New Books 2017-04 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
Highlight of revenue tax ruling. เล่ม 2, รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม (value added tax) / โดย กองบรรณาธิการ ธนพล สุขมั่นธรรม, ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง.
Highlight of revenue tax ruling. lem 2, Rūam praden rō̜n tō̜p khō̜hārư̄ Krom Sanphākō̜n phāsī mūnlakhā phœ̄m (value added tax) / dōi kō̜ng bannāthikān Thanaphon Sukmantham, Thipsukhon Wongmư̄ang.

Thanaphon Sukmantham. Thipsukhon Wongmư̄ang. by ธนพล สุขมั่นธรรม;ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง.

Call no.: HJ5715.ท9 ฮ94 2559Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Thamniti, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2559 [2016]Other title: Rūam praden rō̜n tō̜p khō̜hārư̄ Krom Sanphākō̜n. Other title: รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HJ5715.ท9 ฮ94 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HJ5715.ท9 ฮ94 2559] (2). Checked out (1). Place hold
International paper-cut fine works = [Guo ji jian zhi jing pin ji / Tao Yufang ... [et al.]].

by Tao, Yufang.

Call no.: N7345.6 .I58 2008Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Yinchuan : Ningxia ren min chu ban she], 2008Other title: Guo ji jian zhi jing pin ji .Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [N7345.6 .I58 2008] (1).
Justice system in the deep south of Thailand / International Commission of Jurists.

by -- International Commission of Jurists

Call no.: DOC 2012 630849Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Bangkok : International Commission of Jurists, [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2012 630849] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2012 630849] (1), Sanya Dharmasakti Library [DOC 2012 630849] (1).
My dear-- หลงรักเธอเข้าแล้วสิ / มิถุนา.
My dear-- long rak thœ̄ khao lǣo si / Mithunā.

Butsabā Sukhamphīrānon. by บุษบา สุคัมภีรานนท์.

Call no.: นว .บ7643ม64 2550Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Yāyī -Yāčhai, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : ยาหยี-ยาใจ, 2550 [2007]Availability: No items available Checked out (1). Place hold
Optimal inventory control policy of a hybrid manufacturing-remanufacturing system using a hybrid simulation optimization algorithm / by Patsorn Thammatadatrakul.

by Patsorn Thammatadatrakul. -- Thammasat University. Sirindhorn International Institute of Technology

Call no.: TS156.8 .P41 2016Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Pathum Thani, Thailand] : Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, 2016Dissertation note: Thesis (M.Eng. (Logistics and Supply Chain Systems Engineering))--Thammasat University, 2016. Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [TS156.8 .P41 2016] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [TS156.8 .P41 2016] (2).
Prince of Yakuza รักเกินพิกัดร้าย! / Hideko_Sunshine เขียน.
Prince of Yakuza rak kœ̄n phikat rāi! / Hideko_Sunshine khīan.

Hideko Sunshine. by ฮิเดโกะ ซันชายน์.

Call no.: นว .ฮ644376พ46 2552Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Čhǣmsai, [2552?] [2009?] Publication: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2552?] [2009?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [นว .ฮ644376พ46 2552] (1).
The International Workshop on Medicinal and Aromatic Plants : program & abstracts / editors Narong Chomchalow ... [et al.].

by Narong Chomchalow. -- Kasetsart University. Department of Agriculture; Thailand. Department of Agricultural Extension; Chiang Mai University -- International Workshop on Medicinal and Aromatic Plants (2007 : Chiang Mai, Thailand).

Call no.: QV766 .I58 2007Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Chiang Mai, [Thailand] : Department of Agriculture, Kasetsart University, Department of agricultural extension, Chiang Mai University, 2007Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [QV766 .I58 2007] (1 ).
กฎหมายกับธุรกิจ : แนวคิด หลักกฎหมาย และคำพิพากษา = [Law and business] / ศักดา ธนิตกุล.
Kotmāi kap thurakit : nǣokhit lak kotmāi læ khamphiphāksā = [Law and business] / Sakdā Thanitkun.

Sakdā Thanitkun, 1958- by ศักดา ธนิตกุล.

Call no.: K1005 .ศ62 2559Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, เพิ่มเติมเนื้อหา.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Other title: Law and business.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [K1005 .ศ62 2559] (3). Checked out (5). Place hold
กฎหมายมหาชน = Public law : เอกสารการสอนชุดวิชา. [ล. 1], หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
kānmư̄ang kān pokkhrō̜ng prīapthīap = Public law : ʻēkkasān kānsō̜n chut wichā. [Lō̜. 1], Nūai thī 1-7 / Sākhā Wichā Nitisāt, Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt.

Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์

Call no.: K3150 .ส6 2559 ล.1Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Nonthaburī] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2559 [2017] Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559 [2017]Other title: Public law.Availability: Items available for loan: Professor Direck Jayanama Library [K3150 .ส6 2559 ล.1] (1).
กฎหมายมหาชน = Public law : เอกสารการสอนชุดวิชา. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
kānmư̄ang kān pokkhrō̜ng prīapthīap = Public law : ʻēkkasān kānsō̜n chut wichā. [Lō̜. 2], Nūai thī 8-15 / Sākhā Wichā Nitisāt, Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt.

Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์

Call no.: K3150 .ส6 2559 ล. 2Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Nonthaburī] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2559 [2017] Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559 [2017]Other title: Public law.Availability: Items available for loan: Professor Direck Jayanama Library [K3150 .ส6 2559 ล. 2] (1).
กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 2 = International law II / นพนิธิ สุริยะ.
Kotmāi rawāng prathēt. lem 2 = International law II / Nopnithi Suriya.

Nopnithi Suriya. by นพนิธิ สุริยะ.

Call no.: KZ3410 .น336 2559 ล. 2Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Krung thēp ... : Winyuchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Other title: International law II.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [KZ3410 .น336 2559 ล. 2] (1), Sanya Dharmasakti Library [KZ3410 .น336 2559 ล. 2] (3).
กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 1 = [International law I] / นพนิธิ สุริยะ.
Kotmāi rawāng prathēt. Lem 1 = [International law I] / Nopnithi Suriya.

Nopnithi Suriya. by นพนิธิ สุริยะ.

Call no.: KZ3410 .น336 2559 ล. 1Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung thēp ... : Winyuchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Other title: Lecture notes 1 Other title: International law I | Lecture notes 1.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [KZ3410 .น336 2559 ล. 1] (1), Sanya Dharmasakti Library [KZ3410 .น336 2559 ล. 1] (3). Checked out (1). Place hold
กฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ปูนเทพ ศิรินุพงศ์.
Kotmāi lư̄aktang samāchik saphā phūthǣn rātsadō̜n hǣng Sahaphan Sāthāranarat Yœ̄ramanī : rāingān chabap sombūn / dōi Poonthep Sirinupong.

Poonthep Sirinupong, 1987- Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ปูนเทพ ศิรินุพงศ์. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์

Call no.: KK5272 .ป73 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp ... : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt], 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [KK5272 .ป73 2559] (1).
กฎหมายไทยคืออะไรกันแน่ / มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ.
Kotmāi Thai khư̄ ʻarai kan nǣ / Manit Čhičhanklap

Manit Čhičhanklap by มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ.

Call no.: KPT68 .ม63 2550Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Nonthaburī : Bō̜. ʻŌ̜psetphlēt, 2550 [2007] Publication: นนทบุรี : บ. อ็อฟเซ็ทเพลส, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [KPT68 .ม63 2550] (1).
กฎอัยการศึก ข้อความคิดทางประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการในทางกฎหมาย / โดย พัชรี รุ่งมงคลรัตน์.

Patcharee Rungmongkolrat, 1987- Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by พัชรี รุ่งมงคลรัตน์. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์

Call no.: KPT3709 .พ62 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) Other title: Martial law in analysis historical methods and legal development.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [KPT3709 .พ62 2559] (1). Checked out (1). Place hold
กระบวนการนโยบายสาธารณะ = Public policy process / ประเวศ วะสี.
Krabūankān nayōbāi sāthārana = Public policy process / Prawēt Wasī.

Prawēt Wasī, 1931- Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by ประเวศ วะสี. -- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Call no.: DOC 2004 676277Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Sāthāranasuk hǣng Chāt, 2547 [2004] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2547 [2004]Other title: Public policy process.Availability: Items available for loan: Professor Direck Jayanama Library [DOC 2004 676277] (1).
กลุ่มอาการของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายกับความรับผิดทางอาญา / โดย นภาพร ฉายตระกูล.

Napaporn Chaitragool, 1989- Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by นภาพร ฉายตระกูล. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์

Call no.: KPT4077 .น46 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) Other title: Battered woman syndrome and criminal liability.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [KPT4077 .น46 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [KPT4077 .น46 2559] (1).
กวีชีวิต ชีวิตกวี ภาคปัจฉิมวัย / ทองแถม นาถจำนง.
Kawī chīwit chīwit kawī phāk patchimmawai / Thō̜ngthǣm Nātčhamnong.

Thō̜ngthǣm Nātčhamnong. by ทองแถม นาถจำนง.

Call no.: PL4209.ท5722 2558Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Publication: Krung Thēp... : Mingmit, 2558, [2015] Publication: กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2558, [2015]Other title: 60 ปี ทองแถม นาถจำนง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [PL4209.ท5722 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [PL4209.ท5722 2558] (1).
กาจับภูเขาทอง = [Golden mountain] : รวมกลอนธรรมะสอนใจ / บุญชัยวิศิษฏ์ ฉันทะพรมจักร์.
Kā čhap phūkhao thō̜ng = [Golden mountain] : rūam klō̜n thamma sončhai / Bunchaiwisit Chanthapromachak.

Bunchaiwisit Chanthapromachak. by บุญชัยวิศิษฏ์ ฉันทะพรมจักร์.

Call no.: BQ4190 .บ68 2557Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Sin Sayām Bančhuphan læ Kānphim, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, 2557 [2014]Other title: Golden mountain.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [BQ4190 .บ68 2557] (1).
การกำหนดค่าทนายความตามผลคดี / โดย วนิดา มีศรี.

Vanida Meesri, 1988- Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by วนิดา มีศรี. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์

Call no.: KPT1635.ค63 ว36 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน) Other title: Contingency fees.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [KPT1635.ค63 ว36 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [KPT1635.ค63 ว36 2559] (1).
 <<    1  2  3  4  ...  23    >>

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305