New Books 2017-03 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 6) : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
Khrōngkān phœ̄m khītkhwāmsāmāt phāk ʻutsāhakam phāitai nayōbāi sētthakit rawāng prathēt khō̜ng Thai (raya thī 6) : rāingān kānsưksā chabap sombūn / dōi Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā prathēt Thai.

Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam. Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā prathēt Thai. by -- มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย; สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

Call no.: HF1594.55 .ค946 2558Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HF1594.55 .ค946 2558] (1).
โครงสร้างการเมืองการปกครองกลุ่มผู้นำทางการเมืองของรัฐกลันตัน รัฐตรังกานูและเปรัคของประเทศมาเลเซีย กับอิทธิพลที่มีต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ = [The political and governmental structure and political leaders of Kelantan state, Terengganu state and Perak state of Malaysia and their influence on the Southern Thailand border provinces] / นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน หัวหน้าโครงการ ; ซาวาวี ปะดาอามีน ทีมวิจัย.

by นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน;ซาวาวี ปะดาอามีน.

Call no.: DS592 .น656Material type: book Book; Format: print Publication: [ปัตตานี : ม.ป.พ.], 2552Other title: Political and governmental structure and political leaders of Kelantan state, Terengganu state and Perak state of Malaysia and their influence on the Southern Thailand border provinces.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DS592 .น656] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DS592 .น656] (1).
โครงสร้างตลาดและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งส่งออก หลังการเกิดปัญหาโรคกุ้งตายด่วน (Early Mortality Syndrome: EMS) / โดย นิติพล ชาติวิริยะอำนวย.

Nitiphol Chartviriyaamnoey, 1983- Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by นิติพล ชาติวิริยะอำนวย. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์

Call no.: HD9472.ก73ท9 น63 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Market structure and competitiveness of frozen shrimp export industry after Early Mortality Syndrome outbreaks.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HD9472.ก73ท9 น63 2559] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [HD9472.ก73ท9 น63 2559] (1).
โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของธุรกิจบริการนั่งช้างในจังหวัดภูเก็ต / โดย สุพร อุดมการไพศาล.

Suporn Udomkarnpaisarn, 1987- Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by สุพร อุดมการไพศาล. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์

Call no.: G155.ท9 ส7134 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Market structure and market conduct of elephant trekking service in Phuket.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [G155.ท9 ส7134 2559] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [G155.ท9 ส7134 2559] (1).
โฆษกของหน่วยงานความมั่นคงทางทหาร : บทบาทหน้าที่กระบวนการทำงาน และความน่าเชื่อถือในทัศนะของผู้สื่อข่าวและประชาชน / โดย พรชนก อ่ำพันธุ์.

Pornchanok Ampan, 1990- Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by พรชนก อ่ำพันธุ์. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

Call no.: JQ1746.ฮ13ป43 พ42 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) Other title: Military spokespersons : roles, functions, work process and credibility as perceived by journalists and the generic public.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [JQ1746.ฮ13ป43 พ42 2559] (1), Pridi Banomyong Library [JQ1746.ฮ13ป43 พ42 2559] (1).
โฉมหน้าราชาชาตินิยม : ว่าด้วยประวัติศาสตร์ไทย / ธงชัย วินิจจะกูล.
Chōmnā rāchā chātniyom : wādūai prawattisāt Thai / Thongchai Winitčhakūn.

Thongchai Winichakul. by ธงชัย วินิจจะกูล.

Call no.: DS571 .ธ22 2559Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2559 [2016]Availability: No items available Checked out (3). Place hold
โดรนกับการควบคุมอาวุธภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ / โดย รศิพร เสวกพันธ์.

Rasiporn Sawakpan, 1986- Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by รศิพร เสวกพันธ์. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์

Call no.: KZ6687 .ร56 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) Other title: Drones and armed control under international humanitarian law.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [KZ6687 .ร56 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [KZ6687 .ร56 2559] (1).
โบราณสถาน โบราณวัตถุที่สำคัญของนครเชียงใหม่ / [ผู้เรียบเรียง จินตนา มัธยมบุรุษ, สินีนาฏ สมบูรณ์เอนก].
Bōrānnasathān bōrānnawatthu thī samkhan khō̜ng Nakhō̜n Chīang Mai / [phūrīaprīang, Čhintanā Matthayamaburut, Sinīnāt Sombūnʻanēk].

Jintana Madhyamapurush. Sinīnāt Sombūnʻanēk. Sūn Watthanatham Čhangwat Chīang Mai. by จินตนา มัธยมบุรุษ;สินีนาฏ สมบูรณ์เอนก. -- ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

Call no.: DS589.ช9 จ63 2544Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Chīang Mai : Sūn Watthanatham Čhangwat Chīang Mai, 2544 [2001] Publication: เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2544 [2001]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DS589.ช9 จ63 2544] (1).
โรคและแมลงศัตรูส้ม / คณะผู้จัดทำ วิทย์ นามเรืองศรี ... [และคนอื่น ๆ].
Rōk læ malǣng sattrū som / khana phūčhattham Wit Nāmrư̄angsī ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

Wit Nāmrư̄angsī. by วิทย์ นามเรืองศรี.

Call no.: DOC 2005 675267Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban Wičhai Phư̄tsūan Krom Wichākān Kasēt, 2548 [2005] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2005 675267] (1).
โรงไฟฟ้าเพื่อชุมชน ผู้คนเป็นสุข : กรณีศึกษาการทำงานร่วมกับชุมชนขององค์กร IBEKA กับผู้ดำเนินงานโรงไฟฟ้าซินตา มาคาร์ (Cinta Makar) ณ เมืองซุบัง (Subang) จังหวัดชวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย / พรทิพย์ ชิวาพัฒนานุวงศ์
Rōngfaifā phư̄a chumchon phūkhon pen suk : kō̜ranī sưksā kānthamngān rūam kap chumchon khō̜ng ʻongkō̜n IBEKA kap phūdamnœ̄nngān Rōngfaifā Sintā Mākhā (Cinta Makar) na Mư̄ang Subang (Subang) Čhangwat Chawā Tawantok Prathēt ʻIndōnīsīa / Phō̜nthip Chiwāphatthanānuwong.

Phō̜nthip Chiwāphatthanānuwong. by พรทิพย์ ชิวาพัฒนานุวงศ์.

Call no.: DOC 2013 675313Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2556] [2013] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2556] [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 2013 675313] (1).
โลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน / โดย อานันท์ กาญจนพันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ] ; วสันต์ ปัญญาแก้ว บรรณาธิการ.
Lōk samai mai nai chīwit pračham wan / dōi ʻĀnan Kānčhanaphan ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n] ; Wasan Panyākǣo bannāthikān.

ʻĀnan Kānčhanaphan. Čhāmarī Chīangthǭng. Phairōt Khongthawīsak. 'Aphinyā Fư̄angfūsakun. Watthanā Sukansīn. 'Aranyā Siriphon. Pinkǣo Lư̄ang'arāmsī. Nanthawat Chat'uthai. Pritthā Rattanaphrưk. Khwanchīwan Būadǣng. Wasan Panyākǣo. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Phāk Wicha Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā. by อานันท์ กาญจนพันธุ์;จามะรี เชียงทอง;ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์;อภิญญา เฟื่องฟูสกุล;วัฒนา สุกัณศีล;อรัญญา ศิริผล;ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี;นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย;ปฤษฐา รัตนพฤกษ์;ขวัญชีวัน บัวแดง;วสันต์ ปัญญาแก้ว. -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Call no.: HM831 .ล92 2559Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Chīang Mai : Phāk Wichā Sangkhom Witthayā læ Manutsaya Witthayā, Khana Sangkhommasāt, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2559 [2016] Publication: เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HM831 .ล92 2559] (1). Checked out (1). Place hold
ใช้หัวก่อน / เขียนโดย Tony Buzan ; แปลโดย ธัญญา ผลอนันต์, จุไรพร วิสุทธิกุลพาณิชย์
Chai hūa kō̜n / khīan dōi Tony Buzan ; plǣ dōi Tanya Phonʻanan, Čhuraiphō̜n Wisutthikunphānit

Buzan, Tony Čhuraiphō̜n Wisutthikunphānit Tanya Phonʻanan by บูซาน, โทนี;จุไรพร วิสุทธิกุลพาณิชย์;ธัญญา ผลอนันต์.

Call no.: BF431 .บ73 2551Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Khwankhāo'94, 2551 [2008] Publication: กรุงเทพฯ : ขวัญข้าว'94, 2551 [2008]Availability: No items available Checked out (1). Place hold
ในบทเพลงมีรัก = Melody of love : English from song / ทะเลหญ้า.

by ทะเลหญ้า.

Call no.: PE1128.ก2 ท647Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ไพลิน, [2544]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [PE1128.ก2 ท647] (1), Pridi Banomyong Library [PE1128.ก2 ท647] (1).
ไตรสิกขา ศีล-สมาธิ-ปัญญา / สร้างสรรค์งานการ์ตูนโดย โอม รัชเวทย์ ... [และคนอื่น ๆ].
Traisikkhā sīn-samāthi-panyā / sāngsan ngān kātūn dōi ʻŌm Ratchawēt ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

ʻŌm Ratchawēt. by โอม รัชเวทย์.

Call no.: BQ4190 .ต94 2557Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Thrū Khō̜pō̜rēchan Čhamkat (Mahāchon), 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [BQ4190 .ต94 2557] (1).
ไวน์ / โดย ขวัญแก้ว วัชโรทัย.

by ขวัญแก้ว วัชโรทัย.

Call no.: TP548 .ข56 2539Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : อมรินทร์, 2539Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [TP548 .ข56 2539] (1), Pridi Banomyong Library [ENGIN TP 1996 366429] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [TP548 .ข56 2539] (1).
ไอ เอ็ม โอ จุลินทรีย์ท้องถิ่น : หยาดเหงื่อ แรงใจ เกษตรกรขุนยวม / บรรณาธิการ, เกศสุดา สิทธิสันติกุล.

by เกศสุดา สิทธิสันติกุล.

Call no.: QR51 .อ95Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publication: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2548Other title: IMO จุลินทรีย์ท้องถิ่น : หยาดเหงื่อ แรงใจ เกษตรกรขุนยวม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [QR51 .อ95] (1), Pridi Banomyong Library [QR51 .อ95] (1), Professor Direck Jayanama Library [QR51 .อ95] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [MED QW 2005 518808] (1).
 <<    1  ...  38  39  40  >  >>

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305