New Books 2015-05 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
100 ชื่อลือนาม สงครามไทย-พม่า / ชูชาติ ชุ่มสนิท, วุฒิชาติ ชุ่มสนิท.
100 chư̄ lư̄nām songkhrām Thai-Phamā / Chuchāt Chumsanit, Wuthichāt Chumsanit.

Chuchāt Chumsanit, 1931- Wuthichāt Chumsanit. by ชูชาติ ชุ่มสนิท;วุฒิชาติ ชุ่มสนิท.

Call no.: DS570.5 .ช726 2556Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻAnphū, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : อันพู, 2556 [2013]Other title: Nưng rō̜i chư̄ lư̄nām songkhrām Thai-Phamā Other title: หนึ่งร้อยชื่อลือนาม สงครามไทย-พม่า.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DS570.5 .ช726 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DS570.5 .ช726 2556] (3).
100 เรื่องน่ารู้ในสิงคโปร์ / อิสราพร โพธิ เรื่อง ; อโณทัย องกิตติกุล ภาพ.
100 rư̄ang nā rū nai Singkhapō / ʻItsarāphō̜n Phōthi rư̄ang ; 'Anōthai 'Ongkittikun phāp.

ʻItsarāphō̜n Phōthi. 'Anōthai ʻOngkittikun. by อิสราพร โพธิ;อโณทัย องกิตติกุล.

Call no.: HIST DS 2013 647004Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻAmmarin Khō̜mmik, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2556 [2013]Other title: Rō̜i rư̄ang nā rū nai Singkhapō Other title: ร้อยเรื่องน่ารู้่ในสิงคโปร์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HIST DS 2013 647004] (1).
1000 ถาม-ตอบ ระเบียบ กฏหมาย แนวทางการปฏิบัติราชการของกรมการปกครอง / ทีมวิชาการนิตยสารเทศาภิบาล.
1000 thām - tō̜p rabīap kotmāi nǣothāng kānpatibat rātchakān khō̜ng Krom Kānpokkhrō̜ng / Thīm Wichākān Nittayasān Thēsāphibān.

Thīm Wichākān Nittayasān Thēsāphibān. Thailand. Krom Kānpokkhrō̜ng Kō̜ng Wichākān læ Phǣnngān. by -- ทีมวิชาการนิตยสารเทศาภิบาล; กรมการปกครอง. กองวิชาการและแผนงาน

Call no.: PLSC JQ 2014 645454Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Kō̜ng Wichākān læ Phǣnngān Krom Kānpokkhrō̜ng, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง, 2557 [2014]Other title: Nưngphan thām - tō̜p rabīap kotmāi nǣothāng kānpatibat rātchakān khō̜ng Krom Kānpokkhrō̜ng Other title: หนึ่งพันถาม-ตอบ ระเบียบ กฏหมาย แนวทางการปฏิบัติราชการของกรมการปกครอง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [PLSC JQ 2014 645454] (1), Pridi Banomyong Library [PLSC JQ 2014 645454] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [PLSC JQ 2014 645454] (2).
102 ที่เที่ยวออกรส เที่ยวครบทุกรส กับ 102 แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย.
102 thī thīeo ʻō̜k rot : thīeo khrop thuk rot kap 102 lǣng thō̜ngthīeo thūa Thai.

Thanākhān Thai Phānit. by -- ธนาคารไทยพาณิชย์

Call no.: DS566.2 .ก143 2552Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด, [2552] [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DS566.2 .ก143 2552] (1).
108 ความสุขที่ไม่ควรสูญเสีย / ผู้แต่ง พระครูใบฎีกาอำนาจโอภาโส.
108 khwāmsuk thī mai khūan sūnsīa / phūtǣng Phra Khrū Baidīkā ʻAmnāt ʻŌphāsō.

Phrakhrū Baidīkāʻamnāt ʻŌphāsō, 1954- Kō̜ngthun Phœ̄iphrǣ Phrasattham wat Phrathātphākǣo. by พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส. -- กองทุนเผยแพร่พระสัทธรรมวัดพระธาตุผาแก้ว

Call no.: REL BQ 2012 647514Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Petchchabūn] : Kō̜ngthun Phœ̄iphrǣ Phrasattham wat Phrathātphākǣo, 2555 [2012] Publication: [เพชรบูรณ์] : กองทุนเผยแพร่พระสัทธรรมวัดพระธาตุผาแก้ว, 2555 [2012]Other title: Nưngrō̜ipǣt khwāmsuk thī mai khūan sūnsīa Other title: หนึ่งร้อยแปดความสุขที่ไม่ควรสูญเสีย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [REL BQ 2012 647514] (1).
114 ปี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร : ประวัติ พระธรรมเทศนา และพระอภิธรรมสังคิณีมาติกาบรรยาย.
114 pī Lūangpū Fan ʻĀčhārō : prawat phrathammathētsanā læ phraʻaphitham sangkhinīmatikā banyāi.

Phra Fan ʻĀčhārō, 1899-1977. by พระฝั้น อาจาโร.

Call no.: REL BQ 2013 646296Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Bǭrisat Sinsayām Bančhuphan læ Kānphim Čhamkat, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด, 2556 [2013]Other title: Nưngrō̜isipsī pī Lūangpū Fan ʻĀčhārō : prawat phrathammathētsanā læ Phraʻaphitham Sangkhinī Matikā banyāi Other title: หนึ่งร้อยสิบสี่ปี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร : ประวัติ พระธรรมเทศนา และพระอภิธรรมสังคิณีมาติกาบรรยาย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [REL BQ 2013 646296] (1).
115 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์ / จัดทำโดย งานสื่อสารองค์กร กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
115 pī Chat kān Preedee Phanomyong / čhattham dōi Ngān Sư̄sānʻongkō̜n Kō̜ng Phǣnngān Samnakngān ʻAthikānbō̜dī Mahāwitthayālai Thammasāt.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān ʻAthikānbō̜dī. Kō̜ng Phǣnngān. by -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานอธิการบดี. กองแผนงาน

Call no.: DOC 2015 647223Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Nưng rō̜i sip hā pī Chat kān Preedee Phanomyong Other title: หนึ่งร้อยสิบห้าปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DOC 2015 647223] (1), Pridi Banomyong Library [DOC 2015 647223] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2015 647223] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [DOC 2015 647223] (1).
12 ปี แห่งความเชื่อมั่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ / เรียนเรียง วัชรา ไชยสาร, วรวุฒิ รักษาวงศ์, อดิเรก คิดธรรมรักษา.
12 Pī hǣng khwāmchư̄aman tō̜ Krom Sō̜psūan Khadī Phisēt / rīanrīang Watcharā Chaisān, Wō̜rawut Raksāwong, ʻAdirēk Khitthamraksā.

Watcharā Chaisān. Wō̜rawut Raksāwong, 1983- ʻAdirēk Khitthamraksā. Thailand. Krom Sō̜psūan Khadī Phisēt. Samnak Phatthanā læ Sanapsanun Khadī Phisēt. by วัชรา ไชยสาร;วรวุฒิ รักษาวงศ์;อดิเรก คิดธรรมรักษา. -- กรมสอบสวนคดีพิเศษ. สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ

Call no.: LAW KPT 2014 647312Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Phatthanā læ Sanapsanun Khadī Phisēt, Krom Sō̜psūan Khadī Phisēt, Krasūang Yuttitham, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [LAW KPT 2014 647312] (2).
25 ปีศุภาลัย-- ตำนานแห่งความสำเร็จ = Supalai's 25th anniversary the legend of success.
25 pī Suphālai-- tamnān hǣng khwāmsamret = Supalai's 25th anniversary the legend of success.

Call no.: COMM HF 2014 642027Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp... Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2557] [2014]Other title: Yīsiphā pī Suphālai-- tamnān hǣng khwāmsamret Other title: Supalai's 25th anniversary the legend of success | ยี่สิบห้าปีศุภาลัย-- ตำนานแห่งความสำเร็จ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [COMM HF 2014 642027] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [COMM HF 2014 642027] (2).
339 คำพังเพย คำสวย สุภาษิต / แต่งและเรียบเรียงโดย เกษม น้ำผุด.
339 khamphangphœ̄i khamsūai suphāsit / tǣng læ rīaprīang dōi Kasēm Nāmphut.

Kasēm Nāmphut. by เกษม น้ำผุด.

Call no.: LANG&LIT PN 2005 646751Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2548] [2005] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2548] [2005]Other title: Sāmrō̜i sāmsip kao khamphangphœ̄i khamsūai suphāsit Other title: สามร้อยสามสิบเก้าคำพังเพย คำสวย สุภาษิต.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [LANG&LIT PN 2005 646751] (1).
35 หลักสูตร สร้างสุขภาพและเศรษฐกิจไทย / บรรณาธิการ ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ; คณะผู้จัดทำ วงเดือน จินดาวัฒนะ ... [และคนอื่น ๆ].
35 Laksūt sāng sukkhaphāp læ sētthakit Thai / bannāthikān Prāmōt Sathīanrat ; khana phūčhattham Wongdư̄an Čhindāwatthana ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

Prāmōt Sathīanrat. Wongdư̄an Čhindāwatthana. Thailand. Kānphǣt phǣn Thai læ Kānphǣt thāng Lư̄ak. by ปราโมทย์ เสถียรรัตน์;วงเดือน จินดาวัฒนะ. -- กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Call no.: MED WB 2013 645799Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Nonthaburī : Mūnnithi Songsœ̄m Kānphǣt phǣn Thai læ Kānphǣt thāng Lư̄ak, 2556 [2013] Publication: นนทบุรี : มูลนิธิส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2556 [2013]Other title: Sām sip hā laksūt sāng sukkhaphāp læ sētthakit Thai Other title: สามสิบห้าหลักสูตร สร้างสุขภาพและเศรษฐกิจไทย.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [MED WB 2013 645799] (1), Pridi Banomyong Library [MED WB 2013 645799] (1).
4 ปี คปก. กับยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและแรงงาน / [จัดทำโดย คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคม ; บรรณาธิการ สุนีย์ ไชยรส, ชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์].
4 pī Khō̜ Pō̜ Kō̜. kap yutthasāt dān sawatdikān sangkhom læ rǣngngān / [čhattham dōi Khana Kammakān Phičhāranā Prapprung læ Phatthanā Kotmāi Dān Sawatdikān Sangkhom ; bannāthikān Sunī Chairot, Chaiyasit Suksombūn].

Sunī Chairot, 1954- Chaiyasit Suksombūn. Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. Khana Kammakān Phičhāranā Prapprung læ Phatthanā Kotmāi Dān Sawatdikān Sangkhom. by สุนี ไชยรส;ชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์. -- สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคม

Call no.: LAW KPT 2015 647503Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [LAW KPT 2015 647503] (2), Pridi Banomyong Library [LAW KPT 2015 647503] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LAW KPT 2015 647503] (3), Sanya Dharmasakti Library [LAW KPT 2015 647503] (2). Checked out (1). Place hold
50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ชิลี / กระทรวงการต่างประเทศ. Tailandia y Chile 50 años de relaciones diplomáticas / Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia.
50 pī kānsathāpanā khwāmsamphan thāng kānthūt Thai-Chilī / Krasūang Kāntāngprathēt. Tailandia y Chile 50 años de relaciones diplomáticas / Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia.

Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. by -- กระทรวงการต่างประเทศ

Call no.: HIST DS 2014 645457Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Krasūang, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2557 [2014]Other title: Hāsip pī kānsathāpanā khwāmsamphan thāng kānthūt Thai-Chilī Other title: 50 pī khwāmsamphan Thai-Chilī Other title: 50 años de relaciones diplomáticas | Tailandia y Chile 50 años de relaciones diplomáticas | ห้าสิบปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ชิลี | 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ชิลี.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HIST DS 2014 645457] (1), Pridi Banomyong Library [HIST DS 2014 645457] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HIST DS 2014 645457] (2).
60 ความประทับใจในสมเด็จพระเทพฯ / คำรณ เลียดประถม [บรรณาธิการ].
60 khwāmprathapčhai nai Somdet Phra Thēp... / Khamron Līatprathom [bannāthikān].

Khamron Līatprathom. Thailand. Krom Pāmai. Sūn Sưksā Kānphatthanā ʻĀo Khungokrabēn ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri. Khrōngkān Phatthanā Pāmai. by คำรณ เลียดประถม. -- กรมป่าไม้. ศูนย์รักษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. โครงการพัฒนาป่าไม้

Call no.: HIST DS 2014 647427Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Čhanthaburī] : Khrōngkān Phatthanā Pāmai Sūn Sưksā Kānphatthanā ʻĀo Khungokrabēn ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri Krom Pāmai, 2557 [2014] Publication: [จันทบุรี] : โครงการพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมป่าไม้, 2557 [2014]Other title: Hoksip khwāmprathapčhai nai Somdet Phra Thēp... Other title: หกสิบความประเทับใจในสมเด็จพระเทพฯ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HIST DS 2014 647427] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HIST DS 2014 647427] (2).
60 ต้นไม้ทรงปลูกในสมเด็จพระเทพฯ / คำรณ เลียดประถม [บรรณาธิการ].
60 tonmai song plūk nai Somdet Phra Thēp... / Khamron Līatprathom [bannāthikān].

Khamron Līatprathom. Thailand. Krom Pāmai. Sūn Sưksā Kānphatthanā ʻĀo Khungokrabēn ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri. Khrōngkān Phatthanā Pāmai. by คำรณ เลียดประถม. -- กรมป่าไม้. ศูนย์รักษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. โครงการพัฒนาป่าไม้

Call no.: HIST DS 2014 647434Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Čhanthaburī] : Khrōngkān Phatthanā Pāmai Sūn Sưksā Kānphatthanā ʻĀo Khungokrabēn ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri Krom Pāmai, 2557 [2014] Publication: [จันทบุรี] : โครงการพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมป่าไม้, 2557 [2014]Other title: Hoksip tonmai song plūk nai Somdet Phra Thēp... Other title: หกสิบต้นไม้ทรงปลูกในสมเด็จพระเทพฯ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HIST DS 2014 647434] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HIST DS 2014 647434] (2).
60 ปี เศรษฐกิจไทย 60 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ / บรรณาธิการ ปกป้อง จันวิทย์.

by ปกป้อง จันวิทย์;เดือน บุนนาค;ป๋วย อึ๊งภากรณ์;อัมมาร สยามวาลา;เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง;เมธี ครองแก้ว;ปราณี ทินกร;ทวี หมื่นนิกร;อภิชัย พันธเสน;เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม;วรากรณ์ สามโกเศศ;สุพจน์ จุนอนันตธรรม;พรายพล คุ้มทรัพย์;นิพนธ์ พัวพงศกร;รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

Call no.: HC445 .ก516Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2551Other title: หกสิบปีเศรษฐกิจไทย หกสิบปีเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HC445 .ก516] (5), Nongyao Chaiseri Library [HC445 .ก516] (1), Pridi Banomyong Library [ECON HC 2008 528371] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [HC445 .ก516] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [ECON HC 2008 528371] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HC445 .ก516] (10), Thammasat Library, Pattaya Campus [HC445 .ก516] (2). Checked out (1). In transit (1). Place hold
7 ประสบการณ์ 7 ชุมชน ลด ละ เลิกเหล้า ลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / เรียบเรียง อังคณา อินทสา ... [และคนอื่น ๆ]
7 Prasopkān 7 chumchon lot la lœ̄klao lot phonkrathop čhāk khrư̄ang dư̄m ʻǣnkō̜hō̜ / rīaprīang ʻAngkhanā ʻInthasā ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n]

ʻAngkhanā ʻInthasā. Mūnnithi Ying Chāi Kāo Klai. by อังคณา อินทสา. -- มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

Call no.: SOCY HV 2014 646331Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Ying Chāi Kāo Klai, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล, 2557 [2014]Other title: Čhet prasopkān čhet chumchon lotla lœ̄k lao lot phonkrathop čhāk khrư̄ang dư̄m ʻǣnkō̜hō̜ Other title: เจ็ดประสบการณ์ เจ็ดชุมชน ลด ละ เลิกเหล้า ลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [SOCY HV 2014 646331] (1).
7,000 สาขาส่งความสุขสู่ทุกชุมชน / เรียบเรียงโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร.
7,000 sā khā song khwāmsuk sū thuk chumchon / rīaprīang dōi Samnak Sanap Sanun Sukkha Phāwa ʻOngkō̜n.

Thailand. Samnak Sanap Sanun Sukkha Phāwa ʻOngkō̜n. by -- สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

Call no.: MGNT HD 2013 646320Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Buk Samāi, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : บุ๊คสไมล์, 2556 [2013]Other title: Čhēt phan sā khā song khwāmsuk sū thuk chumchon Other title: เจ็ดพันสาขาส่งความสุขสู่ทุกชุมชน.Availability: No items available Checked out (1). Place hold
73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ / กองบรรณาธิการ, ทิพยธิดา ภักดีศุภผล, ปิยะนุช ศรีสารัตน์ และสายฝน โสวัณณะ.
73 pī ʻAnusāwarīchaisamō̜nphūm / kō̜ng bannāthikān, Thipphayathida Phakdīsupphon, Piyanut Sīsārat læ Sāifon Sōwanna

Thipphayathida Phakdīsupphon Piyanut Sīsārat Sāifon Sōwanna ʻOngkānsongkhro Thahānphānsưk. Kō̜ngprachāsamphan. Fāinayōbāi læ Phǣn by ทิพยธิดา ภักดีศุภผล;ปิยะนุช ศรีสารัตน์;สายฝน โสวัณณะ. -- องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. กองประชาสัมพันธ์. ฝ่ายนโยบายและแผน

Call no.: HIST DS 2015 655132Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Kō̜ngprachāsamphan Fāinayōbāi læ Phǣn ʻOngkānsongkhro Thahānphānsưk, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HIST DS 2015 655132] (1), Pridi Banomyong Library [HIST DS 2015 655132] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HIST DS 2015 655132] (1).
75 ปี ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร : สร้างคนสุขภาพ / จัดทำโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
75 čhetsiphā pī sāttrāčhān phisēt nāi phǣt Phaičhit Pawabut : sāng khon sukkhaphāp / čhattham dōi Khana Sāthāranasuksāt Mahāwitthayālai Narēsūan.

Mahāwitthayālai Narēsūan. Khana Sāthāranasuksāt. by -- มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสาธารณสุขศาสตร์

Call no.: DOC 2009 647372Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Phitsanulōk] : Khana, 2552 [2009] Publication: [พิษณุโลก] : คณะ, 2552 [2009]Other title: Čhetsiphā pī sāttrāčhān phisēt nāi phǣt Phaičhit Pawabut : sāng khon sukkhaphāp Other title: เจ็ดสิบห้าปี ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร : สร้างคนสุขภาพ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 2009 647372] (1).
 <<    1  2  3  4  ...  45    >>

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305