนวคิดของความยุติธรรมทางสังคมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข | 2 the concept of social justice for happiniess in society.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HM671 .ม22 2558] (1).
สังคหวัตถุ 4 / สร้างสรรค์งานการ์ตูนโดย โอม รัชเวทย์ ... [และคนอื่น ๆ].
Sangkhahawatthu 4 / sāngsan ngān kātūn dōi ʻŌm Ratchawēt ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

ʻŌm Ratchawēt. by โอม รัชเวทย์.

Call no.: BQ4190 .ส63 2556Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Thrū Khō̜pō̜rēchan Čhamkat (Mahāchon), 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [BQ4190 .ส63 2556] (1).
สัจจะลูกผู้ชาย / บุญชู โรจนเสถียร.
Satčha lūkphūchāi / Bunchū Rōtčhanasathīan.

Bunchū Rōtčhanasathīan, 1921-2007. by บุญชู โรจนเสถียร.

Call no.: DS570.6.บ74 ส62 2547Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2547?] [2004?] Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2547?] [2004?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DS570.6.บ74 ส62 2547] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DS570.6.บ74 ส62 2547] (1).
สัตว์ชวน (ฅน) ขัน / คีรีบูน [แปลและ]เล่าเรื่อง ; จักรกฤษณ์ คำภีระ ภาพปกและภาพประกอบ.

by สมจิต เอี่ยมศุภนิมิตร;จักรกฤษณ์ คำภีระ.

Call no.: PZ90 .ส52 2550Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publication: ปทุมธานี : คีรีบูน, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [PZ90 .ส52 2550] (1), Pridi Banomyong Library [PZ90 .ส52 2550] (2).
สัตว์ชวน (ฅน) คิด / คีรีบูน [แปลและ]เล่าเรื่อง ; อมรวัชร กอหรั่งกูล ภาพปกและภาพประกอบ.

by สมจิต เอี่ยมศุภนิมิตร;อมรวัชร กอหรั่งกูล.

Call no.: PZ90 .ส53 2550Material type: book Book; Format: print Publication: ปทุมธานี : คีรีบูน, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [PZ90 .ส53 2550] (1), Pridi Banomyong Library [PZ90 .ส53 2550] (2).
สัตว์ป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ / เรื่องและภาพ ณรงค์ สุวรรณรงค์ และ วรรณชนก สุวรรณกร ; แปล ดวงกมล แม้นศิริ = wildlife of Dong Phayayen - Kao Yai / text & photo, Narong Suwannarong & Wanchanok Suvarnakara ; translator, Duangkamol Maensiri.
Sat pā Dong Phayā Yen - Khao Yai / rư̄ang læ phāp Narong Suwannarong læ Wanchanok Suwannakō̜n ; plǣ Dūangkamon Mǣnsiri = wildlife of Dong Phayayen - Kao Yai / text & photo, Narong Suwannarong & Wanchanok Suvarnakara ; translator, Duangkamol Maensiri.

Narong Suwannarong. Wanchanok Suwannakō̜n. Dūangkamon Mǣnsiri. by ณรงค์ สุวรรณรงค์;วรรณชนก สุวรรณกร;ดวงกมล แม้นศิริ.

Call no.: QL317 .ณ42 2557Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Narong Suwannarong læ Wanchanok Suwannakō̜n, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ณรงค์ สุวรรณรงค์ และ วรรณชนก สุวรรณกร, 2557 [2014]Other title: Wildlife of Dong Phayayen - Kao Yai.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [QL317 .ณ42 2557] (1).
สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2 / สมชัย ฑีฆาอุตมากร.
Sammanā kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā. lem 2 / Somchai Thīkhāʻuttamākǭn.

Somchai Thīkhāʻuttamākǭn. by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Call no.: KPT4610 .ส422 2560 ล. 2Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung thēp...] : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [KPT4610 .ส422 2560 ล. 2] (3), Sanya Dharmasakti Library [KPT4610 .ส422 2560 ล. 2] (2). Checked out (1). Place hold
สานฝันคนวัยมัน ฉันทำได้! / โดย วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และปรัชญพร วรนันท์.
Sān fan khon wai man chan tham dai! / dōi Wiriya Rư̄chaiphānit læ Pratchayaphō̜n Wō̜ranan.

Wiriya Rư̄chaiphānit. Pratchayaphō̜n Wō̜ranan. by วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์;ปรัชญพร วรนันท์.

Call no.: LA1221 .ว677 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Sīʻetyūkhēchan, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LA1221 .ว677 2559] (1). Checked out (1). Place hold
สามก๊ก ฉบับโรงพิมพ์หมอบรัดเลย์ / [โดย ล่อกวนตง ; [แปลโดย] เจ้าพระยาพระคลัง (หน)].
Sām Kok chabap Rōngphim Mō̜ Bratlē / [dōi Lō̜kūantong ; [ plǣ dōi ] Čhaophrayā Phra Khlang (Hon)].

Phra Khlang (Hon), Čhaophrayā. Luo, Guanzhong, ค.ศ. 1300-1400? by พระคลัง (หน), เจ้าพระยา;ล่อ, กวนตง.

Call no.: PL2664.ส61 พ462 2554Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Samākhom Phœ̄iphǣ Khunnatham "Tekkā" Čhīčhinko̜, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมเผยแพร่คุณธรรม "เต็กก่า" จีจินเกาะ, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [PL2664.ส61 พ462 2554 ล.1] (4).
สายน้ำโขงสู่เจ้าพระยา : พุทธศาสนา คน ธรรมชาติ / สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง.
Sāinām Khōng sū Čhaophrayā : phut sātsanā khon thammachāt / Sāthit Thimwatthanabanthœ̄ng.

Sāthit Thimwatthanabanthœ̄ng, 1956- by สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง.

Call no.: NX578.6.ล6 ส63 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Karit Dīsai ʻǣn Khō̜mmūnikhēchan Čhamkat, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท กริดส์ ดีไซน์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [NX578.6.ล6 ส63 2559] (1).
สายลมบุพกาล / ลอง จ้องรวี.
Sāilom bupphakān / Lō̜ng Čhō̜ngrawī.

Čhamlō̜ng Phromsēn, 1962- by จำลอง พรมเสน.

Call no.: PL4206 .จ654 2557Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Sukhōthai : Rōngnā Bānrai, 2557 [2014] Publication: สุโขทัย : โรงนาบ้านไร่, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [PL4206 .จ654 2557] (1).
สายลับช็อกโกแลต / โจแอนน์ ฟลุค เขียน ; วรรธนา วงษ์ฉัตร แปล.

by ฟลุค, โจแอนน์;วรรธนา วงษ์ฉัตร.

Call no.: นว .ฟ46ช52ว44Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทเพิร์ล พับลิชชิ่ง จำกัด, 2546Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [นว .ฟ46ช52ว44] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [นว .ฟ46ช52ว44] (1).
สารป้องกันกำจัดโรคพืช = Fungicides / ศรีสุข พูนผลกุล.
Sān pō̜ngkan kamčhat rōk phư̄t = Fungicides / Sīsuk Phūnphonkun.

Sīsuk Phūnphonkun. by ศรีสุข พูนผลกุล.

Call no.: SB951.3 .ศ46 2554Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Nonthaburī : Rōngphim Chumnum Sahakō̜n Kānkasēt hǣng Prathēt Thai Čhamkat, 2554 [2011] Publication: นนทบุรี : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2554 [2011]Other title: Fungicides.Availability: No items available Checked out (1). Place hold
สารสนเทศสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ... (ข้อมูลประจำปี...) / จัดทำโดย สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

by -- สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

Call no.: LB2411 .ส47Material type: serial Continuing Resource; Format: print Publication: นครปฐม : สมาคม, 2539-Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Rangsit Campus [2556/9430] (13). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [EDUC LB 2015 231174] (3 ), Nongyao Chaiseri Library [LB2411 .ส47 2551] (1 ), Pridi Banomyong Library [LB2411 .ส47 2559] (4 ), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [EDUC LB 2016 231174] (10 ), Thammasat Library, Rangsit Campus [LB2411 .ส47 2544] (3 ).
สารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชน / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการจัดทำสารานุกรมสำหรับเยาวชน ในคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558.
Sārānukrom kānmư̄ang Thai samrap yaowachon / čhattham dōi Khana ʻAnukammakān Čhattham Sārānukrom Samrap Yaowachon nai Khana Kammakān Čhat Ngān Chalœ̄m Phrakīat Somdet Phrathēppharatrātchasudā... Sayāmbō̜rommarātchakumārī Nai ʻŌkāt Chalō̜ng Phrachonmāyu 5 Rō̜p, 2 Mēsāyon 2558.

Khana Kammakān Čhat Ngān Chalœ̄m Phrakīat Somdet Phrathēppharatrātchasudā... Sayāmbō̜rommarātchakumārī Nai ʻŌkāt Chalō̜ng Phrachonmāyu 5 Rō̜p, 2 Mēsāyon 2558. Khana ʻAnukammakān Čhattham Sārānukrom Samrap Yaowachon. by -- คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558. คณะอนุกรรมการจัดทำสารานุกรมสำหรับเยาวชน

Call no.: JQ1741.ก25 ส645 2558Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana ʻAnukammakān, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2558 [2015]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [JQ1741.ก25 ส645 2558 ล. 1] (4 ).
สำรวจกายวิภาคทุนนิยมไทยในกระแสเสรีนิยมใหม่ : กรณีศึกษาการแปรสภาพโครงสร้างชนชั้นทางเศรษฐกิจและความสัมพันพันธ์ในสังคม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี.
Samrūat kāi wiphāk thunniyom Thai nai krasǣ sērīniyom mai : kō̜ranī sưksā kān prǣ saphāp khrōngsāng chonchan thāng sētthakit læ khwām samphanphan nai sangkhom : rāingān wičhai chabap sombūn / Sattharam Thammabutsadī.

Sustarum Thammaboosadee. Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Saha Witthayākān. by ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยสหวิทยาการ

Call no.: HB501 .ษ653 2558Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Witthayālai Saha Witthayākān, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HB501 .ษ653 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HB501 .ษ653 2558] (2).
สิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจไทย : ผลกระทบและแนวทางป้องกัน / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะบรรณาธิการ ประชา คุณธรรมดี, นิรมล สุธรรมกิจ, ดาราวรรณ รักษ์สันติกุล.

by ประชา คุณธรรมดี;นิรมล สุธรรมกิจ;ดาราวรรณ รักษ์สันติกุล. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 33 : 2553)

Call no.: HC79.ส6 ธ445 2553Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2553Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HC79.ส6 ธ445 2553] (5), Nongyao Chaiseri Library [HC79.ส6 ธ445 2553] (2), Pridi Banomyong Library [HC79.ส6 ธ445 2553] (3), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [HC79.ส6 ธ445 2553] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HC79.ส6 ธ445 2553] (4), Thammasat Library, Pattaya Campus [HC79.ส6 ธ445 2553] (2). Checked out (1). Place hold
สิทธิของผู้เสียหายตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย ค.ศ. 2006 / โดย กชกร เผือกใจแผ้ว.

Kotchakorn Phuakchaiphaew, 1989- Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by กชกร เผือกใจแผ้ว. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์

Call no.: KZ7152 .ก22 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) Other title: Rights of the victims according International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 2006.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [KZ7152 .ก22 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [KZ7152 .ก22 2559] (1).
สิทธิชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ : ศึกษากรณีในจังหวัดตาก / โดย พงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์.

Pongswat Aksornsawaddi, 1960- Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by พงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์

Call no.: KPT686 .พ257 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: ดุษฎีนิพนธ์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต. Other title: Community rights on natural resources : case study in Tak province.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [KPT686 .พ257 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [KPT686 .พ257 2559] (1).
สิทธิชุมชนในการจัดการป่าชุมชน : ศึกษากรณีป่าชุมชนบ้านโนนตูมถาวร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีษะเกษ (ที่ถูกคือ ศรีสะเกษ) / โดย พิมรดา มณีอินทร์.

Pimlada Maneein, 1981- Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by พิมรดา มณีอินทร์. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์

Call no.: KPT3054 .พ64 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) Other title: Community rights on community forest management : a case study of Baan Non Tum Thawon, Khun Han district, Sisaket province.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [KPT3054 .พ64 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [KPT3054 .พ64 2559] (1).
 <<    1  ...  25  26  27  28  29  ...  34    >>

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305