New Books 2015-06 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
[Kuai jie de tie lu / Nuobeite Geluhe zhu ; He'ermute Kelasi hui ; Zhang Yi yi].

by Golluch, Norbert;Kollars, Helmut;Zhang, Yi.

Call no.: JUL 2012 646094Edition: Di 2 ban, di 3 ci yin shua.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Beijing : Beijing ke xue ji shu chu ban she, 2012Other title: Kuaijie de tielu.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [JUL 2012 646094] (1).
100 เรื่องเมืองใต้ : สาระความรู้เพื่อความเข้าใจแผ่นดิน ผู้คน และวัฒนธรรม / ประพนธ์ เรืองณรงค์ เขียน.
100 rư̄ang Mư̄ang Tai : sāra khwāmrū phư̄a khwāmkhaočhai phǣndin phūkhon læ watthanatham / Praphon Rư̄angnarong khīan.

Praphon Rư̄angnarong, 1942- by ประพนธ์ เรืองณรงค์.

Call no.: HIST DS 2015 647548Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻAmarin, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2558 [2015]Other title: Nưng rō̜i rư̄ang Mư̄ang Tai : sāra khwāmrū phư̄a khwāmkhaočhai phǣndin phūkhon læ watthanatham Other title: หนึ่งร้อยเรื่องเมืองใต้ : สาระความรู้เพื่อความเข้าใจแผ่นดิน ผู้คน และวัฒนธรรม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HIST DS 2015 647548] (2).
111 ปี ปิยราชศรัทธา : รฦกพระมหากรุณาเสด็จฯ วัดบางอ้อยช้าง / ผู้เขียน ธนภัทร พิริย์โยธินกุล ; บรรณาธิการ อภิลักษณ์ เกษมผลกูล.
111 pī piyarāt sattha : ralưk phramahākarunā sadet... Wat Bāngʻō̜ichāng / phūkhīan Thanaphat Phiriyōthinkun ; bannāthikān ʻAphilux Kasēmphonkūn.

Thanaphat Phiriyōthinkun. ʻAphilux Kasēmphonkūn. Wat Bāngʻō̜ichāng (Nonthaburi) by ธนภัทร พิริย์โยธินกุล;อภิลักษณ์ เกษมผลกูล. -- วัดบางอ้อยช้าง (นนทบุรี)

Call no.: REL BQ 2014 647867Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Nonthaburī : Wat Bāngʻō̜ichāng, 2557 [2014] Publication: นนทบุรี : วัดบางอ้อยช้าง, 2557 [2014]Other title: Nưngrō̜isipʻet pī piyarāt sattha Other title: หนึ่งร้อยสิบเอ็ดปี ปิยราชศรัทธา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [REL BQ 2014 647867] (1). Checked out (1). Place hold
124 ปี แห่งการอำนวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย / คณะผู้จัดทำ ปทิตตา โฉมประดิษฐ์ ... [และคนอื่น ๆ].
124 pī hǣng kānʻamnūai khwāmpentham lot khwāmlư̄amlam sāng sangkhom hǣng khwāmplō̜tphai / khana phūčhattham Pathittā Chōmpradit ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

Pathittā Chōmpradit. by ปทิตตา โฉมประดิษฐ์.

Call no.: LAW KPT 2015 648482Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Krasūang Yuttitham, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2558 [2015]Other title: Nưngrō̜iyīsipsī pī hǣng kānʻamnūai khwāmpentham lot khwāmlư̄amlam sāng sangkhom hǣng khwāmplō̜tphai Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ ปี แห่งการอำนวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [LAW KPT 2015 648482] (1), Pridi Banomyong Library [LAW KPT 2015 648482] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [LAW KPT 2015 648482] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LAW KPT 2015 648482] (4), Sanya Dharmasakti Library [LAW KPT 2015 648482] (1).
127 ปี กระทรวงกลาโหม ก้าวไปข้างหน้าเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคง / บรรณาธิการข้อมูล พลตรี ชัยวิทย์ ชยาภินันท์, ไกรฤกษ์ นานา ; บรรณาธิการบทความ พลตรี ชัยวิทย์ ชยาภินันท์.
127 pī Krasūang Kalāhōm kāo pai khāng nā phư̄a pitak raksā ekkarach læ khwāmmankhong / bannāthikān khō̜mūn Poltrī Chaiwit Chayāphinan, Krairœ̄k Nānā ; bannāthikān botkhwām Poltrī Chaiwit Chayāphinan.

Thailand. Krasūang Kalāhōm. Chaiwit Chayāphinan. Krairœ̄k Nānā. Thailand. Krasūang Kalāhōm. Samnakngān Palat Krasūang. by ชัยวิทย์ ชยาภินันท์;ไกรฤกษ์ นานา. -- กระทรวงกลาโหม; กระทรวงกลาโหม. สำนักงานปลัดกระทรวง

Call no.: MIL U 2014 647118Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Palat Krasūang Kalāhōm, [2557] [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, [2557] [2014]Other title: 127 pī Krasūang Kalāhōm Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปี กระทรวงกลาโหม.Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [MIL U 2014 647118] (1), Pridi Banomyong Library [MIL U 2014 647118] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [MIL U 2014 647118] (1).
25 ปีศุภาลัย-- ตำนานแห่งความสำเร็จ = Supalai's 25th anniversary the legend of success.
25 pī Suphālai-- tamnān hǣng khwāmsamret = Supalai's 25th anniversary the legend of success.

Call no.: COMM HF 2014 642027Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp... Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2557] [2014]Other title: Yīsiphā pī Suphālai-- tamnān hǣng khwāmsamret Other title: Supalai's 25th anniversary the legend of success | ยี่สิบห้าปีศุภาลัย-- ตำนานแห่งความสำเร็จ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [COMM HF 2014 642027] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [COMM HF 2014 642027] (2).
30 พระสงฆ์นักพัฒนาเด่นในภาคอีสาน พ.ศ. 2546-2547 : ชีวิตและการทำงาน / โดย พินิจ ลาภธนานนท์.

by พินิจ ลาภธนานนท์.

Call no.: BQ5899.ท96ก25 พ636Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550Other title: สามสิบพระสงฆ์นักพัฒนาเด่นในภาคอีสาน พ.ศ. 2546-2547 : ชีวิตและการทำงาน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [BQ5899.ท96ก25 พ636] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [BQ5899.ท96ก25 พ636] (1).
4 ทศวรรษ คณะกรรมการผังเมือง = 40th anniversary of Town and Country Planning Board / สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง.
4 thotsawat Khana Kammakān Phang Mư̄ang = 40th anniversary of Town and Country Planning Board / Samnakngān Khana Kammakān Phang Mư̄ang Krom Yōthāthikān læ Phang Mư̄ang.

Thailand. Krom Yōthāthikān læ Phang Mư̄ang. Samnakngān Khana Kammakān Phang Mư̄ang. by -- กรมโยธาธิการและผังเมือง. สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง

Call no.: SOCY HT 2015 648554Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, [2558] [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2558] [2015]Other title: Sī thotsawat Khana Kammakān Phang Mư̄ang Other title: 40th anniversary of Town and Country Planning Board | Fourtieth anniversary of Town and Country Planning Board | สี่ทศวรรษ คณะกรรมการผังเมือง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [SOCY HT 2015 648554] (1).
40 จุดหมายเที่ยวรอบหิมาลัย / ชาธร โชคภัทระ เรื่องและภาพ.
40 čhutmāi thīeo rō̜p Himālai / Chāthō̜n Chōkphatthara rư̄ang læ phāp.

Chāthō̜n Chōkphatthara. by ชาธร โชคภัทระ.

Call no.: HIST DS 2015 647672Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻAmarin thō̜ng Lōk, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ท่องโลก, 2558 [2015]Other title: Sīsip čhutmāi thīeo rō̜p Himālai Other title: สี่สิบจุดหมายเที่ยวรอบหิมาลัย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HIST DS 2015 647672] (2).
40 ปี ปฏิรูปที่ดิน : รักษ์น้ำ รักษ์ผืนดิน สืบทอดทำกินอย่างรู้ค่า / คณะทำงาน อาทิตยา พองพรหม ... [และคนอื่น ๆ].
40 pī patirūp thidin : Rak nam rak phư̄n din sư̄pthō̜t tham kin yāng rūkhā / khana thamngān ʻĀthittayā Phō̜ngphrom ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

ʻĀthittayā Phō̜ngphrom. Arī Sawatrư̄ang. Wisut Lœ̄tkrai. Suntharī Sakprachāwut. Yaowaluk Kǣoyō̜t. Sudarin Rō̜tmanī. Arīwan Sengtrakūn . Prāmōt Čhitsakun. Nutthaphon Khānmat. ʻĀphāphan Phatthanaphan. Phō̜nphan Pathāsē. 'Anchalī Manīsō̜i. Wīrachai Nākwibūnwong. 'Itsariyaphōn Būnphōkhā. Thailand. Samnakngān Patirūp Thīdin phư̄a Kasēttrakam. by อาทิตยา พองพรหม;อารีย์ สวัสดิ์เรือง;วิสุทธิ์ เลิศไกร;สุนทรี ศักดิ์ประชาวุฒิ;เยาวลักษณ์ แก้วยอด;สุดารินทร์ รอดมณี;อารีวรรณ เซ่งตระกูล;ปราโมทย์ จิตต์สกุล;ณัฐพล ขานหมัด;อาภาพรรณ พัฒนพันธุ์;พรพรรณ ปะทาเส;อัญชลี มณีสร้อย;วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์;อิสริยาภรณ์ บูรณ์โภคา. -- สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Call no.: IND HD 2015 645949Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kānpatirūp Thidin phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, [2558] [2015] Publication: [กุรงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [2558] [2015]Other title: Sī sip patirūp thidin Other title: สี่สิบปี ปฏิรูปที่ดิน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [IND HD 2015 645949] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [IND HD 2015 645949] (3).
45 นิสัยใหม่ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ = 45 successful habits that will change your life / พฤศ กาญจน์ศิริ.

Phrưt Kānsiri. by พฤศ กาญจน์ศิริ.

Call no.: PSYC BF 2015 647666Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Double Days, [2558] [2015] Publication: กรุงเทพฯ : Double Days, [2558] [2015]Other title: Sīsiphā nisai mai thī čha plīan chīwit khun Other title: 45 successful habits that will change your life | สี่สิบห้านิสัยใหม่ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [PSYC BF 2015 647666] (2).
50 เรื่องเด่น นิทานอีสปสอนใจ : ฉบับ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ / เรื่องโดย ครูมินนี่.
50 rư̄ang dēn nithān ʻīsob sō̜nčhai : chabap 2 phāsā Thai-ʻAngkrit / rư̄ang dōi Khrū Minnī.

Siriphō̜n Tōphưngphong. by ศิริพร โตพึ่งพงศ์.

Call no.: JUL 2014 648055Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Nonthaburī : Sīpanyā, 2557 [2014] Publication: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2557 [2014]Other title: Hāsip rư̄ang dēn nithān ʻīsob sō̜nčhai : chabap 2 phāsā Thai-ʻAngkrit Other title: ห้าสิบเรื่องเด่น นิทานอีสปสอนใจ : ฉบับ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [JUL 2014 648055] (2).
56 วิธีฝึกให้คิดต่างเพื่อสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ / ธีระวุฒิ ปัญญา.
56 Withī fưk hai khit tāng phư̄a sāng khwāmsamret thī ying yai / Tīrawut Panyā.

Tīrawut Panyā. by ธีระวุฒิ ปัญญา.

Call no.: PSYC BF 2011 652313Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Phailin, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2554 [2011]Other title: Hā sip hok withī fưk hai khit tāng phư̄a sāng khwāmsamret thī ying yai Other title: ห้าสิบหกวิธีฝึกให้คิดต่างเพื่อสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [PSYC BF 2011 652313] (1).
72 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย / ผู้วิจัยและเรียบเรียง พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม ; ผู้ช่วยผู้วิจัย ทักษพร ธนะกิจเสรี, สุรีรัตน์ พิพัฒน์ธรรมคุณ.
72 pī Thanākhān hǣng Prathēt Thai / phūwičhai læ rīaprīang Phongsak Lư̄angʻarām ; phūchūai phūwičhai Thaksaphō̜n Thanakitsēri, Surīrat Phiphatthammakhun.

Phongsak Lư̄angʻarām. Thaksaphō̜n Thanakitsērī. Surīrat Phiphatthammakhun. Thanākhān hǣng Prathēt Thai. by พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม;ทักษพร ธนะกิจเสรี;สุรีรัตน์ พิพัฒน์ธรรมคุณ. -- ธนาคารแห่งประเทศไทย

Call no.: FIN HG 2014 648234Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Thanākhān hǣng Prathēt Thai, [2557] [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, [2557] [2014]Other title: Čhetsip sō̜ng pī Thanākhān hǣng Prathēt Thai Other title: เจ็ดสิบสองปี ธนาคารแห่งประเทศไทย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [FIN HG 2014 648234] (2).
80 เล่มที่คุณต้องอ่าน หนังสือจิตตปัญญาศึกษา / นวลวรรณ ธุวรุ่งเรือง บรรณาธิการ.
80 lem thī khun tō̜ng 'ān nangsư̄ čhitta panyā sưksā / Nūanwan Thuwarungrư̄ang bannāthikān.

Nūanwan Thuwarungrư̄ang. Mahāwitthayālai Mahidon. Sūn Čhitta Panyā Sưksā. by นวลวรรณ ธุวรุ่งเรือง. -- มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

Call no.: LIBR Z 2009 641324Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sūn Čhitta Panyā Sưksā Mahāwitthayālai Mahidon, 2552 [2009] Publication: นครปฐม : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LIBR Z 2009 641324] (2).
Annual report.

by -- Port Authority of Thailand

Call no.: HE559.T6 P6Material type: serial Continuing Resource; Format: print Publication: n.p., 1961-Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Rangsit Campus [2555/157298] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [TRAN HE 2013 233522] (2 ), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [TRAN HE 2010 233522] (5 ), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [TRAN HE 2013 233522] (1 ).
BOI Fair 2011 Thailand : รวมพลังน้ำใจ "โลกสดใส ไทยยั่งยืน" / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

by -- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

Call no.: T395.5.ท9 บ655 2554Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2554 [2011]Other title: รวมพลังน้ำใจ "โลกสดใส ไทยยั่งยืน".Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [TECH T 2011 605981] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [T395.5.ท9 บ655 2554] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [TECH T 2011 605981] (4), Thammasat Library, Pattaya Campus [TECH T 2011 605981] (2).
BrandAge essential : super blue / ผู้เรียบเรียง กองบรรณาธิการนิตยสาร BrandAge Essential.
BrandAge essential : super blue / phūrīaprīang Kō̜ng Bannāthikān Nittayasān BrandAge Essential.

Kō̜ng Bannāthikān Nittayasān BrandAge Essential. by -- กองบรรณาธิการนิตยสารแบรนด์เอจ เอสเซนเชียล

Call no.: COMM HF 2015 648459Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Thaikhūn-Brǣnʻēt Čhamkat, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ไทยคูณ-แบรนด์เอจ จำกัด, 2558 [2015]Other title: Super blue kāntalāt phalang mai Other title: Super blue การตลาดพลังใหม่.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [COMM HF 2015 648459] (1).
Coffee secret สูตรลับ เปิดร้านกาแฟให้รุ่ง / ผู้เขียน ปุญชรัศมิ์ รัตนวรเสฏฐ์ ; ผู้เรียบเรียง บุษกร เสนากุล
Coffee secret sūt lap pœ̄t rānkāfǣ hai rung / phūkhīan Puncharat Rattanawō̜rasēt ; phūrīaprīang Butsakō̜n Sēnākun.

Puncharat Rattanawō̜rasēt. Butsakō̜n Sēnākun. by ปุญชรัศมิ์ รัตนวรเสฏฐ์;บุษกร เสนากุล.

Call no.: HECON TX 2009 647951Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Phīphœ̄n Mīdīa, 2552 [2009]. Publication: กรุงเทพฯ : พีเพิล มีเดีย, 2552 [2009]Other title: สูตรลับ เปิดร้านกาแฟให้รุ่ง .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HECON TX 2009 647951] (1).
Cooking tips เคล็ดลับอาหารอร่อย / บรรณาธิการเล่ม เอื้องอริน สายจันทร์.
Cooking tips khlet lap ʻāhān ʻarō̜i / bannāthikān lem ʻƯ̄ang'arin Sāičhan.

by เอื้องอริน สายจันทร์.

Call no.: HECON TX 2007 648439Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Sǣng dǣt, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2550 [2007]Other title: Khlet lap ʻāhān ʻarō̜i Other title: เคล็ดลับอาหารอร่อย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HECON TX 2007 648439] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  32    >>

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305