New Books 2015-05 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
"6 ตุลา" กับสถานะทางประวัติศาสตร์การเมือง (ใหม่) / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

Call no.: 118/2552Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 2551Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [118/2552] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2008 520609] (1).
"ปูชนียจารย์" ผู้ออกแบบกฎหมายเพื่อปฏิรูปสังคมไทย / คณะผู้จัดทำ บรรเจิด สิงคะเนติ ... [และคนอื่น ๆ].
"Pūchanīičhān" phū ʻō̜kbǣp kotmāi phư̄a patirūp sangkhom Thai / khana phūčhattham Bančhœ̄t Singkhanēti ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

Bančhœ̄t Singkhanēti. by บรรเจิด สิงคะเนติ.

Call no.: LAW KPT 2014 643497Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557 [2014]Other title: Pūchanīičhān phū ʻō̜kbǣp kotmāi phư̄a patirūp sangkhom Thai Other title: ปูชนียจารย์ผู้ออกแบบกฎหมายเพื่อปฏิรูปสังคมไทย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [LAW KPT 2014 643497] (1), Pridi Banomyong Library [LAW KPT 2014 643497] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LAW KPT 2014 643497] (1), Sanya Dharmasakti Library [LAW KPT 2014 643497] (2).
"วนิดา" วิชชาภรณ์ / วนิดา บำรุงไทย บรรณาธิการ.
"Wanida" witchaphō̜n / Wanida Bamrungthai bannāthikān.

Wanida Bamrungthai. Patcharin Anunsiriwat. Sanom Khrutmư̄ang. Supaporn Khongsirirat. Praphāt Phengphum. Narongkan Rō̜tsap. Mahāwitthayālai Narēsūan. Phākwicha Phāsā Thai. by วนิดา บำรุงไทย;พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์;สนม ครุฑเมือง;สุภาพร คงศิริรัตน์;ประภาษ เพ็งพุ่ม;ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์. -- มหาวิทยาลัยนเรศวร. ภาควิชาภาษาไทย

Call no.: LANG&LIT PL 2013 646800Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Phitsanulōk : Phākwicha Phāsā Thai Khana Manutsayasāt Mahāwitthayālai Narēsūan, [2556] [2013] Publication: พิษณุโลก : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, [2556] [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [LANG&LIT PL 2013 646800] (1).
"อาลัย--นายแพทย์ขวัญใจชนบท" นายแพทย์โกวิทย์ วระพงษ์สิทธิกุล ที่ระลึกพิธีพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2541 / [คณะผู้จัดทำ, จรัญ จักรวาลชัยศรี ... [และคนอื่น ๆ].
" ʻĀlai-- nāiphǣt kwanjai chonnabot " Nāiphǣt Kōwit Wō̜raphongsitthikun thīralư̄k phithī phrarātchathān phlœ̄ngsop wan thī 19 Thanwākhom Phō̜.Sō̜. 2541 / [ khana phūčhattham, Čharan Čhakwānchaisī ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄ ].

Čharan Čhakwānchaisī. Mūnnithi Rōngphayābān Somdet Phra Yuparach. by จรัญ จักรวาลชัยศรี. -- มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

Call no.: CRE 1998 647399Material type: book Book; Format: print regular print festschrift ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp... : Mūnnithi Rōngphayābān Somdet Phra Yuparach], 2541 [1998] Publication: [กรุงเทพฯ : มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช], 2541 [1998]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [CRE 1998 647399] (1 ).
"เอเชียใต้" พระเจ้าไม่หลงลืม แผ่นดินไม่เลือนราง / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
"ʻĒchīa tai" phračhao mai longlư̄m phǣndin mai lư̄anrāng / Wanchai Tantiwitthayāpitak.

Wanchai Tantiwitthayāpitak, 1961- by วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.

Call no.: HIST DS 2015 645141Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Yipsī, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HIST DS 2015 645141] (1), Pridi Banomyong Library [HIST DS 2015 645141] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HIST DS 2015 645141] (2). Checked out (1). Place hold
[Han yu guo ji jiao yu yong yin jie Han zi ci hui deng ji hua fen. Guo jia biao zhun, ying yong jie du ben] = The graded Chinese syllables, characters and words for the application of teaching Chinese to the speakers of other languages. National standard : application and interpretation / [Guo jia Han ban, Jiao yu bu she ke si "Han yu guo jia jiao yu yong yin jie Han zi ci hui deng ji hua fen" ke ti zu].

by -- Guo jia dui wai Han yu jiao xue ling dao xiao zu (China); China. Jiao yu bu. She hui ke xue si. "Han yu guo jia jiao yu yong yin jie Han zi ci hui deng ji hua fen" ke ti zu

Call no.: LANG&LIT PL 2014 647400Edition: Di 1 ban, di 3 ci yin shua.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2014Other title: Hanyu guoji jiaoyuyong yinjie Hanzi cihui dengji huafen (Guojia biaojun yingyong jieduben) | Graded Chinese syllables, characters and words for the application of teaching Chinese to the speakers of other languages..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [LANG&LIT PL 2014 647400] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LANG&LIT PL 2014 647400] (1).
[Han yu ji ben zhi shi. Yu fa pian] = Basics of Chinese language. Grammar / [Shi Chunhong zhu].

by Shi, Chunhong.

Call no.: LANG&LIT PL 2014 647459Edition: Di 1 ban, di 2 ci yin shua.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2014Other title: Basics of Chinese language..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [LANG&LIT PL 2014 647459] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LANG&LIT PL 2014 647459] (1).
[Han yu jiao xue ping jia / Yang Yi zhu].

by Yang, Yi.

Call no.: LANG&LIT PL 2013 647452Edition: Di 1 ban, di 2 ci yin shua.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2013Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [LANG&LIT PL 2013 647452] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LANG&LIT PL 2013 647452] (1).
[Han yu kou yu : cong jiao xue dao ce shi / Zhai Yan zhu].

by Zhai, Yan.

Call no.: LANG&LIT PL 2013 647435Edition: Di 1 ban.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2013Other title: Hanyu kouyu : cong jiaoxue dao ceshi.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [LANG&LIT PL 2013 647435] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LANG&LIT PL 2013 647435] (1).
[Han yu Tai yu fen lei ci dian = Photčhanānukrom čhamnǣk mūatmū Čhīn - Thai / Zheng Yuanping zhu bian].

by Zheng, Yuanping.

Call no.: LANG&LIT PL 2013 645562Edition: Di 1 ban.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Beijing : Shang wu yin shu guan, 2013Other title: Photčhanānukrom čhamnǣk mūatmū Čhīn - Thai.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [LANG&LIT PL 2013 645562] (1 ), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LANG&LIT PL 2013 645562] (1 ).
[Ji yu she hui wen hua li lun de Han yu xue xi zhe ci hui xi de yan jiu / Jiang Rong zhu].

by Jiang, Rong.

Call no.: LANG&LIT PL 2013 647447Edition: Di 1 ban.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2013Other title: Jiyu shehui wenhua lilun de Hanyu xuexizhe cihui xide yanjiu.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [LANG&LIT PL 2013 647447] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LANG&LIT PL 2013 647447] (1).
[Shang wu Han yu jiao xue li lun yan jiu yu fang fa chuang xin / Shen Shuying zhu].

by Shen, Shuying.

Call no.: LANG&LIT PL 2013 647444Edition: Di 1 ban.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2013Other title: Shangwu Hanyu jiaoxue lilun yanjiu yu fangfa chuangxin.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [LANG&LIT PL 2013 647444] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LANG&LIT PL 2013 647444] (1).
[Tai Han fen lei ci hui shou ce] = คู่มือศัพท์แยกประเภท ไทย-จีน / [Yun Baoyu zhu bian].

by Yun, Baoyu.

Call no.: PL4187.C5 T35 2011Edition: Di 1 ban.Material type: book Book; Format: print Publication: Nanning : Guangxi jiao yu chu ban she, 2011Other title: คู่มือศัพท์แยกประเภท ไทย-จีน.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [PL4187.C5 T35 2011] (1 ), Pridi Banomyong Library [LANG&LIT PL 2011 617222] (1 ), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LANG&LIT PL 2011 617222] (1 ).
[Wen ben jie du yu yu wen jiao xue xin lun / Lai Ruiyun zhu bian].

by Lai, Ruiyun.

Call no.: LANG&LIT PL 2014 647419Edition: Di 1 ban, di 2 ci yin shua.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Beijing : Beijing shi fan da xue chu ban she, 2014Other title: Wenben jiedu yu yuwen jiaoxue xinlun.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [LANG&LIT PL 2014 647419] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LANG&LIT PL 2014 647419] (1).
[Xin Han Tai ci dian = Photčhanānukrom Čhīn - Thai (chabap mai) / zhu bian Pei Xiaorui].

by Pei, Xiaorui.

Call no.: LANG&LIT PL 2014 645553Edition: Di 1 ban, di 3 ci yin shua.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Nanning Shi : Guangxi jiao yu chu ban she, 2014Other title: Photčhanānukrom Čhīn - Thai (chabap mai).Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [LANG&LIT PL 2014 645553] (1 ), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LANG&LIT PL 2014 645553] (1 ).
[Yu wen ke tang "xue qing shi jiao" chong gou / Chen Longsheng zhu].

by Chen, Longsheng.

Call no.: LANG&LIT PL 2013 647428Edition: Di 1 ban, di 2 ci yin shua.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 2013Other title: Yu wen ke tang xue qing shi jiao zhong gou.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [LANG&LIT PL 2013 647428] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LANG&LIT PL 2013 647428] (1).
[Yu wen ke tang jiao xue zhen duan / Huang Houjiang zhu].

by Huang, Houjiang.

Call no.: LANG&LIT PL 2011 647413Edition: Di 1 ban.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Nanjing Shi : Jiangsu jiao yu chu ban she, 2011Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LANG&LIT PL 2011 647413] (1). Checked out (1). Place hold
[Zhongguo yi shu shi / Maike'er Suliwen zhu ; Xu Jian yi].

by Sullivan, Michael;Xu, Jian.

Call no.: ART N 2015 645810Edition: Di 1 ban, di 5 ci yin shua.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2015Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [ART N 2015 645810] (1). In transit (1).
1 ร้อยพันเรื่องราวจากอีเมลของยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

by ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

Call no.: CT1548.ย524ก4 2552Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : Lattice Work, 2552Other title: หนึ่งร้อยพันเรื่องราวจากอีเมลของยอดเยี่ยม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [CT1548.ย524ก4 2552] (1), Pridi Banomyong Library [CT1548.ย524ก4 2552] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [BIOG CT 2009 551796] (1).
100 ข้อคิดบริหารคนจาก 100 ยอดนักบริหารไทย / บรรณาธิการ พิภพ อุดร และ วิทยา ด่านธำรงกูล.
100i khō̜khit bō̜rihān khon čhāk 100 yō̜t nak bō̜rihān Thai / bannāthikān Pipop Oudorn læ Vitthaya Dānthamrongkūn.

Pipop Oudorn. Vitthaya Dānthamrongkūn. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Sapphayākō̜n Manut. by พิภพ อุดร;วิทยา ด่านธำรงกูล. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์

Call no.: COMM HF 2014 641715Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: พิมพ์ครั้งที่ 1. Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban Sapphayākō̜n, Manut Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Nưngrō̜i khō̜khit bō̜rihān khon čhāk 100 yō̜t nak bō̜rihān Thai Other title: หนึ่งร้อยข้อคิดบริหารคนจาก 100 ยอดนักบริหารไทย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [COMM HF 2014 641715] (2), Pridi Banomyong Library [COMM HF 2014 641715] (3). Checked out (2). Place hold
 <<  <  1  2  3  ...  45    >>

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305