New Books 2017-05 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
"ยอมรับโทษ แต่ไม่ยอมรับผิด" นิติสำนึกว่าด้วยความยุติธรรมในสิทธิชุมชนของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด-บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / โดย ภิรัชญา วีระสุโข.

Pirachaya Werasukho, 1969- Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Saha Witthayākān. by ภิรัชญา วีระสุโข. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยสหวิทยาการ

Call no.: KPT3129 .ภ64 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Saha Witthayākān Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ) Other title: "Punishment accepted but no guilt admitted" legal conciousness on justice in community rights among Ban Grut-Bangsaphan Environment and Natural Resource Conservation Group, Prajuabkirikhan province.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [KPT3129 .ภ64 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [KPT3129 .ภ64 2559] (1).
100 นครมหัศจรรย์บันลือโลก = 100 Wonderful ancient cities of the world. [เล่ม 2], เอเชีย ยุโรป อเมริกา / ณัฐพล เดชขจร.
100 nakhō̜n mahatsačhan banlư̄ lōk = 100 Wonderful ancient cities of the world. [lēm 2], ʻĒchīa Yurōp ʻAmērikā / Nutthaphon Datkhačhō̜n.

Nutthaphon Datkhačhō̜n. by ณัฐพล เดชขจร.

Call no.: D80 .ณ63 2559 ล. 2Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Phī. Wāthin Phaplikhēchan, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท พี.วาทิน พับลิเคชั่น, 2559 [2016]Other title: Nưng rō̜i nakhō̜n mahatsačhan banlư̄ lōk. Other title: 100 Wonderful ancient cities of the world | หนึ่งนครมหัศจรรย์บันลือโลก..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [D80 .ณ63 2559 ล. 2] (1). Checked out (1). Place hold
100 สถานที่สวยสุดโลก / ชาธร โชคภัทระ เรื่องและภาพ.
100 Sathānthī sūai sut lōk / Chāthō̜n Chōkphatthara rư̄ang læ phāp.

Chāthō̜n Chōkphatthara. by ชาธร โชคภัทระ.

Call no.: G153.4 .ช63 2558Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Amarin Travel, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : อมรินทร์แทรเวล, 2558 [2015]Other title: หนึ่งร้อยสถานที่สวยสุดโลก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [G153.4 .ช63 2558] (1).
3 ทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน / ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
3 thotsawat PULINET sān phalang thī yangyư̄n / Khāingān Hō̜ngsamut Mahāwitthayālai Sūan Phūmphāk.

Khāingān Hō̜ngsamut Mahāwitthayālai Sūan Phūmphāk. by -- ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

Call no.: Z674.83.ท92ห52 ก122 2560Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Chīang Mai : Khāingān Hō̜ngsamut Mahāwitthayālai Sūan Phūmphāk, 2560 [2017] Publication: เชียงใหม่ : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, 2560 [2017]Other title: Sām thotsawat PULINET sān phalang thī yangyư̄n Other title: สามทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Z674.83.ท92ห52 ก122 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Z674.83.ท92ห52 ก122 2560] (2).
4 วิธีสอนแบบใหม่ : เพื่อความมีรสนิยมในการเรียนรู้ เป็นผู้มีปัญญา และมีอารยธรรม / โชติ จินตแสวง.
4 withī sō̜n bǣp mai : phư̄a khwām mī rotsaniyom nai kānrīanrū pen phūmī panyā læ mī ʻārayatham / Chōt Čhintasawǣng.

Chōt Čhintasawǣng. by โชติ จินตแสวง.

Call no.: LB1025.3 .ช93 2558Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Other title: Sī withī sō̜n bǣp mai : phư̄a khwām mī rotsaniyom nai kānrīanrū pen phūmī panyā læ mī ʻārayatham Other title: สี่วิธีสอนแบบใหม่ : เพื่อความมีรสนิยมในการเรียนรู้ เป็นผู้มีปัญญา และมีอารยธรรม.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [LB1025.3 .ช93 2558] (2).
70 ภาษากายสไตล์ญี่ปุ่น / ผู้เขียน ฮามิรุ อากี ; ผู้แปล ตวงทิพย์ ตันชะโล.
70 phāsā kāi satai Yīpun / phūkhīan, Hāmiru ʻĀkī ; phū plǣ, Tūangthip Tansalō.

Hamiru, Aki, 1970- by ฮามิรุ อากี;ตวงทิพย์ ตันชะโล.

Call no.: BF637.ส73 ฮ64 2559Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Samakhom Songsœ̄m Theknōlōyī (Thai-Yīpun), 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2559 [2016]Other title: เจ็ดสิบภาษากายสไตล์ญี่ปุ่น.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [BF637.ส73 ฮ64 2559] (2).
Criminalising contagion : legal and ethical challenges of disease transmission and the criminal law / edited by Catherine Stanton and Hannah Quirk.

by Stanton, Catherine, (Law teacher);Quirk, Hannah.

Call no.: WA33.1 .C75 2016Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2016Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [WA33.1 .C75 2016] (1).
CU-TEP listening ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Sutin Poolsawad.
CU-TEP listening phāsā ʻAngkrit khao Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai / Sutin Poolsawad.

Suthin Phūnsawat. by สุทิน พูลสวัสดิ์.

Call no.: PE1128 .ส7254 2559Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn Nangsư̄ Thī. Čhī. ʻĀ. ʻĪ, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [PE1128 .ส7254 2559] (1). Checked out (3). Place hold
Draw something / ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
Draw something / Thīpakō̜n Wutthiphittayāmongkhon

Thīpakō̜n Wutthiphittayāmongkhon. by ทีปกร วุฒิพิทยามงคล.

Call no.: NC730 .ท63 2555Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n Buk, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : แซลมอนบุ๊คส์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [NC730 .ท63 2555] (1).
Energy info. Thailand / Ministry of Energy.

by -- Thailand. Ministry of Energy

Call no.: HD9502.T5 E647Material type: serial Continuing Resource; Format: print Publication: Bangkok, Thailand : Ministry, [2008?]-Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Rangsit Campus [2556/12614] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [HD9502.T5 E647 2015] (5 ), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [IND HD 2013 523963] (1 ).
First / เขียน วรากรณ์ สามโกเศศ.

by วรากรณ์ สามโกเศศ.

Call no.: PL4209.ว435 2547กMaterial type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2547Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [PL4209.ว435 2547ก] (1), Pridi Banomyong Library [PL4209.ว435 2547ก] (1). Checked out (1). Place hold
India งดงามไร้กาลเวลา = India timeless splendour / บรรณาธิการ มณีชา ดูเบ ; บรรณาธิการภาษาไทย วลัยรัตน์ ธนาภินันท์ชัย.
India ngotngām rai kānwēlā = India timeless splendour / bannāthikān Manīchā Dūbē ; bannāthikān phāsā Thai Walairat Thanāphinanchai.

Manīchā Dūbē. Walairat Thanāphinanchai. by มณีชา ดูเบ;วลัยรัตน์ ธนาภินันท์ชัย.

Call no.: DS414.2 .อ66 2549Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... Bō̜risat Mīdīa Thrān ʻĒchīa Thailǣn Čhamkat, [2549] [2006] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย ทรานส์เอเชีย ไทยแลนด์ จำกัด, [2549] [2006]Other title: India ngotngām rai kānwēlā Other title: India timeless splendour | อินเดียงดงามไร้กาลเวลา.Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [DS414.2 .อ66 2549] (1), Pridi Banomyong Library [DS414.2 .อ66 2549] (1).
Infographic ป.วิ แพ่ง เล่ม 2, เรื่องสำคัญในกระบวนการพิจารณาความแพ่ง ฉบับ LawDD / ผู้เรียบเรียง กฤษณ์ ฤทธิธรรม, นริศรา ทุมมา ; บรรณาธิการ มารุต ศิริโก.
Infographic Pō̜.wi phǣng. lēm 2, rư̄ang samkhan nai krabūankān phičhāranā khwām phǣng chabap LawDD / phūrīaprīang Krit Ritthitham, Naritsarā Thummā ; bannāthikān Mārut Sirikō.

Krit Ritthitham. Naritsarā Thummā. Mārut Sirikō. by กฤษณ์ ฤทธิธรรม;นริศรา ทุมมา;มารุต ศิริโก.

Call no.: KPT1710 .ก45 2560 ล.2 Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Diʻantimēt Sō̜p, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ดิอัลติเมท ซอฟต์, 2560 [2017]Other title: Rư̄ang samkhan nai krabūankān phičhāranā khwām phǣng chabap LawDD Other title: เรื่องสำคัญในกระบวนการพิจารณาความแพ่ง ฉบับ LawDD.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [KPT1710 .ก45 2560 ล.2] (1), Sanya Dharmasakti Library [KPT1710 .ก45 2560 ล.2] (1). Checked out (4). Place hold
Infographic ป.วิ แพ่งและพยาน. เล่ม 1, กระบวนการฟ้องและวิธีพิจารณาคดีสามัญในศาลชั้นต้น ฉบับ LawDD / ผู้เรียบเรียง กฤษณ์ ฤทธิธรรม ; บรรณาธิการ มารุต ศิริโก.
Infographic Pō̜.wi phǣng læ phayān. lēm 1, krabūankān fō̜ng læ withī phičhāranā khadī sāman nai sān chan ton chabap LawDD / phūrīaprīang Krit Ritthitham ; bannāthikān Mārut Sirikō.

Krit Ritthitham. Mārut Sirikō. by กฤษณ์ ฤทธิธรรม;มารุต ศิริโก.

Call no.: KPT1710 .ก45 2559 ล.1 Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Diʻantimēt Sō̜p, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ดิอัลติเมท ซอฟต์, 2559 [2016]Other title: krabūankān fō̜ng læ withī phičhāranā khadī sāman nai sān chan ton chabap LawDD Other title: กระบวนการฟ้องและวิธีพิจารณาคดีสามัญในศาลชั้นต้น ฉบับ LawDD | Infographic ป.วิ แพ่ง.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [KPT1710 .ก45 2559 ล.1] (1). Checked out (5). Place hold
Marketing กลยุทธ์นอกตำรา / สุทธิชัย ปัญญโรจน์
Marketing konlayut nō̜k tamrā / Sutthichai Panyarōt.

Sutthichai Panyarōt, 1972- by สุทธิชัย ปัญญโรจน์.

Call no.: HF5415 .ส687 2560Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Phetprakāi, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HF5415 .ส687 2560] (2).
Math league : เทคนิคการสอนรูปแบบใหม่ที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี / วิสุทธิ์ คงกัลป์.
Math league : theknik kānsō̜n rūpbǣp mai thī chūai kratun kānrīanrū khō̜ng phūrīan dai pen yāngdī / Wisut Khongkan.

Wisut Khongkan. by วิสุทธิ์ คงกัลป์.

Call no.: QA11.2 .ว657 2558Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [QA11.2 .ว657 2558] (4).
Reality fever / อริยา จินตพานิชการ.
Reality fever / ʻAriyā Čhintaphānitchakān.

ʻAriyā Čhintaphānitchakān. by อริยา จินตพานิชการ.

Call no.: PN1992.8.ค53 อ45 2548Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Kantanā Phaplitching, 2548 [2005] Publication: กรุงเทพฯ : กันตนา พับลิชชิ่ง, 2548 [2005]Other title: Rīanlitī fīwœ̄ Other title: เรียลลิตี้ฟีเวอร์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [PN1992.8.ค53 อ45 2548] (2).
Spa & aroma therapy : ธุรกิจน้ำมันหอมระเหยบำบัดเงินล้าน / วันเฉลิม จันทรากุล เรียบเรียง.

by วันเฉลิม จันทรากุล.

Call no.: WB925 .ว634Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คุณพ่อ, 2546Other title: ธุรกิจน้ำมันหอมระเหยบำบัดเงินล้าน.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [WB925 .ว634] (1), Pridi Banomyong Library [WB925 .ว634] (1).
The Secret : 9 ความลับแห่งอาเซียน / ผู้เขียน กองบรรณาธิการ SME Thailand.

by -- กองบรรณาธิการเอสเอ็มอี ไทยแลนด์

Call no.: HC441 .ซ627 2555Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนคู่คิด, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HC441 .ซ627 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HC441 .ซ627 2555] (3).
You and me : the shining days in Beijing / [bian ji Jing Xiaomin ; Yigu fan yi].

by Jing, Xiaomin;Yigu.

Call no.: GV722 2008 .Y68 2008Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Beijing : China Intercontinental Press, 2008Other title: Shining days in Beijing.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [GV722 2008 .Y68 2008] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  34    >>

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305