New Books 2015-07 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
"การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : รวมบทความวิชาการและงานวิจัย. เล่ม 2 / [จัดโดย] คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

by -- คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง -- (ครั้งที่ 11 : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ 2553 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม).

Call no.: JQ1745 .ก925562 2554 ล. 2Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publication: มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554 [2011]Other title: การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ.2553).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [PLSC JQ 2011 594050] (1), Professor Direck Jayanama Library [PLSC JQ 2011 594050] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [JQ1745 .ก925562 2554 ล. 2] (1). Items available for reference: Thammasat Library, Pattaya Campus [JQ1745 .ก925562 2554 ล. 2] (1 ).
"การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : รวมบทความวิชาการและงานวิจัย. เล่ม 1 / [จัดโดย] คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

by -- คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง -- (ครั้งที่ 11 : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ 2553 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม).

Call no.: JQ1745 .ก925562 2554 ล. 1Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publication: มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554 [2011]Other title: การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ.2553).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [JQ1745 .ก925562 2554 ล. 1] (1), Professor Direck Jayanama Library [PLSC JQ 2011 594049] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [PLSC JQ 2011 594049] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [PLSC JQ 2011 594049] (1).
"ประชาธิปไตย" คนไทยไม่เท่ากัน / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.

by อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.

Call no.: PLSC JQ 2014 630082Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [PLSC JQ 2014 630082] (1), Pridi Banomyong Library [PLSC JQ 2014 630082] (1), Professor Direck Jayanama Library [PLSC JQ 2014 630082] (1). Checked out (3). Place hold
(Who) call for hero ช่วย (กลับไป) ที คุณฮีโร่ / Penguin Lord เขียน.
Who) call for hero chūai (klap pai) thī khun hīrō / Penguin Lord khīan.

Penguin Lord. by เพนกวิน ลอร์ด.

Call no.: FIC 2012 649314Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: fiction Publication: Krung Thēp... : ʻEnthēbuk, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : เอ็นเธอร์บุ๊คส์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [FIC 2012 649314] (1).
(พลังงาน) เรื่องระหว่างบรรทัด / อานิก อัมระนันทน์.
(Phalangngān) rư̄ang rawāng banthat / ʻĀnik ʻAmmaranan.

ʻĀnik ʻAmmaranan. by อานิก อัมระนันทน์.

Call no.: ENGIN TJ 2014 649221Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Krung thēp thurakit, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [ENGIN TJ 2014 649221] (2). Checked out (1). Place hold
[Shi yong Tai Han fan yi jiao cheng = Thaksa kānplǣ Thai pēn Čhīn / Pan Yuanyang bian zhu].

by Pan, Yuanyang.

Call no.: LANG&LIT PL 2013 648739Edition: Di 1 ban, di 2 ci yin shua.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Guangzhou : Guangdong shi jie tu shu chu ban gong si, 2013Other title: Thaksa kānplǣ Thai pēn Čhīn.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [LANG&LIT PL 2013 648739] (1). Checked out (1). Place hold
[Ti yan Han yu. Gong wu pian : 60-70 ke shi. Tai yu ban = Samphat phasā Čhīn. Chabap tittō̜ ngān rātchakān / Chu Peiru, Zhu Xiaoxing, Yue Jianling bian].

by Chu, Peiru;Zhu, Xiaoxing;Yue, Jianling.

Call no.: LANG&LIT PL 2009 649583Edition: Di 1 ban.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Beijing : Gao deng jiao yu chu ban she, 2009Other title: Experiencing | Samphat phasā Čhīn..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [LANG&LIT PL 2009 649583] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LANG&LIT PL 2009 649583] (2).
[Ti yan Han yu. Sheng huo pian : 40-50 ke shi. Tai yu ban = Samphat phasā Čhīn. Chabap chīwit pračhamwan / Zhu Xiaoxing .. [et al.] bian].

by Zhu, Xiaoxing.

Call no.: LANG&LIT PL 2009 649569Edition: Di 1 ban, di 3 ci yin shua.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Beijing : Gao deng jiao yu chu ban she, 2009Other title: Experiencing | Phāsā Čhīn rō̜i prayōk samrap chīwit pračhamwan | Samphat phasā Čhīn..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [LANG&LIT PL 2009 649569] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LANG&LIT PL 2009 649569] (1). Checked out (1). Place hold
1 เดือนที่บ้านปรานี : ความสุขจากมิตรภาพและความสำเร็จทีละก้าวเล็ก ๆ / บันทึกโดย จารุปภา วะสี.
1 dư̄an thī Bān Prānī : khwāmsuk čhāk mittraphāp læ khwāmsamret thī la kāo lek lek / banthưk dōi Čhārupaphā Wasī.

Čhārupaphā Wasī. Mahāwitthayālai Mahidon. Sūn Čhitta Panyā Sưksā. by จารุปภา วะสี. -- มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

Call no.: SOCY HV 2011 641290Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sūn Čhitta Panyā Sưksā Mahāwitthayālai Mahidon, 2554 [2011] Publication: นครปฐม : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [SOCY HV 2011 641290] (2).
108 คำตอบ เติมพลังผู้สูงวัย จุดไฟความสุข / ผู้เขียน กุลวดี บุณยทรัพยากร ... [และคนอื่น ๆ] ; คณะบรรณาธิการ ปรีดา ทัศนประดิษฐ์, เขมิกา ยามะรัต, จงกล ตั้งอุสาหะ.

by กุลวดี บุณยทรัพยากร;ปรีดา ทัศนประดิษฐ์;เขมิกา ยามะรัต;จงกล ตั้งอุสาหะ.

Call no.: WT120 .ก145 2553Material type: book Book; Format: print Publication: นนทบุรี : กรีน-ปัญญาญาณ, [2553] [2010]Other title: หนึ่งร้อยแปดคำตอบ เติมพลังผู้สูงวัย จุดไฟความสุข.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [MED WT 2010 593868] (1), Pridi Banomyong Library [WT120 .ก145 2553] (1). Checked out (1). Place hold
108 วิธีสุขภาพดี ต้านโรค ชะลอวัย / พัชรวรรณ พรรณพฤกษา.
108 withī sukkhaphāp dī tānrōk chalō̜wai / Phatcharawan Phanphrưksā.

Phatcharawan Phanphrưksā. by พัชรวรรณ พรรณพฤกษา.

Call no.: MED QT 2008 650036Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Phet Sīnāmngœ̄n, [2551] [2008] Publication: [กรุงเทพฯ] : เพชรสีน้ำเงิน, [2551] [2008]Other title: Nưngrō̜ipǣt withī sukkhaphāp dī tānrōk chalō̜wai Other title: หนึ่งร้อยแปด วิธีสุขภาพดี ต้านโรค ชะลอวัย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [MED QT 2008 650036] (1).
108 หลักคิด พิชิตความสำเร็จ / ปราชญา กล้าผจัญ
108 lak khit phichit khwāmsamret / Prātchayā Klāphačhan.

Prātchayā Klāphačhan. by ปราชญา กล้าผจัญ.

Call no.: PSYC BF 2010 648879Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Prātchayā Phapblitching, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : ปราชญา พับบลิชชิ่ง, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [PSYC BF 2010 648879] (1).
111 ปี ปิยราชศรัทธา : รฦกพระมหากรุณาเสด็จฯ วัดบางอ้อยช้าง / ผู้เขียน ธนภัทร พิริย์โยธินกุล ; บรรณาธิการ อภิลักษณ์ เกษมผลกูล.
111 pī piyarāt sattha : ralưk phramahākarunā sadet... Wat Bāngʻō̜ichāng / phūkhīan Thanaphat Phiriyōthinkun ; bannāthikān ʻAphilux Kasēmphonkūn.

Thanaphat Phiriyōthinkun. ʻAphilux Kasēmphonkūn. Wat Bāngʻō̜ichāng (Nonthaburi) by ธนภัทร พิริย์โยธินกุล;อภิลักษณ์ เกษมผลกูล. -- วัดบางอ้อยช้าง (นนทบุรี)

Call no.: REL BQ 2014 647867Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Nonthaburī : Wat Bāngʻō̜ichāng, 2557 [2014] Publication: นนทบุรี : วัดบางอ้อยช้าง, 2557 [2014]Other title: Nưngrō̜isipʻet pī piyarāt sattha Other title: หนึ่งร้อยสิบเอ็ดปี ปิยราชศรัทธา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [REL BQ 2014 647867] (1). Checked out (1). Place hold
120 ปี กระทรวงมหาดไทย / [คณะทำงาน วรกิตติ ศรีทิพากร ... [และคนอื่น ๆ]].
120 pī Krasūang Mahātthai / [khana thamngān Wō̜rakitti Sīthiphākō̜n ... [læ khonʻư̄n ʻư̄n]].

Thailand. Krasūang Mahātthai. Wō̜rakitti Sīthiphākō̜n. by วรกิตติ ศรีทิพากร. -- กระทรวงมหาดไทย

Call no.: PLSC JQ 2013 649145Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Bō̜phit Kānphim, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์, 2556 [2013]Other title: Nưng rō̜i yīsip pī Krasūang Mahātthai Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบกระทรวงมหาดไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [PLSC JQ 2013 649145] (1).
120 ปี มหิดลอดุลเดช = 120 years of Prince Mahidol / คณะบรรณาธิการ สรรใจ แสงวิเชียร ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล ม.ร.ว. ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์, พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ, William Merle Martin.

by สรรใจ แสงวิเชียร;ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว;พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ;มาร์ติน, วิลเลียม เมอร์ล. -- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Call no.: DS570.45.ม53 ก16 2555กEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 [2012]Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบปี มหิดลอดุลเดช | 120 years of Prince Mahidol.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DS570.45.ม53 ก16 2555ก] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [DS570.45.ม53 ก16 2555ก] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HIST DS 2012 606667] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [DS570.45.ม53 ก16 2555ก] (1).
128 ปี กระทรวงกลาโหม-- บันทึก 131 ปี โรงทหารหน้า / บรรณาธิการข้อมูล พลตรี ชัยวิทย์ ชยาภินันท์.
128 pī Krasūang Kalāhōm-- banthưk 131 pī Rōng Thahān Nā / bannāthikān khō̜mūn Poltrī Chaiwit Chayāphinan.

Chaiwit Chayāphinan, 1964- Thailand. Krasūang Kalāhōm. Samnakngān Palat Krasūang. by ชัยวิทย์ ชยาภินันท์. -- กระทรวงกลาโหม. สำนักงานปลัดกระทรวง

Call no.: MIL U 2015 648833Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Palat Krasūang Kalāhōm, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2558 [2015]Other title: Nưngrō̜iyīsippǣt pī Krasūang Kalāhōm-- banthưk nưngrō̜isāmsipʻet pī Rōng Thahān Nā Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบแปดปี กระทรวงกลาโหม-- บันทึกหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดปี โรงทหารหน้า.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [MIL U 2015 648833] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [MIL U 2015 648833] (1).
2 ลัทธิในรอบ 100 ปี : ทุนนิยม & สังคมนิยม / เซียวฟง เขียน ; อรุณ โรจนสันติ แปล.

by เซียวเฟิง;อรุณ โรจนสันติ.

Call no.: HB501 .ซ76Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2546Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HB501 .ซ76] (2), Pridi Banomyong Library [HB501 .ซ76] (2), Professor Direck Jayanama Library [ECON HB 2003 415604] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [HB501 .ซ76] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HB501 .ซ76] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [HB501 .ซ76] (1), Thammasat Library, Rangsit Campus [2555/148592] (1).
20 คำถามสำคัญของปรัชญา / Simon Blackburn เขียน ; คณะผู้แปล เวทิน ชาติกุล ... [และคนอื่น ๆ].

by แบล็กเบิร์น, ไซมอน;เวทิน ชาติกุล.

Call no.: BD21 .บ842 2555Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2555 [2012]Other title: ยี่สิบคำถามสำคัญของปรัชญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [BD21 .บ842 2555] (1), Pridi Banomyong Library [PHIL BD 2012 601325] (1). Checked out (3). Place hold
203 วัน ชัตดาวน์ 'ยิ่งลักษณ์' เปิดศักราช คสช. / กองบรรณาธิการมติชน.
203 wan chatdāo 'Yinglak' pœ̄t sakkarāt Khō̜sō̜chō̜. / Kō̜ng bannāthikān Matichon.

Kō̜ng Bannāthikān Nangsư̄phim Matichon (Bangkok, Thailand) by -- กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน

Call no.: PLSC JQ 2014 637895Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp : Matichon, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2557 [2014]Other title: Sō̜ngrō̜i sām wan chatdāo 'Yinglak' pœ̄t sakkarāt Khō̜sō̜chō̜. Other title: สองร้อยสามวัน ชัตดาวน์ 'ยิ่งลักษณ์' เปิดศักราช คสช..Availability: No items available Checked out (4). Place hold
233 วิธีอ่านใจคนเมื่อแรกพบ / เกรียงชัย เหรียญวิริยะกุล
233 withī ʻān čhai khon mư̄a rǣk phop / Krīangchai Rīanwiriyakun.

Krīangchai Rīanwiriyakun. by เกรียงชัย เหรียญวิริยะกุล.

Call no.: PSYC BF 2000 648741Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Phailin, 2543 [2000] Publication: กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2543 [2000]Other title: sō̜ng rō̜i sām sip sām withī ʻān čhai khon mư̄a rǣk phop Other title: สองร้่อยสามสิบสามวิธีอ่านใจคนเมื่อแรกพบ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [PSYC BF 2000 648741] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  46    >>

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305